Strona główna » Wypożyczenia » Opłaty
Opłaty

Formy płatności w Bibliotece PP

Karta płatnicza i gotówka (przy ladzie w Wypożyczalni)

Możliwość opłacenia:

  • zapisu do Biblioteki PP
  • aktywacji konta
  • nieterminowego zwrotu wypożyczonych książek
  • zagubionych i zniszczonych książek (płatność tylko gotówką)


Przelew online

Możliwość opłacenia:

  • aktywacji konta
  • nieterminowego zwrotu wypożyczonych książek

Przelew online dostępny po zalogowaniu na aktywne konto czytelnika (szczegóły)


Czytelnicy z Politechniki Poznańskiej

Użytkownik Wydanie Karty Czytelnika i pierwsza aktywacja Kolejne aktywacje Duplikat karty Kaucja* Nieterminowy zwrot książek (za 1 dzień za 1 książkę)
Pracownicy PP
12 zł
-
12 zł
-
0,20 zł
Emeryci i renciści PP
12 zł
-
12 zł
-
0,20 zł
Doktoranci PP
12 zł
12 zł
12 zł
-
0,20 zł
Studenci PP
12 zł
12 zł
12 zł
-
0,20 zł
Studenci studiów podyplomowych PP
12 zł
12 zł
12 zł
-
0,20 zł

Czytelnicy spoza Politechniki Poznańskiej

 

Użytkownik Wydanie Karty Czytelnika i pierwsza aktywacja Kolejne aktywacje Duplikat karty Kaucja* Nieterminowy zwrot książek (za 1 dzień za 1 książkę)
Absolwenci PP
12 zł
12 zł
12 zł
-
0,20 zł
Czytelnicy szkół wyższych zrzeszonych w Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych
12 zł
12 zł
-
-
0,20 zł
Czytelnicy zapisani w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Bibliotece Raczyńskich;
12 zł
12 zł
-
TAK
0,20 zł
studenci, doktoranci i pracownicy innych szkół wyższych, które zawarły porozumienie z Politechniką Poznańską
12 zł
12 zł
12 zł
-
0,20 zł
Inni czytelnicy
12 zł
12 zł
12 zł
TAK
0,20 zł

 

* obliczana zgodnie z zasadami obowiązującej wyceny zbiorów bibliotecznych, min 50 zł / wolumin

Tags: