Dobre praktyki w realizacji projektów bibliotecznych w perspektywie finansowej 2007-2013 i prognozy na przyszłość - seminarium

O seminarium

Zapraszamy na Seminarium „Dobre praktyki w realizacji projektów bibliotecznych w perspektywie finansowej 2007-2013 i prognozy na przyszłość" organizowane przez Bibliotekę Politechniki Poznańskiej. Tematyka obejmować będzie zagadnienia związane ze zdobywaniem środków zewnętrznych przez biblioteki w kraju. Przedstawione doświadczenia z pisania wniosków, realizacji i rozliczania projektów mogą stać się inspiracją do podejmowania nowych wyzwań w tym obszarze i konstruktywnych dyskusji. Omówione zostaną także potencjalne możliwości realizacji projektów w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym.

Seminarium odbędzie się 18 marca 2015 r. w Poznaniu.

Udział jest bezpłatny, ale wymaga zarejestrowania się. Liczba miejsc jest ograniczona. Uczestnicy otrzymają mailem potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, że limit miejsc został wyczerpany.

Program

9.00 – 10.00 rejestracja uczestników i kawa
  SESJA I
10.00 – 10.15 Powitanie uczestników Seminarium: Małgorzata Furgał, dyrektor Biblioteki Politechniki Poznańskiej, Jego Magnificencja Rektor PP, prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski
10.15 – 10.35 Od satysfakcji do frustracji - czy kryteria oceny projektów są transparentne.
Piotr Karwasiński, Biblioteka Uniwersytecka UAM w Poznaniu
prezentacja
10.35 – 10.55 Dofinansowanie projektów BG PW ze środków na działalność upowszechniania nauki MNiSW
Jolanta Stępniak,  Anna Tonakiewcz–Kołosowska, Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
prezentacja
10.55 – 11.15 Środki na naukę a finansowanie projektów bibliotecznych – doświadczenia z pracy w Zespole interdyscyplinarnym ds. Działalności Upowszechniającej Naukę MNiSW w latach 2011-2013
Aneta Januszko-Szakiel, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
11.15  - 11.40 dyskusja
11.40 – 12.00 przerwa kawowa
  SESJA II
12.00 – 12.15 wystąpienie sponsora
prezentacja
12.15 – 12.35 Cykl życia projektu: SUW (Zintegrowany System Wymiany Wiedzy) zrealizowany przez Bibliotekę Politechniki Krakowskiej w ramach programu POIG
Marek Górski, Biblioteka Politechniki Krakowskiej
prezentacja
12.35 – 12.55 Nowe technologie stosowane w wyszukiwaniu, pozyskiwaniu i archiwizowaniu wiedzy
Krzysztof Zioło, Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej
prezentacja
12.55 – 13.15 Projekty Bibliotek Szkół Wyższych w Polsce jako inteligentne specjalizacje w gospodarce opartej na wiedzy. Teraźniejszość czy przyszłość?
Jacek Willecki, Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
prezentacja
13.15 – 14.30 dyskusja
14.30 obiad

Patronat honorowy

 

Patronat medialny

Sponsorzy

Kontakt

ul. Piotrowo 2 61-138 Poznań

fax (+48) 61-665-3615

Karolina Popławska, tel. 61-665-3521, karolina.poplawska [at] put.poznan.pl

Lokalizacja

Poznań

Hotele