Strona główna » O bibliotece » Działalność dydaktyczna i naukowa » Publikacje o Bibliotece Politechniki Poznańskiej i bibliotekarzach
Publikacje o Bibliotece Politechniki Poznańskiej i bibliotekarzach

(Wybór piśmiennictwa)

2017

 1. Lepkowska Emilia.
  Emilia Lepkowska, Wyjazd seminaryjno-szkoleniowy bibliotekarzy BPP, "Głos Politechniki", styczeń-luty 2017, s. 21-23.

2016

 1. Lepkowska Emilia.
  Emilia Lepkowska, Wyjazd seminaryjno-szkoleniowy bibliotekarzy BPP, " Głos Politechniki", listopad-grudzień 2016, s. 18-19.

 2. Lepkowska Emilia, Popławska Karolina
  Emilia Lepkowska , Karolina Popławska, Biblioterapia a użytkownicy niepełnosprawni w Bibliotece Politechniki Poznańskiej, " Przegląd Biblioterapeutyczny", 2016, nr 1, s. 53-67.

2015

 1. Furgał, Małgorzata.
  Małgorzata E. Furgał, Dobre praktyki w realizacji projektów bibliotecznych w perspektywie finansowej 2007–2013 i prognozy na przyszłość — seminarium, „Biuletyn EBIB”, 2015, nr 2 (156).
 2. Lepkowska, Emilia. Jeszke, Łukasz.
  Emilia Lepkowska, Łukasz Jeszke, Informacja naukowa i potrzeby komunikacyjne użytkowników w świetle nowoczesnych usług bibliotecznych, w: Rola Biblioteki akademickiej w rozwoju komunikacji naukowej : Konferencja naukowa Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin, 11-12 czerwca 2015, Szczecin, 2015, s. 130-134.
 3. Niedźwiecka-Ambroziak, Julita.
  Julita Niedźwiecka-Ambroziak, Dobre praktyki w realizacji projektów bibliotecznych w perspektywie finansowej 2007-2013 i prognozy na przyszłość – relacja z seminarium, „E-mentor”, 2015, nr 3 (60), s. 23-24.

2013

 1. Chuchro, Ewa [red.].
  Rok 2012 Biblioteki naukowe. - Kronika Życia Naukowego / [red.] Ewa Chuchro // Przegląd Biblioteczny. - 2013, R. 81, z. 3, s. 393-420
 2. Dobroń, Katarzyna.
  Politechnika Poznańska: Innowacyjne urządzenia w bibliotece / Katarzyna Dobroń / W: wielkopolska.naszemiasto [on-line]. 07.02.2013 [Dostęp 08.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1723977,politechnika-poznan....
 3. Furgał, Małgorzata Ewa.
  II konferencja naukowa Konsorcjum BazTech „Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki”. - Sprawozdania/ Małgorzata Ewa Furgał // Biuletyn EBIB. - 2013, nr 5 (141), s. 1-5
  http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/13/31
 4. Ignaszak, Maria.
  Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki : konferencja naukowa / Maria Ignaszak // Głos Politech. / PP. – 2013, nr 3, s. 18
  http://www.info.put.poznan.pl/system/files/GP_032013.pdf
 5. Ignaszak, Maria.
  Ważne są te polskie bazy!/ Maria Ignaszak // Głos Politech. / PP. – 2013, nr 4, s. 27 http://www.info.put.poznan.pl/system/files/GP062013prev.pdf
 6. Lepkowska,Emilia., Jeszke, Łukasz., Pujanek, Iwona.
  Komunikacja w bibliotece akademickiej i jej rola jako narzędzia promocji zasobów i usług w środowisku akademickim = Communication in an academic library and its role as a tool for promoting resources and services in the academic environment [Dokument elektroniczny / Emilia Lepkowska, Łukasz Jeszke, Iwona Pujanek]. [Dostęp 15.12.2013]. Dostępny w http://eprints.rclis.org/19735/1/Komunikacja%20w%20bibliotece%20akademic...
 7. Sołtys, Grzegorz. Pomianowicz , Joanna.
  Rezerwacje online pokoi pracy zespołowej / Grzegorz Sołtys, Joanna Pomianowicz // Głos Politech. / PP. – 2013, nr 4, s. 5 http://www.info.put.poznan.pl/system/files/GP062013prev.pdf

2012

 1. Ganińska, Halina.
  Biblioteka Politechniki Poznańskiej zaprasza do nowego budynku / Halina Ganińska //  Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 2, s. 22-24

 2. Korzystka, Beata.
  Międzynarodowy Tydzień Open Access / Beata Korzystka // Głos Politech. / PP. – 2012, nr 8, s. 16-18
 3. Korzystka, Beata.
  Wyjazd szkoleniowo-integracyjny bibliotekarzy BPP do Kudowy Zdroju i Pragi / Beata Korzystka // Głos Politech. / PP. – 2012, nr 7, s. 32-33

 4. Lepkowska, Emilia.
  Biblioteka się podoba! Mamy na to dowody / Emilia Lepkowska, Karolina Popławska //  Głos Politech. / PP. - 2012, nr 1, s. 18-20

 5. Popławska, Karolina.
  Noc Naukowców w Bibliotece PP – tego jeszcze nie było! / Karolina Popławska // Głos Politech. / PP. – 2012, nr 7, s. 27

 6. Siąkowski, Marek.
  "Zapytaj bibliotekarza" na czacie : nowa usługa Biblioteki Politechniki Poznańskiej / Marek Siąkowski // Głos Politech. / PP. - 2012, nr 2, s. 19-20

2011

 1. Bajer, Jakub.  
  Wykorzystanie regionalnej biblioteki cyfrowej do tworzenia repozytorium instytucjonalnego / Jakub Bajer, Krzysztof Ober  // W: Polskie Biblioteki Cyfrowe 2010, Poznań, 20-21 października 2010. - Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2011. - S. 75-78

 2. Błaszczak, Urszula [oprac.].
  Nowy dyrektor Biblioteki Politechniki Poznańskiej / [oprac.] Urszula Błaszczak // Głos Politech. / PP. - 2011/2012, nr 10, s. 14-15

 3. Furgał, Małgorzata.
  Biblioteka Politechniki Poznańskiej w XXI wieku : Dyrektor Małgorzata Furgał o swojej wizji Biblioteki PP / Małgorzata Furgał  // Głos Politech. / PP. - 2011/2012, nr 10, s. 15-16

 4. Ganińska,  Halina [oprac.].
  Biblioteka Politechniki Poznańskiej dla wszystkich / [oprac.] Halina Ganińska // Głos Politech.  / PP. - 2011, nr 9, s. 13-15

 5. Korzystka, Beata.
  New librarian's skills and qualification as fundamental element in the open scholary communication / Beata Korzystka // W: IATUL 32nd Conference : Libraries for An Open Environment: strategies, technologies and partnerships, Warsaw, 29th May - 2nd June. - [Warszawa] : [Biblioteka Politechniki Warszawskiej], 2011. - S. 30-31

 6. Popławska, Karolina.
  dLibra platform - polish technology project for a repository / Karolina Popławska, Krzysztof Ober, Jakub Bajer // W: IATUL 32nd Conference : Libraries for An Open Environment: strategies, technologies and partnerships, Warsaw, 29th May - 2nd June. - [Warszawa] : [Biblioteka Politechniki Warszawskiej], 2011. - S. 32-33

2010

 1. Branowski, Bogdan.
  Uczelniane działania na rzecz edukacji młodzieży z niepełnosprawnościami / Bogdan Branowski, Waldemar Olejniczak, Karolina Popławska, Edmund Weiss // Głos Politech. / PP. - 2010, nr 1, s. 12-17
 2. Fornalczyk, Agata.
  Wspomnienie : Zofia Nejman (1957-2009) / Agata Fornalczyk, Elżbieta Kurasz-Miłowska // Głos Politech. / PP. - 2010, nr 6, s. 24
 3. [Gugulski, Andrzej.]
  Otwarcie budynku Biblioteki Technicznej i Centrum Wykładowego / [ oprac. Andrzej Gugulski] // Głos Politech. / PP. - 2010, 10, s. 18-21
 4. Furgał, Małgorzata.
  Tydzień bibliotek 2010 / Małgorzata Furgał // Głos Poltech. / PP. - 2010, nr 6, s. 22-23
 5. Popławska, Karolina.
  E-learning w doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy : z doświadczeń w Polsce / Karolina Popławska // W:: Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece : II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 24-26 czerwca 2009. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010, S. 434
 6. Popławska, Karolina.
  Stanowisko w Bibliotece PP dla studentów z niepełnosprawnościami / Karolina Popławska // Głos Politech. / PP. - 2010, nr 3, s. 20-21

2009

 1. Błaszczak, Urszula.
  Goście z Ukrainy / Urszula Błaszczak // Głos Politech. / PP. - 2009, nr 6, s. 24
 2. Ganińska, Halina.
  Biblioteka Politechniki Poznańskiej / Halina Ganińska // W: Politechnika Poznańska : dzieje polskiego wyższego szkolnictwa technicznego w Poznaniu 1919-2009 : 90 lat Politechniki Poznańskiej / pod red. Haliny Ganińskiej. - Poznań : Wydaw. Politech. Poznańskiej, 2009. - S. 210 - 213
 3. Korzystka, Beata.
  Badanie jakości i profilowanie usług biblioteczno-informacyjnych w informacyjnym modelu naukowej biblioteki technicznej / Beata Korzystka // W: Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym / pod red. Joanny Kamińskiej i Beaty Żołędowskiej-Król. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009. - S. 87-95. - (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 109)
 4. Korzystka, Beata.
  Pomiar jakości usług biblioteczno-informacyjnych w ankiecie skierowanej do pracowników dydaktyczno-naukowych Politechniki Poznańskiej. - (Biblioteka Główna Informuje) / Beata Korzystka // Głos Politech. / PP. - 2009, nr 3, s. 20-21
 5. Lepkowska, Emilia.
  Badanie potrzeb i satysfakcji użytkowników oraz wpływ etyki bibliotekarskiej na działalność usługową bibliotek / Emilia Lepkowska // W: Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym / pod red. Joanny Kamińskiej i Beaty Żołędowskiej-Król. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009. - S. 78-86. - (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 109)
 6. Lepkowska, Emilia.
  Promocja, usługi i komunikacja w bibliotece naukowej : doświadczenia Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej / Emilia Lepkowska // Bibliotekarz. - 2009, nr 11, s. 9-12
 7. Politechnika Poznańska : dzieje polskiego wyższego szkolnictwa technicznego w Poznaniu 1919-2009 : 90 lat Politechniki Poznańskiej / Halina Ganińska [red.]. - Poznań : Wydaw. Politech. Poznanskiej, 2009. - 223 s.
 8. Rozmowa z Anną Szeptycką : pierwszą dyrektor Biblioteki w Politechnice Poznańskiej // Głos Politech. / PP. - 2009, nr 6 [wyd. spec.], s. 18-19
 9. Szulc, Jan.
  Czasopisma drukowane i elektroniczne oraz kolekcje książek elektronicznych i zbiorów dokumentacji patentowej 2009-2011 / [oprac. Jan Szulc, Marek Gumny, Karolina Popławska, Iwona Pujanek, Beata Korzystka, Halina Hoffmann, Joanna Matkowska-Peszko]. - Poznań : BG PP, 2009. - 44 s. - (Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; nr 15)

2008

 1. Błaszczak, Urszula.
  Bibliotekarze Politechniki Poznańskiej w bibliotekach Wrocławia. - (Biblioteka informuje) / Urszula Błaszczak // Głos Politech. / PP. - 2008, nr 7, s. 23
 2. Furgał, Małgorzata.
  Doświadczenia w korzystaniu z książki elektronicznej / Małgorzata Furgał // W: Dokąd zmierzamy? Książka i jej czytelnik : materiały z II ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego / pod redakcją Radosława Gazińskiego. T. IV. - Szczecin : Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie, 2008. - S. 54-64. - (Seria Bibliotekarza Zachodniopomorskiego)
 3. Furgał, Małgorzata.
  Książki elektroniczne dla Politechniki Poznańskiej / Małgorzata Furgał // Głos Politech. / PP. - 2008, nr 1, s. 13
 4. Furgał, Małgorzata.
  Tydzień Bibliotek 2008 / Małgorzata Furgał. - (Biblioteka informuje) // Głos Politech. / PP. - 2008, nr 7, s. 22
 5. Ganińska, Halina.
  Informacja dla nauki, a świat zasobów cyfrowych : II Konferencja naukowa PAN, Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej i Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych, Świnoujście, 11-13 września 2008 r. / Halina Ganińska // Prz. Bibl. - 2008, nr 4, s. 693-697
 6. Ganińska, Halina.
  Książka i księgozbiory techniczne w bibliotekach Poznania w latach 1945-2004 : próba zapisu / Halina Ganińska // W: Dokąd zmierzamy? Książka i jej czytelnik : materiały z II ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego / pod redakcją Radosława Gazińskiego. T. IV. - Szczecin : Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie, 2008. - S. 54-64. - (Seria Bibliotekarza Zachodniopomorskiego)
 7. Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych / pod red. Haliny Ganińskiej. - Poznań : BG PP, 2008. - 189 s.
 8. Korzystka, Beata.
  Czasopisma naukowe i repozytoria w modelu Open Access / Beata Korzystka // Głos Politech. // PP. - 2008, nr 2, s. 21
 9. Korzystka, Beata.
  Planowanie strategii wyszukiwania informacji w zasobach drukowanych i elektronicznych dostępnych dla użytkowników Politechniki Poznańskiej / Beata Korzystka, Iwona Pujanek // W: Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych / pod red. Haliny Ganińskiej. - Poznań : BG PP, 2008. - S. 96-103
 10. Korzystka, Beata.
  Sprawozdanie z konferencji w Świnoujściu : Informacja dla nauki, a świat zasobów cyfrowych [Dokument elektroniczny] / Beata Korzystka // EBIB. - 2008, nr 7(98) http://www.ebib.info/2008/98/a.php?korzystka
 11. Nowicka, Hanna.
  Informacja biznesowa : nauka - biznes : profesjonalne narzędzia informatyczne informacji biznesowej. - (Biblioteka Główna Informuje) / Hanna Nowicka // Głos Politech. / PP. - 2008, nr 8, s. 30-31
 12. Nowicka, Hanna.
  O czym piszemy w "Głosie Politechniki" : artykuły i informacje bibliotekarzy PP w latach 1995--2007 / oprac. Hanna Nowicka. - Poznań : BG PP, 2008. - 2 s. - (Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; nr 14)
 13. Pomianowicz, Joanna.
  BazTOL jako przykład serwisu typu subject gateway o kontrolowanej jakości / Joanna Pomianowicz // W: Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych / pod red. Haliny Ganińskiej. - Poznań : BG PP, 2008. - S. 126-138
 14. Popławska, Karolina.
  Usługi biblioteczno-informacyjne Infoprogram 1 : e-learning w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej : nowy kurs online dla studentów I roku studiów stacjonarnych. - (Biblioteka Główna Informuje) / Karolina Popławska // Głos Politech. / PP. - 2008, nr 9, s. 11-12

2007

 1. Błaszczak, Urszula.
  Spotkanie bibliotekarzy PP w skansenie w Cichowie / Urszula Błaszczak // Głos Politech. / PP. - 2007, nr 6, s. 29
 2. Furgał, Małgorzata.
  LinkSource - serwer linkujacy / Małgorzata Furgał // Głos Politech. / PP. - 2007, nr 4, s. 26
 3. Furgał, Małgorzata.
  Tydzień bibliotek w Poznaniu, 7 - 13 maja 2007 : biblioteka mojego wieku / Małgorzata Furgał // Głos Politech. / PP. - 2007, nr 5, s. 28
 4. Pujanek, Iwona.
  Nowe laboratorium komputerowe Pracowni Biblioteki Elektronicznej OIN BGPP. - (Biblioteka Główna informuje) / Iwona Pujanek, Beata Korzystka // Głos Politech. / PP. - 2007, nr 9, s. 17

2006

 1. ap.
  Dla bibliotekarzy. - ( Nagrody / Wyróżnienia im. Andrzeja Wojtkowskiego ) / ap // Głos Wielkopolski. - 2006, nr 249, s. 16
 2. Błaszczak Urszula.
  Bibliotekarze PP w Krakowie / Urszula Błaszczak // Głos Politech. / PP. - 2006, nr 9, s. 14
 3. Błaszczak, Urszula.
  Digitalizacja materiałów naukowych i dydaktycznych / Urszula Błaszczak // Głos Politech. / PP . - 2006, nr 1, s. 6-7
 4. Błaszczak, Urszula.
  Halina Ganińska laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego / Urszula Błaszczak // Głos Politech. / PP. - 2006, nr 10, s. 15
 5. Ganińska, Halina.
  O świętym Wawrzyńcu - patronie bibliotekarzy i bibliotek - i nie tylko / Halina Ganińska // Winieta. - 2006, wyd. spec. 23 września 2006, s. 3
 6. Ganińska, Halina.
  Wywiad z Haliną Ganińską - dyrektor Biblioteki Głównej / Halina Ganińska // Głos Politech. / PP. - 2006, nr 10, s. 16-17
 7. Ignaszewska, Barbara.
  Mirosława Schubert (1942-2006) / Barbara Ignaszewska // Głos Politech. / PP. - 2006, nr 10, s. 5
 8. Król, Bożena.
  Laureaci Nagrody im. A. Wojtkowskiego / Bożena Król // Panorama wielkopolskiej kultury. - 2006, nr 10, s. 1, 22
 9. Nowicka, Hanna.
  Tydzień bibliotek 8-15 maja 2006 r. pod hasłem: "Nie wiesz? - zapytaj w bibliotece" / Hanna Nowicka // Głos Politech. / PP. - 2006, nr 6, s. 14
 10. (sta).
  Bibliotekarze nagrodzeni / (sta) // Monitor Wielkopolski : dod. Głosu Wielkopolskiego. - 2006, nr 12/67, s. 12

2005

 1. Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji : działania i codzienność : materiały konferencyjne ; Poznań, 15-17 czerwca 2005 / Halina Ganińska [red.]. T. 1-2. - Poznań : BG PP, 2005. - 2 t. (322; 118 s.)
 2. Błaszczak, Urszula.
  Aktualizacja wykazu podręczników / Urszula Błaszczak // Głos Politech. / PP. - 2005, nr 9, s. 15
 3. Ganińska, Halina.
  Biblioteka Główna. - (Politechnika Poznańska) / Halina Ganińska // Forum Akad. - 2005, nr 9, s. 11
 4. Ganińska, Halina.
  O bibliotekach politechnik polskich i Bibliotece Politechniki Poznańskiej w rozwoju / Halina Ganińska // W: Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji : działania i codzienność : materiały konferencyjne ; Poznań, 15-17 czerwca 2005 / pod red. Haliny Ganińskiej. T. 2. - Poznań : BG PP, 2005. - S. 68-92 + [CD-ROM]
 5. Ganińska, Halina.
  O filozofii działania i filozofii codzienności słów kilka / Halina Ganińska // W: Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji : działania i codzienność : materiały konferencyjne ; Poznań, 15-17 czerwca 2005 / pod red. Haliny Ganinskiej. T. 1. - Poznań : BG PP, 2005. - S. XI-XIV + [CD-ROM]
 6. Ganińska, Halina.
  Stanisław Badoń. Wspomnienie (1926-1997) / Halina Ganińska // Gaz. Wybor. - Poznań. - 2005, nr 66, s. 20
 7. Ganińska, Halina.
  Stanisław Badoń (1926 - 1997) / Halina Ganińska // W: Zasłużeni dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2005. - Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych (9). - S. 18-25
 8. Gubańska, Monika.
  O czasopismach elektronicznych / Monika Gubańska // W: Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji : działania i codzienność : materiały konferencyjne ; Poznań,15-17 czerwca 2005 / pod red. Haliny Ganińskiej. T. 2. - Poznań : BG PP, 2005. - S. 42-47 + [CD-ROM]
 9. Kołodzińska, Ewa.
  Informacja o czasopismach elektronicznych w polskich bibliotekach naukowych - stan obecny i perspektywy / Ewa Kołodzińska // EBIB. - 2005, nr 2(63)
  http://ebib.oss.wroc.pl/2005/63/kolodzinska.php
 10. Kołodzińska, Ewa.
  Konferencja "Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji : działania i codzienność", Poznań, 15-17 czerwca 2005 r. [Dokument elektroniczny] / Ewa Kołodzinska // EBIB. - 2005, nr 7 (68) http://ebib.oss.wroc.pl/2005/68/kolodzinska.php
 11. Kołodzińska, Ewa.
  Od witryny internetowej do portalu bibliotecznego / Ewa Kołodzińska // W: Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji : działania i codzienność : materiały konferencyjne ; Poznań, 15-17 czerwca 2005 / pod red. Haliny Ganińskiej. T. 2. - Poznań : BG PP, 2005. - S. 58-67 + [CD-ROM]
 12. Lepkowska, Emilia.
  Usługi biblioteczne w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej / Emilia Lepkowska, Grzegorz Kostecki // W: Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji : działania i codzienność : materiały konferencyjne ; Poznań, 15-17 czerwca 2005 / pod red. Haliny Ganińskiej. T. 2. - Poznań : BG PP, 2005. - S. 30-41 + [CD-ROM]
 13. Okarma, Joanna.
  Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji : działania i codzienność : konferencja międzynarodowa ; Poznań, 15-17 czerwca 2005 / Joanna Okarma // Prz. Bibl. - 2005, R. 73, z. 4, s. 509-513
 14. Popławska, Krystyna.
  HORIZON w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej: 1994 - 2005 / Krystyna Popławska // W: Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji : działania i codzienność : materiały konferencyjne ; Poznań, 15-17 czerwca 2005 / pod red. Haliny Ganińskiej. T. 2. - Poznań : BG PP, 2005. - S. 20-29 + [CD-ROM]
 15. Pujanek,Iwona.
  Pracownia Biblioteki Elektronicznej w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej - powstanie, stan obecny, perspektywy rozwoju / Iwona Pujanek, Paulina Kwaśnik // W: Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji : działania i codzienność : materiały konferencyjne ; Poznań, 15-17 czerwca 2005 / pod red. Haliny Ganińskiej. T. 2. - Poznań : BG PP, 2005. - S. 48-57 + [CD-ROM]

2004

 1. Flis, Dorota.
  Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej. Jak wyszukiwać w katalogu komputerowym w języku haseł przedmiotowych KABA / Dorota Flis, Renata Joanna Tomaszczak // Głos Politech. / PP. - 2004, nr 2, s. 13--15
 2. Ganińska, Halina.
  Centrum Wykładowe, Biblioteka Techniczna, Centrum Kultury Studenckiej / Halina Ganińska; pod red. Bodgana Maruszewskiego. - Poznań : Wydaw. PP, 2004. - 15 s.

2003

 1. Ganińska, Halina.
  Program edukacji na odległość w zakresie umiejętności wyszukiwania informacji dla środowiska Politechniki Poznańskiej / Halina Ganińska // W: Edukacja na odległość : Nowe technologie w informacji i bibliotekarstwie / Red. nauk. Maria Kocójowa. - Kraków : Wydaw. UJ, 2003. - S. 169-173
 2. Kostecki, Grzegorz.
  Ochrona zbiorów drukowanych w bibliotece głównej Politechniki Poznańskiej / Grzegorz Kostecki // Biblioteka / UAM. - 2003, nr 7, s. 137--142

2002

 1. Pujanek, Iwona.
  Dostęp użytkowników Politechniki Poznańskiej do sieciowych baz i serwisów informacyjnych [Dokument elektroniczny] / Iwona Pujanek, Krzysztof Ober // EBIB. - 2002, nr 9
  http://ebib.oss.wroc.pl/2002/38/puj_ober.php
 2. Pujanek, Iwona.
  Doświadczenia Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej w użytkowaniu sieciowych systemów informacyjnych / Iwona Pujanek, Krzysztof Ober // W: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne : materiały konferencyjne ; Wrocław 2002. - Wrocław : Oficyna Wydaw. PW, 2002. - S. 527-537

2001

 1. Błaszczak, Urszula.
  Koło SBP przy Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej w kadencji 1997-2000 / Urszula Blaszczak // Bibl. Pozn. - 2001, nr 19, s. 19--21
 2. Błaszczak, Urszula.
  Źródła elektroniczne dla Politechniki Poznańskiej / Urszula Błaszczak, Iwona Pujanek // W: Naukowa biblioteka techniczna na początku XXI wieku : Vademecum / pod red. Haliny Ganińskiej. - Poznań : BG PP, 2001. - S. 32-38. - (Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; Nr 10)
 3. Ganińska, Halina.
  Od automatyzacji do biblioteki zintegrowanej / Halina Ganińska // W: Naukowa biblioteka techniczna na początku XXI wieku : Vademecum / pod red. Haliny Ganińskiej. - Poznań : BG PP, 2001. - S. 39-42. - (Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; Nr 10)
 4. Ganińska, Halina.
  Przełom wieków Biblioteki Politechniki Poznańskiej / Halina Ganińska // W: 5 lat Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych. - Poznań : PFBN, 2001. - S. 45-49
 5. Ganińska, Halina.
  Stanisław Badoń (1926 - 1997) / Halina Ganińska // W: Słownik bibliotekarzy wielkopolskich 1918 - 2000 / pod red. Franciszka Łozowskiego. - Poznań : Woj. Bibl. Publ. i Centrum Animacji Kultury, 2001. - S. 13-16
 6. Ganińska, Halina.
  Z kalendarium, sieć komputerowa i usługi internetowe, etapy wdrażania systemu Horizon / Halina Ganińska //W: Naukowa biblioteka techniczna na początku XXI wieku : Vademecum / pod red. Haliny Ganińskiej. - Poznań : BG PP, 2001. - S. 14-16. - (Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; Nr 10)
 7. Naukowa biblioteka techniczna na początku XXI wieku : Vademecum / pod red. Haliny Ganińskiej. - Poznań : BG PP, 2001. - 42 s. - (Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; nr 10)
 8. Popławska, Karolina.
  Przewodnik po stronie domowej 2001 / Karolina Popławska, Jakub Bajer // W: Naukowa biblioteka techniczna na początku XXI wieku : Vademecum / pod red. Haliny Ganińskiej. - Poznań 2001. - BG PP, 2001. - S. 9-13. - (Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; Nr 10)
 9. Popławska, Krystyna.
  Etapy wdrażania zintegrowanego zautomatyzowanego systemu bibliotecznego Horizon / Krystyna Popławska // W: Naukowa biblioteka techniczna na początku XXI wieku. Vademecum / pod red. Haliny Ganińskiej. - Poznań : BG PP, 2001. - S. 17-31. - (Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; Nr 10)

2000

 1. Ganińska, Halina.
  Elementy kosztów działalności Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej : próba analizy za lata 1994-1999 / Halina Ganińska // W: Standaryzacja Kosztów w Bibliotekach Naukowych : konferencja ; Kazimierz Dolny, 20-22.09.2000. - Lublin : Wydaw. PL, 2000. - S. 53-60
 2. Lepkowska, Emilia.
  Budynek Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania: spostrzeżenia pracowników czytelń / Emilia Lepkowska // Głos Politech. / PP. - 2000, nr 4, s. 29
 3. Popławska, Krystyna.
  System Horizon w Politechnice Poznańskiej : zaawansowanie prac wdrożeniowych poszczególnych modułów [ Dokument elektroniczny] / Krystyna Popławska // Horyzonty. - 2000, nr 1

1999

 1. Ganińska, Halina.
  Biblioteka 2002 Politechniki Poznańskiej : zarządzanie zbiorami i organizowanie dostępu do informacji europejskiej / Halina Ganińska // Prakt. Teor. Inf. - 1999, nr 4, s. 24--27
 2. Ganińska, Halina.
  Czasopisma naukowe i bazy danych : doskonalenie gromadzenia i organizowanie dostępu / Halina Ganińska // Głos Politech. / PP. - 1999, nr 4, s. 25--27
 3. Ganińska, Halina.
  Druki zwarte w Biblitece Głównej Politechniki Poznańskiej a biblioteka 2000 / Halina Ganińska // Głos Politech. / PP. - 1999, nr 3, s. 34
 4. Szulc, Jan.
  Halina Wiażewicz (1932 - 1999) / Jan Szulc // Głos Politech. / PP. - 1999, nr 4, s. 38

1998

 1. Chełkowska, Teresa.
  Czasopisma elektroniczne dostęp i korzystanie / Teresa Chełkowska, Jan Szulc // W: Świat biblioteki elektronicznej w klasycznej bibliotece naukowej : możliwości rozwoju, uwarunkowania i ograniczenia : materiały konferencyjne ; Poznań, 19-20 marca 1998. - Poznań : BG PP, 1998. - S. 242-245
 2. Ganińska, Halina.
  Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej : informator / Halina Ganińska, Elżbieta Jasiewicz, Zofia Kaczmarczyk. - Poznań : Wydaw. PP, 1998. - 45 s.
 3. Ganińska, Halina.
  Konferencja naukowa : Świat biblioteki elektronicznej w klasycznej bibliotece naukowej ; Poznań, 19-20 marca 1998 r. / Halina Ganińska // Prz. Bibl. - 1998, z. 2/3, s. 194-195
 4. Ganińska, Halina.
  Rok 1997 w Bibliotece / Halina Ganińska // Głos Politech. / PP. - 1998, nr 1, s. 9--10
 5. Ganińska, Halina.
  Świat biblioteki elektronicznej : konferencja naukowa ; Poznań, 19-20 marca 1998 / Halina Ganińska // Głos Politech. / PP. - 1998, nr 3-4, s. 14
 6. Ganińska, Halina.
  Świat biblioteki elektronicznej w klasycznej bibliotece naukowej : konferencja naukowa w Poznaniu // Halina Ganińska // Bibliotekarz. - 1998, nr 9, s. 22
 7. Jasiewicz, Elżbieta.
  Organizacja dydaktyki w zakresie przysposobienia bibliotecznego i korzystania ze źródeł informacji naukowej w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej / Elżbieta Jasiewicz // W: Informator. VII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych : dydaktyczne funkcje biblioteki głównej akademii medycznej z uwzględnieniem wykorzystania technik informatycznych ; Poznań, 3-5 czerwca 1998. - Poznań : BG AM, 1998. - S. 27-30
 8. Lepkowska, Emilia.
  Uwarunkowania i ograniczenia rozwoju biblioteki elektronicznej z punktu widzenia użytkownika / Emilia Lepkowska // W: Świat biblioteki elektronicznej w klasycznej bibliotece naukowej: możliwości rozwoju, uwarunkowania i ograniczenia : materiały konferencyjne ; Poznań, 19-20 marca 1998. - Poznań : BG PP, 1998. - S. 251-254
 9. Pujanek, Iwona.
  Powstawanie biblioteki elektronicznej w Politechnice Poznańskiej / Iwona Pujanek // W: Świat biblioteki elektronicznej w klasycznej bibliotece naukowej : możliwości rozwoju, uwarunkowania i ograniczenia : materiały konferencyjne ; Poznań, 19-20 marca 1998. - Poznań : BG PP, 1998. - S. 235-241
 10. Świat biblioteki elektronicznej w klasycznej bibliotece naukowej : możliwości rozwoju, uwarunkowania i ograniczenia : materiały konferencyjne ; Poznań, 19-20 marca 1998 / pod red. Haliny Ganińskiej. - Poznań : BG PP, 1998. - 270 s.

1997

 1. Ganińska, Halina.
  Co nowego w Bibliotece Głównej [Politechniki Poznańskiej] / Halina Ganińska // Głos Politech. / PP. - 1997, nr 2-3, s. 12-13
 2. Ganińska, Halina.
  Pożegnanie : Stanisław Badoń (1926 - 1997) / Halina Ganińska // Głos Politech. / PP. - 1997, nr 5, s. 3
 3. Ganińska, Halina.
  Rozwój i unowocześnianie obsługi informacyjnej środowiska naukowo-dydaktycznego w czytelni naukowej biblioteki technicznej : doświadczenia Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej / Halina Ganińska, Emilia Lepkowska, Iwona Pujanek // W: IV Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej : Rola informacji naukowo-technicznej w dobie dostosowania nauki i gospodarki kraju do wymagań Unii Europejskiej ; Zakopane, 2-5 września 1997 r. - [b.m.: b.w.], 1997. - S. 137-148
 4. Ganińska, Halina.
  Stanisław Badoń (1926 - 1997) / Halina Ganińska // Prz. Bibl. - 1997, nr 2/3, s. 315--318
 5. Ganińska, Halina.
  Stanisław Badoń : wspomnienie / Halina Ganińska // Gaz. Wielkop. : dod. Gaz. Wybor. - 1997, nr 97, s. 14

1996

 1. Ganińska, Halina.
  Stan komputeryzacji i zamierzenia Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej / Halina Ganińska // W: Stan i perspektywy komputeryzacji bibliotek wyższych uczelni technicznych w Polsce ; Wrocław, 29 lutego 1996. - Wrocław : PW, 1996. - S. 18-21
 2. Ganińska, Halina.
  Uwagi na marginesie wprowadzania zintegrowanego systemu bibliotecznego / Halina Ganińska // W: Zintegrowane systemy biblioteczne w aspekcie stworzenia jednolitego systemu bibliotecznego : materiały konferencyjne ; Białystok-Supraśl, 17-19 czerwca 1996 /PB BG. - Białystok : Wydaw. PB, 1996. - S. 71-73
 3. Popławska, Krystyna.
  Opis formalno-rzeczowy do wymiany danych w zunifikowanym systemie biblioteczno-informacyjnym / Krystyna Popławska // W: Zintegrowane systemy biblioteczne w aspekcie stworzenia jednolitego systemu bibliotecznego: materiały konferencyjne ; Białystok-Supraśl, 17-19 czerwca 1996. - Białystok : Wydaw. PB, 1996. - S. 133-135
 4. Pujanek, Iwona.
  Nowe techniki informacyjne w dydaktyce Biblioteki Głównej Poznańskiej / Iwona Pujanek // W: Działalność usługowa, informacyjna i dydaktyczna bibliotek naukowych : materiały konferencyjne ; Słupsk, 13-14 czerwca 1996. - Słupsk : Wydaw. Uczel. WSP, 1996. - S. 39-42

1995

 1. Ganińska, Halina.
  Biblioteka elektroniczna : przyszłość oferty informacyjnej biblioteki naukowej / Halina Ganińska // W: Komputeryzacja bibliotek a potrzeby użytkowników : materiały konferencyjne ; Kraków-Łopuszna, 16-18 maja 1995 r. / [red. Renata Nowakowska, Marek M. Górski]. - Kraków : BG PK, 1995. - S. 129-136
 2. Ganińska, Halina.
  Biblioteka Politechniki Poznańskiej : dziś i jutro / Halina Ganińska // Głos Politechniki / PP. - 1995, nr 4(9), s. 4, 9
 3. Ganińska, Halina.
  Dziś i jutro Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej w pięćdziesięciolecie działalności / Halina Ganińska // W: III Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej : materiały konferencyjne ; Jastrzębie-Zdrój, 29.05.-2.06.1995 r. / [oprac. red.] Anna Czumak-Bieniecka. - Warszawa : PTIN, 1995. - S. 326-334

1994

 1. Polarczyk, Mariusz.
  Komputerowe zasoby informacyjne i wymiana informacji oparta na sieciach komputerowych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej / Mariusz Polarczyk // W: Działalność informacyjna bibliotek szkół wyższych ; Kielce-Ameliówka, 25-27 maja 1994. - Kielce : PŚ, 1994. - S. 95-114

1993

 1. Polarczyk, Mariusz.
  Bazy danych w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej / Mariusz Polarczyk, Iwona Pujanek // W: Banki danych fizykochemicznych w nauce, edukacji i systemach symulacji procesów przemysłowych : krajowa konferencja ; Zakopane, 18-20 październik 1993. - [b.m. : b.w.], 1993. - S. 105-108

1990

 1. Badoń, Stanisław.
  Komputerowe systemy biblioteczno-informacyjne w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej / Stanisław Badoń // Bibliotekarz. - 1990, nr 1-3, s. 72-75
 2. Badoń, Stanisław.
  System wspomagania udostępniania materiałów bibliotecznych w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej / Stanisław Badoń, Grzegorz Molewski // Bibliotekarz. - 1990, nr 1-3, s. 77-83
 3. Badoń, Stanisław.
  Systemy komputerowe w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej / Stanisław Badoń // Bibliotekarz. - 1990, nr 1-2, s. 30--36
 4. Badoń, Stanisław.
  Wielodostępny (sieciowy) system udostępniania materiałów bibliotecznych w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej / Stanisław Badoń // Bibliotekarz. - 1990, nr 12, s. 14--19
 5. Jasiewicz, Elżbieta.
  Kształcenie użytkowników w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej / Elżbieta Jasiewicz // Bibliotekarz. - 1990, nr 1-3, s. 38--40

1988

 1. Badoń, Stanisław.
  Elektroniczne zabezpieczenie książek w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej / Stanisław Badoń // Bibliotekarz. - 1988, nr 3, s. 14--18
 2. Badoń, Stanisław.
  Komputerowy system informacyjno-wyszukiwawczy w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej (cz. 2) / Stanisław Badoń // Bibliotekarz. - 1988, nr 9, s. 12--21

1987

 1. Badoń, Stanisław.
  Komputerowy system biblioteczno-informacyjny w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej / Stanisław Badoń // Bibliotekarz. - 1987, nr 10-11, s. 36--42
 2. Badoń, Stanisław.
  Komputerowy system informacyjno-wyszukiwawczy w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej / Stanisław Badoń, Jerzy Frączak, Grzegorz Malewski, Marian Odyniecki // Bibliotekarz. - 1987, nr 10-11, s. 30-36

1985

 1. Badoń, Stanisław.
  Automatyzacja udostępniania zbiorów w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej / Stanisław Badoń // Bibliotekarz. - 1985, nr 4, s. 9--17

1983

 1. Badoń, Stanisław.
  Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej w latach 1945-1980 / Stanisław Badoń // W: Biblioteki Wielkopolski. - Poznań : Wydaw. PP, 1983. - S. 108-132

1980

 1. Adamska, Krystyna.
  Udział Biblioteki Głównej w pracach naukowo-badawczych Politechniki Poznańskiej / Krystyna Adamska, Halina Bielicka // W: Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej w służbie Uczelni : sesja ; Poznań, 30 maja 1980. - [Poznań : BG PP], 1980. - S. 42-51
 2. Badoń, Stanisław.
  Zarys historyczny Biblioteki Politechniki Poznańskiej / Stanisław Badoń // W: Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej w służbie Uczelni : sesja ; Poznań, 30 maja 1980. - [Poznań : BG PP], 1980. - S. 20
 3. Cieślak, Teresa.
  System opracowania zbiorów w Bibliotece Politechniki Poznańskiej / Teresa Cieślak, Krystyna Popławska, Irena Szwed-Szyja // W: Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej w służbie Uczelni : sesja ; Poznań, 30 maja 1980. - [Poznań : BG PP], 1980. - S. 52-58
 4. Gołąb, Włodzimierz.
  Mechanizacja informacji w Bibliotece Głównej PP / Włodzimierz Gołąb // W: Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej w służbie Uczelni : sesja ; Poznań, 30 maja 1980. - [Poznań : BG PP], 1980. - S. 25-31
 5. Jasiewicz, Elżbieta.
  Działalność dydaktyczna Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej / Elżbieta Jasiewicz, Zofia Kaczmarczyk // W: Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej w służbie Uczelni : sesja ; Poznań, 30 maja 1980. - [Poznań : BG PP], 1980. - S. 24
 6. Kosiel, Urszula.
  Komputerowy system informacyjno-wyszukiwawczy w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej / Urszula Kosiel // W: Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej w służbie Uczelni : sesja ; Poznań, 30 maja 1980. - [Poznań : BG PP], 1980. - S. 32-41
 7. Prus, Elżbieta.
  System udostępniania zbiorów i jego użytkownicy w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej / Elżbieta Prus // W: Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej w służbie Uczelni : sesja ; Poznań, 30 maja 1980. - [Poznań : BG PP], 1980. - S. 11
 8. Wiażewicz, Halina.
  Polityka gromadzenia zbiorów w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej / Halina Wiażewicz, Krystyna Popławska // W: Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej w służbie Uczelni : sesja ; Poznań, 30 maja 1980. - [Poznań : BG PP], 1980. - S. 8

1978

 1. Kosiel, Urszula.
  Organizacja zbioru danych o materiałach konferencyjnych w systemie informatycznym "Konferencje" / Urszula Kosiel // W: Informatyka w Wielkopolsce : zbiór studiów, referatów i komunikatów na IV konferencję środowiskową : informatyka w rozwoju gospodarki Wielkopolski ; Poznań, 23-24.11.1978. - Poznań : [b.w.], 1978. - S. 139-142

1977

 1. Kosiel, Urszula.
  Komputerowy system "Konferencje" / Urszula Kosiel // W: Problemy tworzenia centrów danych dla nauki i techniki : zbiór studiów / pod red. Z. Kierzkowskiego. - Poznań : [b.w.] ,1977. - S. 111-122. - (Notatki seminaryjne ; Nr 2)
 2. Kosiel, Urszula.
  Komputerowy system wyszukiwania materiałów konferencyjnych / Urszula Kosiel // W: Referat na sesji SBP : Biblioteki Wielkopolski w służbie nauki i kultury ; 24.01.1977. - [b.m. : b.w.], 1977
 3. Rogala, Antonina.
  Informacje o Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej / Antonona Rogala. - Wyd. 6. - Poznań : Wydaw. PP,1977. - 24 s.

1970

 1. Adamska, Krystyna.
  Informacja naukowa w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej / Krystyna Adamska // Gaz. Pozn. - 1970, nr 307
 2. Szeptycka, Anna.
  Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej / Anna Szeptycka // Zesz. Nauk. UAM. Biblioteka. - 1970, z. 9, s. 103--114

1969

 1. Szeptycka, Anna.
  Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej w latach 1945-1965 / Anna Szeptycka // Rocz. Bibl. - 1969, z. 3-4, s. 639-713

1968

 1. Szeptycka, Anna.
  Informacje dla korzystających ze zbiorów Biblioteki / Anna Szeptycka, Antonina Rogala. - Wyd. 5. - Poznań : PP BG, 1968. - 23 s.

1965

 1. Szeptycka, Anna.
  Biblioteka Główna / Anna Szeptycka // W: Szkoła Inżynierska w Poznaniu 1945-1955 : Politechnika Poznańska 1955-1965. - Poznań : PP, 1965. - S. 110-114
 2. Szeptycka, Anna.
  Biblioteka Główna Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu / Anna Szeptycka // W: Biblioteki województwa poznańskiego w latach 1945-1954. - Warszawa : SBP, 1965. - S. 171-174
 3. Szeptycka, Anna.
  Informacje dla korzystających ze zbiorów Biblioteki / Anna Szeptycka, Antonina Rogala. - Wyd. 4. - Poznań : PP BG, 1965. - 29 s.

1964

 1. Rogala, Antonina.
  Oddział Informacji Bibliograficznej Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej : Komunikat / Antonina Rogala // Biul. BG PP. - 1964, nr 2, s. V-IX
 2. Szeptycka, Anna.
  Współpraca Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej z bibliotekami fachowymi / Anna Szeptycka // Bibliotekarz. - 1964, nr 12

1963

 1. Rogala, Antonina.
  Księgozbiór podręczny w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej : Komunikat / Antonina Rogala // Biul. BG PP. - 1963, nr 3-4, s. 4--5

1961

 1. Szeptycka, Anna.
  Informacje dla korzystających ze zbiorów Biblioteki / Anna Szeptycka. - Wyd. 3. - Poznań : PP , 1961. - 24 s.

1957

 1. Szeptycka, Anna.
  Informacje dla korzystających ze zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej / Anna Szeptycka. - Wyd. 2. - Poznań : PP, 1957. - 13 s.

1955

 1. Szeptycka, Anna.
  Informacje dla korzystających ze zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej / Anna Szeptycka. - Poznań : PP, 1955. - 13 s.

 

Do 2013 r. oprac. Hanna Nowicka

Opisy bibliograficzne wykonano na podstawie źródła informacji pośredniej, bazy Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Poznańskiej BIBLIO. Opisy sporządzono stosując obowiązkowe elementy opisu bibliograficznego, niezbędne do identyfikacji i zgodne z obowiązującymi normami. W bibliografii zastosowano układ chronologiczny. W obrębie roku publikacje ułożono alfabetycznie. W miarę możliwości dokonano uzupełnień. Wykaz bibliograficzny uzupełniają: Wykaz ważniejszych skrótów i skrótowców, Wykaz wydawnictw ciągłych i Wykaz skrótów nazw wydawnictw.