Strona główna » Informator » Kontakt » Pracownicy
Pracownicy

 

prefix do numerów wewnętrznych: 61 665 xxx

Oddział Wypożyczeń

mgr Paulina Kwaśnik - kierownik Paulina.Kwasnik [at] put.poznan.pl 3518
Anna Augustyniak Anna.Augustyniak [at] put.poznan.pl 3523
mgr Agata Banecka Agata.Banecka [at] put.poznan.pl 3523
mgr Małgorzata Bartkowiak Malgorzata.Bartkowiak [at] put.poznan.pl 3523
mgr inż. Agata Fornalczyk Agata.Fornalczyk [at] put.poznan.pl 3523
Elżbieta Gleszczyńska Elzbieta.Gleszczynska [at] put.poznan.pl 3523
lic. Klaudia Kowalska Klaudia.Kowalska [at] put.poznan.pl 3523
mgr Żaneta Kwak Zaneta.Kwak [at] put.poznan.pl 3523
inż. Joanna Kwiatkowska Joanna.Kwiatkowska [at] put.poznan.pl 3523
mgr Aleksandra Laube Aleksandra.Laube [at] put.poznan.pl 3523
Stanisław Suszka   3523

Oddział Czytelń

mgr Emilia Lepkowska - kierownik Emilia.Lepkowska [at] put.poznan.pl 2340
mgr Aleksandra Ciesielska Aleksandra.Ciesielska [at] put.poznan.pl 2090
mgr Elżbieta Lewandowska Elzbieta.Lewandowska [at] put.poznan.pl 2090
mgr Olga Machczyńska Olga.Machczynska [at] put.poznan.pl 3013
mgr inż. Magdalena Rzepecka Magdalena.Rzepecka [at] put.poznan.pl 3013
mgr Marek Siąkowski Marek.Siakowski [at] put.poznan.pl 3013
mgr Malwina Spyra Malwina.Spyra [at] put.poznan.pl 3003
Andrzej Szostak Andrzej.Szostak [at] put.poznan.pl 3003

Oddział Informacji Naukowej

mgr Karolina Popławska - kierownik Karolina.Poplawska [at] put.poznan.pl 3521
mgr Łukasz Adamski Lukasz.Adamski[at] put.poznan.pl 2070
mgr Maria Bebejewska Maria.Bebejewska [at] put.poznan.pl 3008
mgr Maria Ignaszak Maria.Ignaszak [at] put.poznan.pl 3008
mgr Łukasz Jeszke Lukasz.Jeszke [at] put.poznan.pl 2070
dr inż. Beata Korzystka Beata.Korzystka [at] put.poznan.pl 3522
dr inż. Alicja Szulc Alicja.Szulc [at] put.poznan.pl 3008
mgr Renata Joanna Tomaszczak Renata.Tomaszczak [at] put.poznan.pl 3522

Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

mgr Monika Wagner - kierownik Monika.Wagner [at] put.poznan.pl 3517
lic. Iga Gałka Iga.Galka [at] put.poznan.pl 3016
mgr Eleonora Grudziak Eleonora.Grudziak [at] put.poznan.pl 3562
mgr Jolanta Juskowiak Jolanta.Juskowiak [at] put.poznan.pl 3016
mgr Monika Krawiec Monika.Krawiec [at] put.poznan.pl 3506
mgr Aleksandra Kupczak Aleksandra.Kupczak [at] put.poznan.pl 3562
mgr Krzysztof Przybylak Krzysztof.Przybylak [at] put.poznan.pl 3513
lic. Patrycja Sadowska Patrycja.Sadowska [at] put.poznan.pl 3506
Elżbieta Skowronek Elżbieta.Skowronek [at] put.poznan.pl 3513
Małgorzata Świerkowska Małgorzata.Świerkowska [at] put.poznan.pl 3506

Oddział Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych

mgr Jakub Bajer - kierownik Jakub.Bajer [at] put.poznan.pl 3731
Robert Czyżewski Robert.Czyzewski [at] put.poznan.pl 3002
lic. Jarosław Młyńczak Jaroslaw.Mlynczak [at] put.poznan.pl 3002
Jan Myśliński Jan.Myslinski [at] put.poznan.pl 3002
mgr inż. Anna Rymarczyk Anna.Rymarczyk [at] put.poznan.pl 3002

Stanowisko ds. Kontroli Zasobów

Elżbieta Skowronek Elżbieta.Skowronek [at] put.poznan.pl 3513

Sekcja Administracyjna. Archiwum Biblioteki

Dorota Kopaszewska Dorota.Kopaszewska [at] put.poznan.pl 3519
mgr Sylwia Krajewska Sylwia.Krajewska [at] put.poznan.pl 3668