Strona główna » Szkolenia i materiały » "Umiejętności informacyjne" (InfoProgram I)
"Usługi biblioteczno-informacyjne" (InfoProgram I)
zajęcia dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
semestr zimowy

Dodatkowe zajęcia dla studentów I roku z przedmiotu „Usługi biblioteczno-informacyjne” LINK


"Usługi biblioteczno-informacyjne" - zajęcia dla studentów I roku - omawiające podstawowe zasady korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych.

Wykładowca Kierunek Grupa Data / Godzina Sala* oznaczenia poniżej tabeli Tryb zajęć
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
Popławska Karolina Architektura stacjonarne - https://ekursy.put.poznan.pl
- zakładka Biblioteka
- kursy biblioteczne
- wybieramy kurs: Usługi biblioteczno-informacyjne
- kurs e-learningowy
Architektura Wnętrz stacjonarne - https://ekursy.put.poznan.pl
- zakładka Biblioteka
- kursy biblioteczne
- wybieramy kurs: Usługi biblioteczno-informacyjne
- kurs e-learningowy
Architecture (ang) stacjonarne - https://ekursy.put.poznan.pl
- choose icon: Biblioteka
- kursy biblioteczne
- course: Librarian and information services
- kurs e-learningowy
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I TRANSPORTU
Fornalczyk Agata Lotnictwo i Kosmonautyka stacjonarne L3
L2
L1
23.11.21 15.10-15.55
22.11.21 13.30-14.15
22.11.21 15.10-15.55
A stacjonarne
Lotnictwo i Kosmonautyka niestacjonarne 1 15.01.22 12.15-13.00 A stacjonarne
Mechanika i Budowa pojazdów stacjonarne M2
M3
M1
16.11.21 08.00-08.45
16.11.21 08.50-09.35
16.11.21 10.00-10.45
A stacjonarne
Mechanika i Budowa pojazdów niestacjonarne 1 04.12.21 18.30-19.15 A stacjonarne
Wagner Monika Budownictwo stacjonarne 1
2
3
4
5
6
7
8
18.11.21 14.15-15.00
10.12.21 11.45-12.30
02.12.21 13.30-14.15
03.12.21 12.30-13.15
24.11.21 15.10-15.55
17.11.21 09.45-10.30
02.12.21 14.15-15.00
19.11.21 13.30-14.15
SS stacjonarne
Budownictwo niestacjonarne 1
2
12.12.21 11.45-12.30
12.12.21 12.30-13.15
SS stacjonarne
Kwaśnik Paulina Transport stacjonarne T1
T2
T3
T4
T5
18.11.21 09.45-10.30
25.11.21 11.45-12.30
24.11.21 12.30-13.15
17.11.21 14.00-14.45
25.11.21 08.45-09.30
A
A
SS
A
A
stacjonarne
Transport niestacjonarne 1 15.01.22 15.10-15.55 SS stacjonarne
Budownictwo Zrównoważone (ang) stacjonarne BZ1
BZ2
17.11.21 15.10-15.55
12.01.22 15.10-15.55
A
SS
stacjonarne
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ
Fornalczyk Agata Inżynieria Biomedyczna stacjonarne A
B
24.11.21 11.45-12.30
24.11.21 12.30-13.15
A stacjonarne
Juskowiak Jolanta Mechanika i Budowa Maszyn stacjonarne M1
M2
M3
M4
M5
08.11.21 13.30-14.15
22.11.21 13.30-14.15
22.11.21 14.15-15.00
24.11.21 13.30-14.15
24.11.21 14.15-15.00
SS stacjonarne
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji stacjonarne ZP1
ZP2
ZP3
ZP4
ZP5
16.11.21 13.30-14.15
18.11.21 13.30-14.15
23.11.21 13.30-14.15
23.11.21 14.15-15.00
25.11.21 13.30-14.15
SS stacjonarne
Kwaśnik Paulina Mechatronika stacjonarne MC1
MC2
MC3
MC4
08.11.21 13.30-14.15
09.11.21 15.15-16.00
15.11.21 13.30-14.15
18.11.21 13.30-14.15
A
SS
A
A
stacjonarne
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI TECHNICZNEJ
Furgał Małgorzata Inżynieria Materiałowa stacjonarne 1 10.11.21 13.30-14.15 SS stacjonarne
Fizyka Techniczna stacjonarne 1 18.11.21 11.45-12.30 SS stacjonarne
Edukacja Techniczno-Informacyjna stacjonarne I
II
24.11.21 09.45-10.30
03.12.21 13.30-14.15
SS stacjonarne
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI
Siąkowski Marek Energetyka stacjonarne L1-L2
L3-L4
L5-L6
22.11.21 08.30-09.15
11.01.22 13.30-14.15
07.12.21 11.45-12.30
SS stacjonarne
Ignaszak Maria Inżynieria Lotnicza stacjonarne 1
2
3
09.11.21 13.30-14.15
15.11.21 08.00-08.45
10.11.21 13.30-14.15
SS
A
A
stacjonarne
Inżynieria Środowiska stacjonarne 1
2
3
4
08.11.21 08.00-08.45
30.11.21 09.45-10.30
30.11.21 10.30-11.15
08.11.21 08.45-09.30
SS stacjonarne
Energetyka niestacjonarne 1 04.12.21 11.00-11.45 A stacjonarne
WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA
Siąkowski Marek Logistyka stacjonarne L1
L2
L3
L4
09.11.21 17.00-17.45
19.11.21 12.30-13.15
23.11.21 17.00-17.45
15.12.21 16.50-17.35
SS stacjonarne
Logistyka niestacjonarne 1a-1b
2a-2b
11.12.21 18.30-19.15
15.01.22 18.30-19.15
SS stacjonarne
Bajer Jakub Inżynieria Zarządzania stacjonarne IZ1
IZ2
IZ3
16.11.21 14.15-15.00
15.11.21 08.45-09.30
15.11.21 11.45-12.30
SS stacjonarne
Inżynieria Bezpieczeństwa stacjonarne IB1
IB2
18.11.21 08.45-09.30
19.11.21 08.45-09.30
SS stacjonarne
Inżynieria Zarządzania niestacjonarne 1 20.11.21 18.30-19.15 SS stacjonarne
Inżynieria Bezpieczeństwa niestacjonarne 1 27.11.21 18.30-19.15 SS stacjonarne
Popławska Karolina Engineering Management (ang) stacjonarne M1
M2
22.11.21 11.45-12.30
22.11.21 12.45-13.30
SS stacjonarne
WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
Popławska Karolina Inżynieria Chemiczna i Procesowa stacjonarne - https://ekursy.put.poznan.pl
- zakładka Biblioteka
- kursy biblioteczne
- wybieramy kurs: Usługi biblioteczno-informacyjne
- kurs e-learningowy
Technologia Chemiczna stacjonarne - https://ekursy.put.poznan.pl
- zakładka Biblioteka
- kursy biblioteczne
- wybieramy kurs: Usługi biblioteczno-informacyjne
- kurs e-learningowy
Inżynieria Farmaceutyczna stacjonarne - https://ekursy.put.poznan.pl
- zakładka Biblioteka
- kursy biblioteczne
- wybieramy kurs: Usługi biblioteczno-informacyjne
- kurs e-learningowy
Technologia Obiegu Zamkniętego stacjonarne - https://ekursy.put.poznan.pl
- zakładka Biblioteka
- kursy biblioteczne
- wybieramy kurs: Usługi biblioteczno-informacyjne
- kurs e-learningowy
Chemical Technology (ang.) stacjonarne - https://ekursy.put.poznan.pl
- choose icon: Biblioteka
- kursy biblioteczne
- course: Librarian and information services
- kurs e-learningowy
Technologia Chemiczna niestacjonarne - https://ekursy.put.poznan.pl
- zakładka Biblioteka
- kursy biblioteczne
- wybieramy kurs: Usługi biblioteczno-informacyjne
- kurs e-learningowy
WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
Popławska Karolina Informatyka stacjonarna - https://ekursy.put.poznan.pl
- zakładka Biblioteka
- kursy biblioteczne
- wybieramy kurs: Usługi biblioteczno-informacyjne
- kurs e-learningowy
Informatyka niestacjonarna - https://ekursy.put.poznan.pl
- zakładka Biblioteka
- kursy biblioteczne
- wybieramy kurs: Usługi biblioteczno-informacyjne
- kurs e-learningowy
Bioinformatyka stacjonarna - https://ekursy.put.poznan.pl
- zakładka Biblioteka
- kursy biblioteczne
- wybieramy kurs: Usługi biblioteczno-informacyjne
- kurs e-learningowy
Sztuczna inteligencja (ang.) stacjonarna - https://ekursy.put.poznan.pl
- choose icon: Biblioteka
- kursy biblioteczne
- course: Librarian and information services
- kurs e-learningowy

*SS - sala seminaryjna (L.1.3.16) – I piętro (sala 116), korytarz przy Czytelni
*A – akwarium (L.0.3.7) – parter, informacja w Wypożyczalni przy stanowisku INFO 1
** Zajęcia odwołane, nowy termin wkrótce


Plan zajęć do pobrania


Prowadzący zajęcia w roku akademickim 2021/2022:

Wydział Architektury

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Wydział Inżynierii Zarządzania

 • mgr Marek Siąkowski
  tel. 61 665 2090
  e-mail: marek.siakowski@put.poznan.pl
  pok. 120 (I piętro - Oddział Informacji Naukowej)
 • mgr Jakub Bajer
  tel. 61 665 3731
  e-mail: jakub.bajer@put.poznan.pl
  pok. 013 (parter - Oddział Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych)
 • mgr Karolina Popławska - zajęcia w języku angielskim
  tel. 61 665 3521
  e-mail: karolina.poplawska@put.poznan.pl
  pok. 114 (I piętro - Oddział Informacji Naukowej)

Wydział Inżynierii Mechanicznej