Strona główna » Wypożyczenia » Karty obiegowe

Karty obiegowe

Karty obiegowe wydawane są przez odpowiednie dziekanaty. Szablon karty do wydruku znajduje się w Intranecie.

W Bibliotece karty potwierdzane są w Wypożyczalni, w godzinach pracy Biblioteki. Warunkiem jest uregulowanie opłat za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów.