Seminarium integracyjne - Malbork, Gdańsk

Opis1: 

Zamek Krzyżacki w Malborku oraz biblioteka Muzeum ZamkowegoBiblioteki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

System szkolno - treningowy do broni strzeleckiej - Śnieżnik

12-13 września 2013