Strona główna » Szkolenia i materiały » "Usługi biblioteczno-informacyjne" (InfoProgram I)
"Usługi biblioteczno-informacyjne"
(InfoProgram I)
Kurs online dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

"Usługi biblioteczno-informacyjne"

Kurs online dla studentów I roku - omawiający podstawowe zasady korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych.

Kurs jest obowiązkowy dla studentów I roku :

Wydział Kierunek / Studia stacjonarne Kierunek / Studia niestacjonarne Kierunek/ studia w j. angielskim
Architektury Architektura
Architektura wnętrz
- Architektura
Informatyki i Telekomunikacji Informatyka
Bioinformatyka
Informatyka Artificial intelligence
Inżynierii Lądowej i Transportu Budownictwo
Budownictwo zrównoważone
Konstrukcja i eksploatacja środków transportu
Transport
Lotnictwo i Kosmonautyka
Lotnictwo i kosmonautyka
Budownictwo
-
Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej Fizyka techniczna
Edukacja techniczno-Informatyczna
Inżynieria materiałowa
- -
Inżynierii Mechanicznej Mechanika i Budowa Maszyn
Mechatronika
Zarządzanie i Inżyniera Produkcji
Inżyniera biomedyczna
- -
Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynieria Środowiska I stopień
Inżynieria Lotnicza I stopień
- -
Inżynierii Zarządzania Inżynieria Zarządzania
Logistyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria Zarządzania
Logistyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Engineering Management
Technologii Chemicznej Inżynieria chemiczna i procesowa
Technologia chemiczna
Technologie ochrony środowiska
Inżynieria farmaceutyczna
- Technologia chemiczna

Dostęp do kursu

Uczelniana platforma elearningowa - zakładka Biblioteka / kursy biblioteczne

Kurs w języku polskim: Usługi biblioteczno-informacyjne

Kurs w języku angielskim: Librarian and information services


Logowanie do kursu:Hasło i login do ekonta studenckiego.

Zasady zaliczenia kursu

  1. Zaliczenie kursu odbywa się poprzez rozwiązanie testu, który jest dostępny w kursie w terminie 07.12.2020 - 15.01.2021.
  2. Należy zapoznać się z kursem: przeczytać informacje, obejrzeć filmy, sprawdzić odnośniki. Aby móc otworzyć test zaliczeniowy konieczne jest ukończenie kursu. Oznacza to, że każdy z punktów w kursie musi być przeczytany.
  3. Należy rozwiązać test. Test składa się z 5 pytań wybieranych losowo. Aby otrzymać zaliczenie, trzeba odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 3 pytania. Na rozwiązanie są 4 minuty. Wynik podany jest na końcu testu.
  4. Jeśli za pierwszym razem nie uda się osiągnąć wymaganej liczby punktów można podejść do testu drugi raz, po pół godzinie. Są dwie próby. Liczy się najwyższa ocena.
  5. Informacja o wpisie do indeksu zostanie wysłana poprzez system e-proto.
  6. UWAGA: Test poprawkowy otwarty od 17-19.02.2021.

Kontakt w sprawie zaliczeń i wpisów do indeksów elektronicznych

mgr Karolina Popławska
tel. 61 665 3521
e-mail: Karolina.Poplawska [at] put.poznan.pl
pok. 114 (I piętro - Oddział Informacji Naukowej)