Strona główna » Komputery i Internet » Wypożyczanie laptopów i tabletów

Wypożyczanie laptopów i tabletów

 

Oferujemy usługę wypożyczania laptopów i tabletów do korzystania na terenie Biblioteki PP (z wyłączeniem pokoju pracy zespołowej 024 na parterze).

Usługa jest dostępna dla pracowników i studentów PP I, II i III stopnia. Laptopy i tablety wypożyczane są w Czytelni - I ptr. (stanowisko INFO 5).


Oprogramowanie dostępne na komputerach i laptopach studenckich.

Warunki wypożyczania laptopów i tabletów w Bibliotece PP

  1. Laptopy i tablety  mogą być wypożyczane pracownikom, doktorantom i studentom PP po zweryfikowaniu ważności ich legitymacji.
  2. Obowiązuje zakaz wynoszenia laptopów i tabletów poza teren Biblioteki.
  3. Użytkownik przejmuje całkowitą odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt (laptop, tablet, zasilacz, kabel zasilający).
  4. Na wypożyczającym spoczywa całkowita odpowiedzialność za wszelkie działania w sieci w okresie użytkowania laptopa lub tabletu.
  5. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie jego danych osobowych w „Książce ewidencji wypożyczania laptopów i tabletów” przez okres jednego roku, dla potrzeb organów ścigania w przypadku wykrycia nadużyć w dostępie do sieci.
  6. Obowiązuje zakaz samodzielnego instalowania oprogramowania na wypożyczonym sprzęcie. Wszystkie życzenia i uwagi dotyczące użytkowanego laptopa lub tabletu należy zgłaszać pracownikowi dyżurującemu w Bibliotece.
  7. Biblioteka PP nie odpowiada za dane pozostawione na dysku twardym.
  8. Pierwszeństwo wypożyczenia tabletu maja studenci z niepełnosprawnościami.