Strona główna » O bibliotece » Historia Biblioteki » Kalendarium budowy nowej biblioteki
Kalendarium budowy nowej biblioteki

.Bo są nieznane siły, które nagą
Myśl - gdy już o nią dumny człek nie stoi -
Na niespodziewanym stawiają świeczniku.
Bo jest, powiadam, w słowa określniku
Architektura taka, jak te gmachy,
Gdzie, któryś z mędrców starożytnych mniema,
że duch się jego mieści.

Cyprian Kamil Norwid, Promethidion, w. 40-47

 

Rok 2000 na Politechnice Poznańskiej to urzeczywistnienie idei budowy multimedialnego centrum dydaktycznego dla środowiska akademickiego, dla nowego pokolenia inteligencji technicznej miasta i całej Wielkopolski, to kształtowanie europejskiego uniwersytetu technicznego w Poznaniu.

Jest to wyzwanie architektoniczno-urbanistyczne łączące tradycje architektury starego miasta Poznania z pięknem natury i nowoczesną sztuką kształtowania przestrzeni. To realizacja idei nowoczesnego CENTRUM WYKŁADOWEGO, a także BIBLIOTEKI POLITECHNIKI - otwartej, wolnodostępnej, łączącej funkcje zautomatyzowanej książnicy naukowo-technicznej i centrum interaktywnej informacji multimedialnej oraz usług informacyjnych i dydaktycznych.

A zatem jest to organizowanie nowoczesnego i przyjaznego środowiska informacyjnego zarówno dla studiujących, jak i dla dydaktyków oraz badaczy i twórców, miejsca do całodziennego studiowania na różnych poziomach biblioteki, w otoczeniu nowoczesnych mediów.

Przewidziano możliwość korzystania z zasobów drukowanych biblioteki (książek, czasopism, innych wydawnictw ciągłych, zbiorów encyklopedyczno-słownikowych, materiałów konferencyjnych, norm i rozmaitych źródeł) oraz w coraz szerszym zakresie z :

 • materiałów audiowizualnych,
 • zasobów elektronicznych biblioteki,
 • dostepu do elektronicznych zasobów europejskich i światowych posadowionych poza biblioteką,
 • bibliotek wirtualnych,
 • multimedialnych źródeł informacji.

Senat Politechniki Poznańskiej uchwałą z 27 stycznia 1999 roku podjął decyzję o budowie nowego centrum wykładowego i biblioteki na terenie kampusu nadwarciańskiego na Piotrowie. W dniu 29 lipca 1999 roku ogłoszono ogólnokrajowy dwuetapowy konkurs otwarty na OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ BIBLIOTEKI I CENTRUM WYKŁADOWEGO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ.

7 grudnia 1999 roku Sąd Konkursowy wskazał zwycięską pracę autorstwa poznańskiego zespołu STUDIO FIKUS - BIURO ARCHTEKTONICZNE. Głównym projektantem jest profesor naszej uczelni - Marian Fikus, wybitny architekt praktyk, znany w środowisku rysownik i nauczyciel akademicki.

NOWA BIBLIOTEKA od podstaw jest budowana dla mediów elektronicznych i pod kątem włączenia w sieć bibliotek światowych. Umożliwi ona utworzenie na Politechnice Poznańskiej planowanych, nowych kierunków studiów: multimedialnych, inżynierii medycznej, inżynierii unikalnych technologii, nanotechnologii.

Centrum wykładowe i biblioteka bedą funkcjonować w technologii budynku inteligentnego; przewiduje się zainstalowanie w pełni zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli kompleksu z elektronicznym systemem kontroli wejść i podglądem.

Nowa biblioteka to:

 • 70 pracowników biblioteki,
 • obsługa 20 000 studentów i 2000 pracowników naukowo-dydaktycznych,
 • do 550 000 woluminów, w tym w wolnym dostępie 70% zbiorów drukowanych,
 • wydzielony księgozbiór podręczników akademickich (wolny dostęp),
 • 350 miejsc dla czytelników z możliwością podłączenia do lokalnej i rozległej sieci komputerowej,
 • 40 stanowisk katalogów komputerowych,
 • trzy czytelnie specjalistyczne,
 • kabiny do indywidualnej pracy badawczej,
 • 60 stanowisk biblioteki elektronicznej i multimedialnej,
 • powierzchnia użytkowa 6500 m2.

Biblioteka to trzy kondygnacje odpowiadające podstawowym zespołom funkcjonalnym:

 • poziom parteru - informacja o zbiorach i wypożyczanie druków zwartych - jest dostępny dla wszystkich: tych, którzy chcą zasięgnąć podstawowych informacji, skorzystać z katalogów komputerowych, wypożyczać i czytać książki w domu, wypożyczać książki z innych bibliotek; tu jest wolnodostępny księgozbiór podręczników akademickich;
 • poziom pierwszego piętra - usługi informacyjno-bibliograficzne i dydaktyczno-seminaryjne - to przestrzeń dla czytelników pragnących studiować na miejscu, w czytelniach: ogólnej i bibliograficzno-informacyjnej oraz tych, którzy chcą skorzystać z porad bibliograficzno-informacyjnych oraz pomocy seminaryjno-dydaktycznej;
 • poziom drugiego piętra - multimedia i interaktywność - jest przeznaczony dla czytelników czasopism drukowanych i elektronicznych, dla pragnących studiować w wydzielonych pojedynczych kabinach z wykorzystaniem wszystkich mediów oraz dla internautów - tych, którzy chcą korzystać z centrum interaktywnej informacji multimedialnej.

Poziomy łączy dogodny system komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Dostępność do określonych zbiorów, informacji i miejsc (magazynów bibliotecznych i pracowni) reguluje elektroniczny system dostępu.

Kompleks powstanie na terenie kampusu Piotrowo Politechniki Poznańskiej, u zbiegu ulic Piotrowo-Berdychowo, w symbiozie z nadbrzeżem Warty. Lokalizacja jest pod każdym względem znakomita. Jest to początek formowania prawobrzeżnego bulwaru nadwarciańskiego w strefie stykowej z lewobrzeżnym centrum miasta. Niezwykle interesująca i wyrafinowana koncepcja jest skomponowana na osiach widokowych łączących wnętrza projektowanego zespołu. Wejście główne do kompleksu z placu okrągłego przechodzi w agorę wewnętrzną ku trzem częściom: bibliotece, centrum kultury studenckiej i centrum wykładowemu. Części te są połączone trzema pasażami: osiami widokowymi na zabytki - symbole panoramy starego Poznania, widoczne z prawego brzegu Warty. Są to wieże kościoła Bernardynów (Pasaż Bernardyński), renesansowy ratusz poznański (Pasaż Ratusz) i katedra archidiecezjalna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła (Pasaż Katedra).

Na działce o powierzchni 2,5 ha zaprojektowano zespół podpiwniczonych budynków (trzy kondygnacje biblioteki, dwie centrum wykładowego) z wewnętrznymi doświetlającymi patiami i przeszklonymi połaciami dachowymi.

Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne i techniczno-materiałowe zapewniają ekonomiczność kosztów budowy i przyszłej eksploatacji.

Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych uczelni oraz ze środków budżetowych. Spodziewamy się także wsparcia ze strony donatorów.

Jest to przedsięwzięcie piękne i trudne, ale nie karkołomne. Nowe obiekty staną się przecież nowym obliczem uczelni, symbolem nowoczesności i znakiem identyfikacyjnym europejskiego uniwersytetu technicznego Poznania.

Kalendarium

27.01.1999 Uchwała Nr 71 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej w sprawie budowy Biblioteki i Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej.
29.07.1999 Ogłoszenie otwartego konkursu na Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Biblioteki i Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej.
07.12.1999 Wyłonienie zwycięskiej pracy autorstwa poznańskiego zespołu STUDIO FIKUS - BIURO ARCHITEKTONICZNE.
15.09.2000 Poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Wykładowego i Biblioteki.
Podpisanie aktu erekcyjnego przez rektora Jerzego Dembczyńskiego i dyrektora generalnego departamentu MEN Michała Piskorza.
07.06.2001 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie stanu surowego otwartego gmachu Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo, Berdychowo w Poznaniu oraz pełnienie obowiązków Generalnego Wykonawcy realizacji całości inwestycji - Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 85 z dnia 07.06.01, poz. 31596.
27.09.2001 Ogłoszenie o wyniku postępowania na wykonanie stanu surowego otwartego gmachu Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo, Berdychowo w Poznaniu oraz pełnienie obowiązków Generalnego Wykonawcy realizacji całości inwestycji - Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 163 z dnia 27.09.01, poz. 61318.
Wybrano ofertę Jedynka Poznań S.A., 60-961 Poznań, ul. Bystra 7.
01.10.2001 Uroczyste podpisanie umowy na wykonanie stanu surowego otwartego gmachu Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo, Berdychowo w Poznaniu oraz pełnienie obowiązków Generalnego Wykonawcy realizacji całości inwestycji z firmą Jedynka Poznań S.A.
11.10.2004 Inauguracja roku akademickiego 2004/2005 w Auli Wielkiej Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej.
18.07.2006 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót palowych - roboty dla potrzeb posadowienia na palach budynku Centrum Wykładowego i Gmachu Biblioteki Politechniki Poznańskiej oraz sporządzenia projektu wykonawczego. - Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 181 z dnia 18.07.2006 poz. 37092.
08.09.2006

Rozstrzygnięcie przetargu.

Wybrano ofertę firmy Keller Polska Sp. z o.o., 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 172.

23.10.2006 Podpisanie umowy z firmą Keller Polska.
22.01.2007 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót palowych dla potrzeb posadowienia na palach budynku Centrum Wykładowego i Gmachu Biblioteki Politechniki Poznańskiej oraz sporządzenie projektu wykonawczego. - Biuletyn Zamówień Publicznych nr 18 z dnia 22.01.2007 poz. 9750.
03.04.2007 Ogłoszenie o przetargu na wykonanie stanu surowego otwartego budynku Centrum Wykładowego i Biblioteki Politechniki Poznańskiej - etap II, z przyłączami przy ul. Piotrowo/Berdychowo w Poznaniu oraz pełnienie funkcji Generalnego Wykonawcy dla realizacji całości inwestycji - Biuletyn Zamówień Publicznych nr 69 z dn. 03.04.2007 poz. 20093.
23.05.2007 Otwarcie ofert.
Przyjęto ofertę firmy SKANSKA SA.
22.04.2008 foto_wiechaZawieszenie wiechy - uroczyste zakończenie budowy stanu surowego budynku.
04.09.2008 Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych-zamknięcia stanu surowego budynku Biblioteki i Centrum Nauk Informacyjnych Politechniki Poznańskiej-etap II, przy ul. Piotrowo/Berdychowo w Poznaniu - Biuletyn Zamówień Publicznych, ogłoszenie nr 212698 - 2008.
20.11.2008 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Biuletyn Zamówień Publicznych, ogłoszenie nr 324239 - 2008.

Przyjęto ofertę firmy SKANSKA S.A.

06.10.2009 Ogłoszenie o przetargu na "realizację zamówienia publicznego p.n. "Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe" w zakresie obejmującym wykonanie robót wykończeniowych, instalacji wewnętrznych i zagospodarowania terenu".
04.12.2009

Otwarcie ofert w przetargu "Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe. Roboty wykończeniowe, instalacje i zagospodarowanie terenu."

Przyjęto ofertę firmy Budimex S.A.

15.02.2010

Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym "Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe. Nadzór inwestorski."

Przyjęto ofertę firmy Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o.

14.04.2010

Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym "Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe - faza IVb (instalacje wewnątrzbudynkowe i roboty budowlane wykończeniowe)"

Przyjęto ofertę firmy Budimex S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego Północ w Poznaniu

28.07.2010

Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym "Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe - faza IVc. Dostawa wyposażenia wraz z rozmieszczeniem oraz wykonaniem niezbędnych instalacji"

Przyjęto ofertę firm:
Część 1: Budimex S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego w Poznaniu Część 2: Vector On - Line Sp. z o.o.

14.11.2010

Uroczyste otwarcie budynku Biblioteki Technicznej i Centrum Wykładowego

Foto-relacja na serwerze PP + prezentacja multimedialna Centrum

1-2.09.2011

Konferencja "Biblioteka XXI wieku, nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje. Trzy lata po Kielcach - najnowsze realizacje" i uroczyste otwarcie Biblioteki Politechniki Poznańskiej w nowym budynku

Galeria zdjęć