Strona główna » Wsparcie pracy naukowej » Usługi dla pracowników i doktorantów PP

Usługi dla pracowników i doktorantów PP

Analiza dorobku naukowego / analiza cytowań

(Usługa dla pracowników PP)

Osoby odpowiedzialne:

Biblioteka PP oferuje pracownikom PP usługi specjalistyczne:

 • wykonywanie analiz cytowań publikacji pracowników (H – indeks);
 • analiza dorobku naukowego pracowników na potrzeby rankingów, parametryzacji jednostki i awansów zawodowych pracowników naukowych (określanie punktacji MNiSW w oparciu o listy czasopism punktowanych oraz współczynnika wpływu – IF na podstawie bazy Journal Citation Reports – JCR Thomson Reuters);
 • przygotowywanie wykazów publikacji indeksowanych na platformie Web of ScienceTM;
 • uzupełnianie danych bibliograficznych w opisach bibliograficznych publikacji naukowych.


Wypełnij formularz zgłoszenia zapotrzebowania na analizę dorobku naukowego / analizę cytowań.

Wyszukiwanie literatury

(Usługa dla pracowników i doktorantów PP)

Osoby odpowiedzialne:

Biblioteka oferuje konsultacje ze środowiskiem naukowo-dydaktycznym w zakresie wieloaspektowych strategii wyszukiwawczych.

Oferujemy pomoc w:

 • tworzeniu retrospektywnych oraz bieżących wyszukiwań wieloaspektowych literatury w zasobach elektronicznych;
 • doborze e-zasobów do tematu, dziedziny i in.;
 • rozwiązywaniu szczegółowych problemów (dla zespołów oraz indywidualnych użytkowników) dotyczących zasobów elektronicznych, jak również narzędzi wspomagających dostęp i wyszukiwanie.

 

Usługi realizowane są w Oddziale Informacji Naukowej

Wideokonferencje

(Usługa dla pracowników PP)

Osoba odpowiedzialna:

Usługa Wideokonferencje umożliwia organizowanie spotkań na odległość i ułatwia m.in.:

 • komunikację w ramach współpracy między uczelniami,
 • zdalną współpracę w ramach projektów badawczych,
 • integrację środowiska naukowego,
 • zdalne prowadzenie seminariów naukowych i wykładów,
 • prezentacje na odległość,
 • organizowanie obron prac doktorskich i habilitacyjnych na odległość,
 • organizowanie kolokwiów habilitacyjnych na odległość,
 • organizowanie konsultacji na odległość

oraz pozwala uniknąć czasochłonnych i kosztownych wyjazdów.

Biblioteka PP oferuje pracownikom naukowym i dydaktycznym usługę wideokonferencji.

Zakres usługi

Funkcja wideokonferencji (w ramach usługi PLATON-U1 - PCSS) udostępniana jest do celów naukowych, zgodnie z regulaminem.

System wideokonferencyjny umożliwia organizację spotkań wideo dwu- lub wielostronnych oraz rejestrację i odtworzenie wideokonferencji. Usługa obejmuje przygotowanie sali oraz wsparcie techniczne.

Sala do wideokonferencji (pokój 024 - Centrum Wykładowo-Konferencyjne, budynek Biblioteki Technicznej, parter) przeznaczona jest dla maksymalnie 20 osób. Wyposażona jest w stół, krzesła, terminal wideokonferencyjny (instalowany na czas wideokonferencji) oraz, dodatkowo, 2 tablice suchościeralne.

Rezerwacja sali

W celu skorzystania z usługi prosimy o zarezerwowanie sali - (pokój 024 (wideokonferencje)) - przez System rezerwacji pokoi pracy zespołowej.

 1. W przypadku podłączania się do istniejącej wideokonferencji
  należy zarezerwować pokój 024 (punkty 1-4 Instrukcji - bez zaznaczania opcji [Wideokonferencja]), a następujące dane:
  • Nazwa
  • Numer GDS
  • PIN
  • Godzina rozpoczęcia
  • MCU (mostek wideokonferencyjny)

  przesłać na adres e-mail: Robert.Czyzewski [at] put.poznan.pl

 2. W przypadku zestawienia nowej wideokonferencji należy zarezerwować pokój 024 wg poniższej Instrukcji (punkty 1-6).
  Uczestnicy wideokonferencji otrzymają mailowe potwierdzenie rezerwacji z danymi niezbędnymi do podłączenia się do konferencji.

Rezerwacji można dokonać na tydzień przed terminem wideokonferencji.

Pokój 024 służy również jako pokój pracy zespołowej - wideokonferencje mają pierwszeństwo, a dokonane wcześniej rezerwacje mogą zostać anulowane.

Instrukcja rezerwacji sali do wideokonferencji

 1. Zalogować się do systemu eRezerwacje Biblioteka. Gdy pojawi się komunikat o połączeniu szyfrowanym - kliknąć [Kontynuuj].
 1. Wybrać opcję [Harmonogram] w menu głównym.
 1. Znaleźć termin wideokonferencji w harmonogramie. Dwukrotnie kliknąć pole godziny rozpoczęcia wideokonferencji w wierszu Pokój 024 (wideokonferencje) / Room 024 (video conferencing).

 1. Wypełnić formularz rezerwacji:
  • Początek rezerwacji
  • Koniec rezerwacji
  • ew. Uwagi
 1. Zaznaczyć opcję Wideokonferencja
 1. Wypełnić część formularza Atrybuty dodatkowe
  • Planowana liczba terminali - liczba osób/miejsc, które dołączą do wideokonferencji
  • Nagrywanie
  • Strumieniowanie - czy wideokonferencja ma być transmitowana
  • Lista e-maili - adresy email, na które zostanie wysłana informacja o utworzonej rezerwacji wideokonferencji wraz ze szczegółami dot. połączenia
7. Kliknąć przycisk [Stwórz] i wylogować się

 

Dodatkowe informacje dotyczące wideokonferencji

Robert Czyżewski, tel. 61-665-3002, e-mail: Robert.Czyzewski [at] put.poznan.pl

Sala seminaryjna

Sala seminaryjna udostępniana jest pracownikom PP lub zespołom studentów pod opieką wykładowcy.

Wyposażenie

20 stanowisk komputerowych z Open Office, podłączonych do Internetu oraz rzutnik.

Dodatkowe informacje w sprawie rezerwacji sali seminaryjnej

Karolina Popławska, tel. 61-665-3521, e-mail: Karolina.Poplawska[at] put.poznan.pl