Strona główna » Komputery i Internet » Logowanie na komputery biblioteczne
Logowanie na komputery biblioteczne

 

Instrukcja logowania

login: nazwa eKonta
(adres poczty elektronicznej, np. imie.nazwisko@student.put.poznan.pl)
hasło: hasło do eKonta

Osoby nie posiadające eKonta (np. osoby spoza PP) mogą zostać zalogowani (przez bibliotekarza dyżurnego) jako gość, z ograniczonymi prawami:

  • brak dostępu do e-zasobów licencjonowanych;
  • brak możliwości drukowania;
  • korzystanie tylko z przeglądarki IE.

Prowadzona jest ewidencja dostępu do komputerów poprzez konto gościa.

Instrukcja uzyskania dostępu do eKonta

Informacje do aktywacji eKonta i logowania znajdują się na Karcie Użytkownika eKonta.

Aby uzyskać Kartę Użytkownika, studenci i doktoranci powinni udać się osobiście do dziekanatu wydziału odpowiedniego dla swojego kierunku studiów.
Studenci powinni mieć przy sobie legitymację studencką, a doktoranci legitymację doktoranta.

Więcej informacji:
https://elogin.put.poznan.pl/?do=Help