Strona główna » Wypożyczenia » Wypożyczenia z BPP do innych bibliotek i instytucji

Wypożyczenia z BPP do innych bibliotek i instytucji
Wypożyczenia międzybiblioteczne

Biblioteka Politechniki Poznańskiej realizuje zamówienia ze zbiorów własnych na:

  • wypożyczanie książek
    - na okres 30 dni, z możliwością przedłużenia o kolejne 30 dni
  • wypożyczanie materiałów z konferencji
    - na okres 30 dni, z możliwością przedłużenia o kolejne 30 dni
  • kopie artykułów z czasopism
    - formy dostarczania kopii wg życzenia zamawiającego: kopia papierowa lub plik elektroniczny

Formularz wypożyczenia z BPP do innych bibliotek i instytucji

Opłaty

Koszt wysłania zamówionych materiałów pokrywa Biblioteka lub odpowiednia biblioteka jednostki organizacyjnej, koszty przesyłki zwrotnej - instytucja zamawiająca.

Szczegółowe zasady określa Regulamin.