Strona główna » Komputery i Internet » Dostęp do Internetu, WiFi
Dostęp do Internetu, WiFi

Stanowiska komputerowe w Bibliotece PP

Biblioteka PP oferuje stanowiska internetowe w Czytelni.

Aby korzystać z komputerów bibliotecznych konieczne jest zalogowanie się


Oprogramowanie dostępne na komputerach i laptopach studenckich.

Zasady korzystania ze stanowisk internetowych w Bibliotece PP

  • korzystanie z Internetu na terenie Biblioteki dozwolone jest wyłącznie w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych;
  • prawo korzystania z wszystkich zasobów elektronicznych mają pracownicy oraz studenci PP I, II i III stopnia;
  • inne osoby mogą korzystać ze zdalnych zasobów informacji:
    • będących własnością Biblioteki,
    • zewnętrznych, rozproszonych, nielicencjonowanych.

Dostęp bezprzewodowy do uczelnianej sieci komputerowej

wifi logo Biblioteka oferuje dostęp bezprzewodowy do uczelnianej sieci komputerowej na swoim terenie. W Czytelni dostępne są listwy zasilające do podłączenia laptopów.

Instrukcja konfiguracji komputera - Intranet

Instrukcja konfiguracji komputera - serwer studencki

Instrukcje konfiguracji WiFi