Marian Urbaniak, poznański rzemieślnik - wystawaWystawa dostępna w Czytelni (I piętro)
w dniach 2-20.10.2017