Strona główna » Informator » O bibliotece » Zbiory
Zbiory

 


STAN ZASOBÓW na 31.12.2018 r.
Biblioteka PP - ogółem

w tym:
375 085 jedn.
 • druki zwarte
288 219 wol.
 • wydawnictwa ciągłe
  bieżących tytułów czasopism
86 866 wol.
388      

STAN ZBIORÓW SPECJALNYCH BIBLIOTEKI PP - na 31.12.2018 r.
rozprawy doktorskie 2 716
 • książki elektroniczne
131 358
 • czasopisma elektroniczne
9 237
 • bazy danych
33

Informacja o zbiorach

O zbiorach Biblioteki Politechniki Poznańskiej i bibliotek jednostek organizacyjnych informują katalogi:

Katalog online

Katalog online obejmuje ok. 81% zbiorów bibliotecznych i zawiera opisy następujących materiałów bibliotecznych Biblioteki Politechniki Poznańskiej i bibliotek jednostek organizacyjnych:

 • książek
 • wszystkich tytułów czasopism
 • norm technicznych
 • rozpraw doktorskich
 • dokumentów elektronicznych

Dostęp do zasobów sieciowych

Biblioteka PP zapewnia dostęp do licencjonowanych baz danych: bibliograficznych, bibliograficzno-abstraktowych oraz pełnotekstowych.

Wykaz tytułów czasopism dostępnych online poprzez te bazy zawarty jest na wspólnej liście alfabetycznej A-to-Z.

Dokumenty w formie cyfrowej

Biblioteka PP jest jednym z uczestników projektu Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej i umieszcza w niej zdigitalizowane dokumenty z zakresu nauk technicznych, w kolekcjach: materiały dydaktyczne i dziedzictwo kulturowe.