Strona główna » Informator » O bibliotece
O Bibliotece

Biblioteka Politechniki Poznańskiej jest instytucją umocowaną w nauce, informacji i technologii. Jest ośrodkiem informacji i warsztatem pracy dydaktyczno-badawczej w środowisku studentów i pracowników naukowo-badawczych Politechniki oraz inżynierskiej społeczności Wielkopolski.

Biblioteka integralną częścią Uczelni - prowadzi prace rozpoznawcze i studyjne służące rozwojowi i postępowi w zakresie usług biblioteczno-informacyjnych dla Jej pracowników i studentów.

Dysponuje zbiorem ponad 850 tys. jednostek materiałów bibliotecznych z szeroko pojętej techniki oraz zasobami elektronicznymi licencjonowanymi, specjalnie dedykowanymi dla kierunków i specjalności uprawianych na Politechnice. Oferuje zdalny dostęp do otwartych zasobów wiedzy, a także szeroki wybór usług biblioteczno-informacyjnych.

Biblioteka PP jest członkiem International Association of Technological University Libraries IATUL (1999) oraz Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych (1996).

12. marca 2013 roku decyzją Kapituły Medalu została uhonorowana medalem Bibliotheca Magna Perennisque (Biblioteka Wielka i Wieczna) „za wybitne zasługi dla bibliotekarstwa”.