Strona główna » Informator » FAQ
FAQ - najczęściej zadawane pytania

Konto czytelnika - zapisy, aktywacja, Karta Czytelnika

Czy kolega może mnie zapisać do Biblioteki?
Nie. Ze względów formalnych wymagana jest osobista obecność osoby zapisywanej i okazanie dokumentu tożsamości.

Więcej informacji na temat zapisów

Czy kolega może aktywowac moje konto?
Tak. Biblioteka aktywuje konto jeżeli reprezentant posiada legitymację studencką właściciela konta [i Kartę Czytelnika - jeżeli nie jest nią elektroniczna legitymacja studencka] oraz wniesie opłatę. Jednak Biblioteka PP nie bierze odpowiedzialności za ew. konsekwencje udostępnienia obcej osobie elektronicznej legitymacji studenckiej i/lub Karty Czytelnika oraz operacje wykonane w związku z tym na koncie czytelnika.
Regulamin korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Poznańskiej § 5 p. 3 mówi: KARTY CZYTELNIKA wydanej przez Bibliotekę PP nie wolno odstępować osobom trzecim.

Więcej informacji na temat aktywacji kont

Gdzie mogę się zapisać do biblioteki instytutowej/wydziałowej?
Bezpośrednio w bibliotece instytutowej/wydziałowej.
Jestem użytkownikiem spoza Politechniki Poznańskiej. Czy mogę zapisać się do Biblioteki PP i korzystać ze zbiorów?
Tak. Wszelkie informacje na temat warunków zapisania się do Biblioteki PP i świadczonych usług znajdziesz w zakładce Wypożyczenia » Konto czytelnika - zapisy, aktywacja, Karta Czytelnika
Gdzie mogę podstemplować kartę obiegową (obiegówkę)?
W Wypożyczalni, w godzinach pracy Biblioteki. Warunkiem jest zwrot wszystkich książek i uregulowanie należności. Informację o stanie konta i ew. opłatach za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych znajdziesz na swoim Koncie Czytelnika.

Wypożyczenia

Czy kolega może zamówić dla mnie książki?
Regulamin korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Poznańskiej § 5 p. 3 mówi: KARTY CZYTELNIKA wydanej przez Bibliotekę PP nie wolno odstępować osobom trzecim. Biblioteka PP nie bierze odpowiedzialności za ew. konsekwencje udostępnienia obcej osobie danych do logowania na konto oraz operacje wykonane w związku z tym na koncie czytelnika.

Regulamin korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego PP

Czy kolega może wypożyczyć lub odebrać zamówione przeze mnie książki?
Nie. Książki należy odebrać osobiście. Taka procedura chroni użytkownika przed nieuprawnionym wypożyczaniem na jego konto. Regulamin korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Poznańskiej § 5 p. 3 mówi: KARTY CZYTELNIKA wydanej przez Bibliotekę PP nie wolno odstępować osobom trzecim.

Regulamin korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego PP

Jestem użytkownikiem spoza Politechniki Poznańskiej. Czy mogę wypożyczać książki?
Tak. Wszelkie informacje na temat warunków zapisania się do Biblioteki PP i świadczonych usług znajdziesz w zakładce Wypożyczenia » Konto czytelnika - zapisy, aktywacja, Karta Czytelnika i Wypożyczenia » Wypożyczenia, przedłużenia, zwroty
Czy kolega może zwrócić wypożyczone przeze mnie książki?
Tak. Przy zwrocie książek nie jest wymagane okazanie żadnego dokumentu.
Nie mogę się zalogować na moje konto czytelnika. Dlaczego?
Powodów może być kilka.
 • Nie jesteś zapisany do Biblioteki PP. Udaj się do Wypożyczalni w celu zapisania się.
 • Twoje konto czytelnika jest nieaktywne.
  Konto należy aktywować na każdy rok akademicki, w którym chcesz wypożyczać książki lub korzystać z usługi "zamów kopię". Aktywowane konto jest ważne do 31 października następnego roku akademickiego. Udaj się do Wypożyczalni w celu aktywacji konta.
 • Sprawdź sposób logowania. Wpisz PESEL oraz PIN. Domyślnym numerem PIN są
  • dla kont studenckich utworzonych po 9 września 2014 r. - cztery ostatnie cyfry numeru albumu.
  • dla pozostałych kont - cztery ostatnie cyfry kodu paskowego na Karcie Czytelnika lub elektronicznej legitymacji studenckiej.
 • Niedawno zapisałeś/aś się do Biblioteki PP lub aktywowałeś/aś konto.
  W danych na koncie może być błąd. Udaj się do Wypożyczalni w celu sprawdzenia danych na koncie. Zabierz ze sobą pokwitowanie, legitymację studencką i Kartę Czytelnika (jeśli nie jest nią elektroniczna legitymacja studencka).

Więcej informacji o zamawianiu zdalnym

Zalogowałem/am się, ale nie mogę zamówić książek. Dlaczego?
Powodów może być kilka.
 • Próbujesz zamówić tytuł, który masz już wypożyczony lub zamówiony.
  Nie ma możliwości wypożyczenia więcej niż jednego egzemplarza danego tytułu.
 • Próbujesz zamówić więcej niż 10 woluminów.
  System przyjmuje zamówienia na nie więcej niż 10 woluminów równocześnie.
 • Przekroczyłeś termin zwrotu książek. Udaj się do Wypożyczalni, zwróć książki lub przedłuż wypożyczenie, a konto zostanie odblokowane.
 • Błąd systemu. Skontaktuj się z Wypożyczalnią.

Więcej informacji o prolongatach

Kiedy mogę odebrać zamówione książki?
Najwcześniej pół godz. od momentu zamówienia. Wszyscy czytelnicy mogą odebrać zamówione książki w ciągu 3 dni (dzień zamówienia + 2 następne dni robocze). Studenci studiów niestacjonarnych (w trybie zaocznym i wieczorowym), podyplomowych oraz doktoranci mogą odebrać zamówione materiały w ciągu 16 dni.

Więcej informacji o odbiorze zamówionych materiałów

Nie mogę przedłużyć wypożyczenia. Dlaczego?
Powodów może być kilka.
 • Próbujesz przedłużyć wypożyczenie na więcej niż 10 dni przed terminem zwrotu książki.
  System umożliwia przedłużanie najwcześniej 10 dni przed upływem terminu zwrotu i jeżeli nie minął termin zwrotu książki. Przedłuż wypożyczenie później.
 • Przekroczyłeś termin zwrotu książki.
  System umożliwia przedłużanie najwcześniej 10 dni przed upływem terminu zwrotu i jeżeli nie minął termin zwrotu książki. Na koncie masz komunikat o blokadzie z powodu przetrzymania (do 3 dni przetrzymania) lub kary (powyżej 3 dni przetrzymania). Udaj się do Wypożyczalni w celu przedłużenia wypożyczenia lub zwrotu książki.

Więcej informacji o prolongatach

Nie otrzymałem/am maila z powiadomieniem o terminie zwrotu książek. Czy muszę płacić karę za ich przetrzymanie?
Tak. Powiadomienia o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych materiałów wysyłane przez e-mail są jedynie dodatkową informacją dla czytelnika - ich brak nie stanowi podstawy do zwolnienia od naliczonej kary finansowej za przetrzymanie wypożyczonych książek.
Gdzie mogę zapłacić karę za przetrzymanie książki?
W Wypożyczalni, w godzinach pracy Biblioteki.
Czy mogę wypożyczyć rozprawę doktorską?
Nie. Rozprawy doktorskie udostępniane są wyłącznie prezencyjnie, wersje drukowane - na miejscu, w Czytelni oraz wersje eletroniczne (wybrane, od 2013 r.) - w Repozytorium PP. Nie można ich kopiować w żaden sposób.

Udostępnianie w czytelni

Nie jestem zapisany/a do Biblioteki PP. Czy mogę korzystać z czytelni?
Tak. Z czytelni mogą korzystać wszyscy chętni.
Czy mogę skopiować materiały dostępne w czytelni?
Tak. Biblioteka udostępnia dla czytelników skanery. Można materiały zeskanować i zapisać na CD, DVD lub pedrive albo wysłać pocztą elektroniczną. Biblioteka nie udostępnia kserografu.

Więcej informacji o korzystaniu z czytelni

Dostęp do e-zasobów

Nie mogę zalogować się w domu do systemu HAN i nie mam dostępu do e-zasobów. Dlaczego?
Powodów może być kilka.
 • Wyczerpał się limit równoczesnych dostępów.
  Biblioteka PP dysponuje 10-cioma równoczesnymi dostępami do systemu HAN. Poczekaj na zwolnienie się dostępu lub skorzystaj z dostępu w bibliotece.
 • Nie jesteś zapisana/y do Biblioteki PP lub nie masz aktywnego konta czytelnika.
  Ze zdalnego dostępu do e-zasobów mogą korzystać użytkownicy z Politechniki Poznańskiej zapisani do Biblioteki PP i z aktywnym kontem czytelnika. Jeśli jesteś użytkownikiem z Politechniki Poznańskiej udaj się do Wypożyczalni w celu zapisania się lub aktywowania konta.
 • Jesteś zapisany do Biblioteki PP, lecz nie jesteś studentem, doktorantem lub Pracownikiem Politechniki Poznańskiej. Ze zdalnego dostępu do e-zasobów mogą korzystać wyłącznie użytkownicy z Politechniki Poznańskiej.
 • Błąd systemu.
  Skontaktuj się z Oddziałem Informacji Naukowej w celu wyjaśnienia problemu.

Więcej informacji o dostępie do źródeł elektronicznych z komputerów zlokalizowanych poza siecią PP

Zalogowałem się do systemu HAN lecz nie mogę się połączyć z wybranym źródłem.
Serwery różnych dostawców zasobów elektronicznych działają lepiej z różnymi przeglądarkami (najczęściej dobrze z Firefoxem). Spróbuj zmienić przeglądarkę.
Jeśli zmiana przeglądarki nie pomogła, spróbuj połączyć się chwilę później. Czasami występują błędy po stronie serwerów dostawców dostępu do zasobów elektronicznych.
Jeżeli brak dostępu trwa dłużej, zgłoś błąd w Oddziale Informacji Naukowej. Skontaktujemy się z dostawcą w celu wyjaśnienia problemu.
Nie mogę otworzyć dokumentu w Repozytorium PP .
Spróbuj zmienić przeglądarkę. Oprogramowanie Repozytorium lepiej działa z Internet Explorerem.
Jeśli zmiana przeglądarki nie pomogła, zgłoś błąd w Oddziale Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych.

Szkolenia i materiały

Brałem/am udział w szkoleniach bibliotecznych. Gdzie mogę uzyskać wpis do indeksu?
Zaliczenia ze szkoleń bibliotecznych wpisywane są:

Więcej informacji o szkoleniach bibliotecznych