Strona główna » Informator » Promocja » Konferencje
Konferencje

2019

22 - 25 października, Biblioteka PP, Warsztaty naukowe w ramach Tygodnia Otwartej Nauki 2019:

 • Wirtualna Biblioteka Nauki i publikowanie otwarte - Prowadzący: Paweł Grochowski (ICM Uniwersytet Warszawski)
 • Europeana dla nauki. Warsztaty dla bibliotekarzy akademickich - Prowadząca: Natalia Jeszke (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)
 • ScienceDirect i Mendeley: publikacje naukowe na wyciągnięcie ręki - Prowadząca: Paulina Milewska (Elsevier)
 • Scopus: wsparcie dla naukowców - Prowadząca: Paulina Milewska (Elsevier)

12 - 13 września, 12. Forum Młodych Bibliotekarzy pod hasłem "Bibliotekarz DO POZNANIA", Współorganizator: Biblioteka Politechniki Poznańskiej

5 czerwca, Biblioteka PP, Szkolenie dotyczące korzystania z zasobów i narzędzi platformy Knovel. Prowadząca: Joanna Kukawska - przedstawiciel firmy Akme Archive

10 maja, Biblioteka PP, Wykład „Masońskie realia i legendy”. Spotkanie obecne w ramach Tygodnia Bibliotek. Prowadzący: Dr Marek Rezler - historyk i publicysta regionalny

2018

23 października, Biblioteka PP, Seminarium „Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) - możliwości publikowania w otwartym dostępie (OA)”. Prowadzący: przedstawiciel firmy Ebsco

22 października, Biblioteka PP, Seminarium szkoleniowe z narzędzi SciVal „Licencjonowane narzędzie oceny osiągnięć naukowych dostarczane przez firmę Elsevier”. Prowadzący: przedstawiciel firmy Elsevier

18 - 19 października, Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Organizator: Biblioteka Politechniki Poznańskiej

8 maja, Biblioteka PP, Wykład „Media cyfrowe - narzędzia intelektualnego rozwoju czy degradacji?”. Spotkanie obecne w ramach Tygodnia Bibliotek. Prowadzący: Dr hab. inż. Janusz Morbitzer - profesor nadzw. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

2017

21 grudnia, Politechnika Poznańska, Seminarium „System informacji Naukowej PP – źródła finansowania publikacji”. Spotkanie informacyjne dla pracowników PP. Prowadzący: prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska

22 listopada, Biblioteka UAM, Seminarium naukowe „Rekonstrukcja zabytkowych książek Biblioteki Politechniki Poznańskiej z lat 1678-1950 jako wyzwanie konserwatorskie”. Prowadząca: mgr Katarzyna Kubiś - Pracownia Restauracji Książki UAM

27 października, Biblioteka UAM, Seminarium naukowe „Książki z XVII i XVIII w. ze zbiorów specjalnych Biblioteki Politechniki Poznańskiej”. Prowadząca: mgr Katarzyna Kubiś - Pracownia Restauracji Książki UAM

23 października, Biblioteka PP, Seminarium Open Access „Praktyczne publikowanie w otwartym dostępie”. Prowadzący: mgr Łukasz Jeszke, Oddział Informacji Naukowej

27 czerwca, Biblioteka PP, Prezentacja ”Fałszywe czasopisma, drapieżni wydawcy – metody działania i skuteczne rozpoznanie”. Prowadzący: mgr Łukasz Jeszke - Oddział Informacji Naukowej Biblioteki PP

2016

8 grudnia, Biblioteka PP, Prezentacja "Publikowanie w otwartym dostępie Open Access". Prowadzący: Piotr Kępski - Główny Specjalista z Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

25 października, Biblioteka PP, Seminarium naukowe w ramach Tygodnia Wolnego Dostępu:

 • prezentacja "System Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej". Marcin Werla, Marcin Szymczak, Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe
 • wykład "O zbiorach specjalnych prawie wszystko". Katarzyna Kubiś, Jakub Skutecki, Rafał Wójcik, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

9 maja, Biblioteka PP, "Techniki motywowania dwóch pokoleń bibliotekarzy oraz ich znaczenie dla nowoczesnego zarządzania biblioteką akademicką". Prezentacja mgr Emilii Lepkowskiej i mgr Anny Szymczak w ramach Tygodnia Bibliotek

2015

18 listopada, Biblioteka PP, Prezentacja "Rozszerzone zasoby Web of Science i elementy platformy InCites w licencji krajowej". Prowadząca: dr Klementyna Karlińska-Batres

17 listopada, Biblioteka PP, warsztaty naukowe "Praktyczne aspekty zarządzania projektem finansowanym ze środków europejskich przez personel bibliotek szkół wyższych". Prowadzący: dr inż. Jacek Willecki

21 października, Biblioteka PP, wykład "Komunikacja naukowa. W stronę otwartości i współpracy". Prelegent: dr Emanuel Kulczycki
Prezentacja

13 maja, Biblioteka PP, wykład "Jak i dlaczego używać nowych mediów do promocji dorobku naukowego". Prelegent: dr Emanuel Kulczycki
Galeria zdjęć. Prezentacja

18 marca, Biblioteka PP, seminarium pt. "Dobre praktyki w realizacji projektów bibliotecznych w perspektywie finansowej 2007-2013 i prognozy na przyszłość"

2014

16 grudnia, Biblioteka PP, seminarium pt. "Jak zwiększyć zasięg i wpływ czasopisma naukowego". Organizatorzy: Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Konsorcjum BazTech, ICM UW

12 grudnia, Biblioteka PP, seminarium pt. "Uniwersytet Sapienza w Rzymie, biblioteki i miasto - relacja z wyjazdu w ramach programu Erasmus". Spotkanie prowadziła pani Joanna Tomaszczak

22 października, Biblioteka PP, w ramach Tygodnia Open Access 2014, wykłady:

 • "Znaczenie informacji patentowej w prawie własności intelektualnej" - mgr inż. Agnieszka Netter, Ośrodek Informacji Patentowej Politechniki Poznańskiej
 • "Centralne repozytorium wiedzy Politechniki Poznańskiej - koncepcja, metodologia, organizacja" - dr inż. Beata Korzystka, mgr inż. Krzysztof Ober, Biblioteka Politechniki Poznańskiej

5-7 czerwca, Zielona Góra, Zgorzelec, Drezno, wyjazd szkoleniowo-integracyjny bibliotekarzy BPP

14 maja, Biblioteka PP, w ramach Tygodnia Bibliotek 2014, „Kopenhaga w trzech odsłonach: biblioteki, uczelnia, miasto” - relacja z wyjazdu w ramach programu Erasmus. Spotkanie prowadziła pani Beata Korzystka

7 maja, Biblioteka PP, prezentacja pt. „Biblioteka jest firmą. Warto zmienić myślenie...". Spotkanie prowadziły panie Karolina Popławska i Emilia Lepkowska

8 kwietnia, Biblioteka PP, seminarium pt. „O ochronie zbiorów specjalnych prawie wszystko”. Spotkanie prowadzili prelegenci z Biblioteki UAM: A. Jazdon, K. Kubiś i R. Wójcik

3 kwietnia, Biblioteka PP, szkolenie dotyczące korzystania z zasobów i narzędzi platformy Knovel. Prowadził przedstawiciel firmy Akme Archive, pani Joanna Kukawska

2013

22 listopada, Biblioteka PP, prezentację platformy IEEE Xplore oraz oferta publikacji w systemie Open Access i wytyczne dla potencjalnych autorów. Spotkanie prowadziła Pani Eszter Lukacs, trener z zespołu obsługi klienta IEEE

18 listopada, Biblioteka PP, "Biblioteczny Eros - Terra Incognita?". Prezentację prowadził Kiriakos Chatzipentidis

14 listopada, Biblioteka PP, Seminarium pt. Lyon w trzech odsłonach: biblioteka, politechnika, miasto - relacja z wyjazdu w ramach programu Erasmus. Spotkanie prowadziła pani Joanna Tomaszczak

12 listopada, Biblioteka PP, prezentacja oprogramowania MediaINFO - kompleksowe rozwiązanie do gromadzenia i udostępniania zasobów cyfrowych (http://http://mediainfo.geneza.com). Prezentację prowadzili: przedstawiciel firmy Geneza Pavol Batalik oraz dyrektor Slovak Chemical Library

22 października, Biblioteka PP, "Publikowanie cyfrowe w repozytorium naukowym i nie tylko.... w świetle prawa autorskiego". Spotkanie prowadziła Barbara Szczepańska, przedstawiciel Centrum Cyfrowego Projekt: Polska., koordynator ds. własności intelektualnej European Information for Libraries. Spotkanie odbyło się w ramach obchodów tygodnia „Open Access Week”

16 października, Biblioteka PP, Zasoby i narzędzia znajdujące się na platformie Web of Knowledge. Spotkanie prowadził przedstawiciel Thomson Reuters pan Marcin Kozakowski.

25 września, Biblioteka PP, Nowa platforma Knovel : Spotkanie dla bibliotekarzy z instytucji partycypujących w Konsorcjum Knovel. Prezentację prowadził przedstawiciel firmy AKME Archive, pani Joanna Kukawska

4 czerwca, Poznań, Prezydium Komisji Informacji Naukowej przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, oddział poznański Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,i Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Rola bibliotek w zakresie wspierania Wielkich Danych (Big Data). Wykład pani Marii A. Jankowskiej (PhD, Social Sciences Librarian, UCLA Charles E. Young Research Library, University of California, Los Angeles)

27 maja, Poznań, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Baza BIBLIO Politechniki Poznańskiej Państwowa. Prezentacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile

13 maja, Poznań, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Komunikacja w bibliotece akademickiej

17-19 kwietnia, Poznań, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Biblioteka Politechniki Krakowskiej, Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, II konferencja naukowa Konsorcjum BazTech : Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki

18 luty, Poznań, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, E-zasoby Biblioteki Politechniki Poznańskiej

17 stycznia, Poznań, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Universidad Politecnica de Madrid, Spain. Prezentacja uczestnika szkolenia LLP Erasmus

2012

17 grudnia, Poznań, Komisja Informacji Naukowej PAN; Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Seminarium : Zarządzanie informacją w nauce

14 grudnia, Poznań, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Instituto Superior Tecnico Universidade Tecnica de Lisboa, Portugal. Prezentacja uczestniczek szkolenia LLP Erasmus.

25 października, Poznań, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Wyszukiwanie i publikowanie w zasobach Open Access. Wykład z prezentacją z okazji Międzynarodowego Tygodnia Open Access (International Open Access Week)

13 - 15 września, Wrocław, Praga, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Wyjazd szkoleniowo-integracyjny bibliotekarzy BPP do Kudowy Zdroju i Pragi. W ramach wyjazdu zwiedzono Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (DCIN E www.bg.ue.wroc.pl/) oraz nową Narodową Bibliotekę Techniczną w Pradze (National Technical Library www.techlib.cz).

11 maja , Poznań, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Technische Universität Wien, TUW. Prezentacja uczestniczki szkolenia LLP Erasmus

11 maja, Poznań, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Biblioteka Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu. Prezentacja uczestniczki szkolenia LLP Erasmus. Seminarium z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek "Biblioteka ciągle w grze"

9 maja, Poznań, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Otwarte zasoby wiedzy kluczem do przejrzystości w nauce. Seminarium z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek "Biblioteka ciągle w grze"

2011

1-2 września, Poznań, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich; Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Biblioteka XXI wieku, nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje. Trzy lata po Kielcach - najnowsze realizacje

galeria zdjęć

11 maja, Poznań, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Wpływ komunikacji interpersonalnej na wizerunek biblioteki i relacje bibliotekarz-użytkownik. Seminarium z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek " Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam wchodzę"

10 maja, Poznań, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Specjalistyczna biblioteka naukowo-techniczna TIB/UB w Hanowerze - prezentacja uczestniczki szkolenia LLP Erasmus. Seminarium z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek " Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam wchodzę"

28 marca, Poznań, Komisja Informacji Naukowej PAN; Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Seminarium : Otwarte zasoby wiedzy dla nauki

2010

21 października 2010, Poznań, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Otwarte zasoby wiedzy w swobodnym modelu komunikacji naukowej : Seminarium z okazji Międzynarodowego Tygodnia Open Access ( Open Access Weak) pod hasłem LEARN, SHAEW, ADVANCE

23-25 września 2010, Kołobrzeg, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Seminarium bibliotekarzy Biblioteki Politechniki Poznańskiej

14 maja 2010, Poznań, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Barcelona w trzech odsłonach : biblioteka, politechnika, miasto. Prezentacja uczestniczek szkolenia LLP Erasmus w dniach 11-17 kwietnia 2010. Seminarium z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek "Biblioteka - słowa, dźwięki, obrazy"

12 maja 2010, Poznań, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Wieczór z Wielkopolską Biblioteką Cyfrową : Prezentacja zasobów i możliwości WBC. Seminarium z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek "Biblioteka - słowa, dźwięki, obrazy"

11 maja 2010, Poznań, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Panel dyskusyjny z prof. dr hab. Czesławem Cemplem : Jak widzimy miejsce informacji w twórczości i działalności naukowej. Seminarium z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek "Biblioteka - słowa, dźwięki, obrazy"

2009

15 grudnia 2009, Poznań, Biblioteka Główna PP, OTIK, Porównanie MS Office i Open Office : funkcje i konwersja dokumentów

23 września 2009, Poznań, Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, Spotkanie dyrektorów bibliotek ukraińskich uniwersytetów z pracownikami BG PP oraz z prezesem Zarządu Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych.

Naukowo-technicznąBibliotekę Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy Politechnikę Kijowską reprezentował dyrektor Vasil' Gerasimovič Drigajlo. Naukową Bibliotekę Uniwersytetu Narodowego Akademię Kijowsko-Mohyleńska reprezentowały: dyrektor Tetiana Yaroshenko oraz dyrektor ds. IT Oksana Bruy. Dyrektor Oleksandr Grigorovič Kirilenko reprezentował Naukową Bibliotekę im. M. Maksimowicza Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki. Centralną Bibliotekę Naukową Narodowego Uniwersytetu Charkowskiego im. Wasyla Karazina reprezentowała dyrektor Irina Kazimirivna Žuravlova. Bibliotekę Główną Politechniki reprezentowali kierownicy poszczególnych działów biblioteki i pracownicy Oddziału Informacji Naukowej. Na wspólnym spotkanie bibliotekarzy zorganizowanym z inicjatywy przedstawiciela firmy ABE Marketing zaprezentowaliśmy biblioteczno-informacyjną działalność Biblioteki PP oraz dyskutowaliśmy na temat organizacji i technologii prac w bibliotekach ukraińskich i poznańskiej.

17-18 września 2009, Kołobrzeg, Biblioteka Główna PP, Seminarium bibliotekarzy PP z okazji 90-lecia Biblioteki Głównej.
Prezentacje pracowników Biblioteki Głównej na seminarium :

 • Działalność Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej, dyrektor Halina Ganińska
 • Wypożyczenia międzybiblioteczne w warunkach nowoczesnej komunikacji, Łukasz Jeszke
 • Zintegrowany system biblioteczny w Politechnice Poznańskiej, Krzysztof Ober,

oraz wspomnienia pani Dyrektor z udziału Biblioteki Głównej w konferencjach IATUL
( w tym z: 30th IATUL Conference : Just for you: Quality through innovation,Leuven, Belgium, 1-4June 2009/Katholieke Universiteit Leuven)

25 czerwca 2009, Poznań, Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, Seminarium Komisji Informacji Naukowej PAN : E-zasoby i statystyki dla e-nauki

15 maja 2009, Poznań, Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, Seminarium z okazji obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek (8 maja) : Informacja biznesowa

11 maja 2009, Poznań, Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, Seminarium z okazji obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek (8 maja) : Badanie jakości i profilowanie usług biblioteczno-informacyjnych w informacyjnym modelu naukowej biblioteki technicznej

10 marca 2009, Poznań, Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, Seminarium : Jak stworzyć prawidłową bibliografię załącznikową

2008

11-13 września 2008, Świnoujście, II wspólna konferencja (Komisja Informacji Naukowej PAN, Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych) : Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych

30 czerwca 2008, Poznań, Seminarium Komisji Informacji Naukowej. Oddział w Poznaniu : Biblioteki akademickie - trendy w zasobach elektronicznych. Wykład prof. Marii Anny Jankowskiej, University of California, Los Angeles

16-17 czerwca, Wrocław, Wyjazd szkoleniowo-integracyjnego dla bibliotekarzy Politechniki Poznańskiej. W programie: zapoznanie się z systemem biblioteczno-informacyjnym Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej; zwiedzanie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich; zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem PTTK; spacer po Parku Krajobrazowym "Dolina Baryczy" i po ścieżkach przyrodniczych stawów w Miliczu

7 maja 2008, Poznań, Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, Seminarium z okazji obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek (8 maja), wykład dr hab. inż. Magdaleny Wyrwickiej (z Instytutu Inżynierii Zarządzania PP) nt. Kooperencja, klastry i inne dziwactwa we współczesnym zarządzaniu

2007

10 maja 2007, Poznań, Seminarium z okazji obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek ( 8 maja), TOL - TECHNIKA - ONLINE - informator o zasobach internetowych dla nauk technicznych; ELEKTROTECHNIKA: projekt.

7 maja 2007, Poznań, Seminarium z okazji obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek (8 maja), Portal Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej: integracja zasobów i usług.

13-14 luty 2007, Poznań, Urząd Patentowy RP; Danish Patent and Trademark Office; Biblioteka Główna PP; Komisja Europejska : Wzmacnianie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej : Warsztaty szkoleniowe.

Program warsztatów szkoleniowych obejmował zagadnienia dotyczące systemu ochrony własności przemysłowej w odniesieniu do wszystkich tytułów ochronnych i był skierowany do przedstawicieli przemysłu, samorządu regionalnego, izb gospodarczych i otoczenia około biznesowego z terenu województwa wielkopolskiego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej został zrealizowany przez ekspertów z Duńskiego i Polskiego Urzędu Patentowego oraz pracowników Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej. Ukończenie szkolenia zostało potwierdzone certyfikatami unijnymi z zakresu ochrony własności przemysłowej.

Zdjęcia z warsztatów

2006

14-16 września 2006, Kraków, Wyjazd szkoleniowo-integracyjnego dla bibliotekarzy Politechniki Poznańskiej. Zapoznanie się z systemem biblioteczno-informacyjnym Biblioteki Jagielońskiej i Biblioteki Głównej Politechniki Krakowskiej; zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem PTTK; zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce z przewodnikiem

2 września 2006, Karpicko k./ Wolsztyna, Seminarium: Usługi biblioteczne i informacyjne, dla studentów I roku - uczestników obozu integracyjno-szkoleniowego zorganizowanego przez Samorząd Studentów Politechniki Poznańskiej

2 czerwca 2006, Poznań, Nowe rozwiązania biblioteczno-informacyjne w nowych obiektach i bibliotekach kampusu UAM na Morasku (Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Biologii).

8-15 maja 2006, Poznań, Obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek (8 maja) poświęcono informacji, prezentując czytelnikom możliwości informacyjne naszej biblioteki i ich zakres. Dla uczniów szkół średnich (Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Komunikacji) Biblioteka Główna PP przygotowała seminarium i warsztaty pt. "Nie wiesz ? - Zapytaj w bibliotece".

2005

15-17 czerwca 2005, Poznań, Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, Biblioteka zorganizowała konferencję naukową z udziałem gości zagranicznych nt. Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji: działania i codzienność. Opracowano i wygłoszono 42 referaty.
Materiały zostały opublikowane: w postaci książki, upowszechnione w internecie oraz na CD-ROM.
Patronat medialny: Elektroniczna Biblioteka EBIB

20 luty - 20 czerwca 2005, Poznań, Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, Biblioteka pozyskała z amerykańskiej Fundacji Fullbright panią dr Marię Jankowską, prof. University Idaho w kategorii wykładowca. Pani profesor prowadziła kursy z zakresu :

 • Information science in the internet (36 godz.) dla bibliotekarzy PP
 • Users services and information literacy (36 godz.) dla specjalistów informacji PP
 • Scholarly communication and information - theory and practice (6 godz.) dla doktorantów WMRiT PP

2004

3 listopada 2004, Poznań, Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, Seminarium środowiskowe poznańskich bibliotek naukowych nt. Zaopatrzenie w literaturę specjalistyczną w zakresie nauk technicznych i ścisłych - we współpracy międzynarodowej Poznań - Hanower