• drukuj

System Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej - możliwość sprawdzania publikacji pracowników

System Informacji Naukowej

Zgodnie z postanowieniami zapisanymi w „Systemie biblioteczno-informacyjnym Politechniki Poznańskiej”, Biblioteka Politechniki Poznańskiej dokumentuje i archiwizuje dorobek piśmienniczy i wydawniczy pracowników i doktorantów oraz prac dyplomowych studentów w Systemie Informacji Naukowej PP.

Podstawa prawna - Zarządzenie nr 3 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 25 stycznia 2021 r. (RO/I/3/2021)

System Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej (SIN PP) został wdrożony w 2016 roku. Jego zadaniem jest upowszechnianie wyników działalności naukowej pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Poznańskiej, w tym bieżące dokumentowanie oraz archiwizowanie dorobku piśmienniczego i wydawniczego. W obecnie udostępnionej wersji zawiera opisy bibliograficzne utworów pracowników PP od 2013 (wcześniejsze publikacje – Baza Bibliografii Pracowników PP BIBLIO).

Najważniejsze funkcjonalności SIN to przede wszystkim raportowanie na podstawie gromadzonych danych, zarówno na potrzeby Władz Uczelni i jej jednostek organizacyjnych, jak i na potrzeby indywidualnych pracowników naukowych, tworzenie aktualnych statystyk oraz umożliwienie pobierania wykazów publikacji (np. w ramach wydziału czy publikacji konkretnego autora) w postaci plików XLS pozwalających na dalszą analizę danych w arkuszu kalkulacyjnym. Najbliższe plany rozwoju SIN PP obejmują implementację wsparcia importu i eksportu danych w popularnych formatach danych bibliograficznych, takich jak np. RIS czy BIBTeX.

Przewidziano zintegrowanie SIN PP z działającym na bazie systemu dLibra Repozytorium Naukowym PP, tym samym nowy system przejmie też funkcje repozytoryjne.

SIN PP docelowo ma stać się jednym centralnym systemem typu CRIS dla Uczelni, zastępując dotychczas używane systemy i narzędzia, platformą prezentującą cały dorobek naukowy Uczelni (także rejestrując patenty czy projekty realizowane w PP).

Zasady przekazywania dorobku publikacyjnego do Systemu Informacji Naukowej PP

Publikacje należy przekazywać:

 • publikacje w wersji elektronicznej – Autorzy zgłaszają poprzez formularz „Zgłoś do SIN”;
 • publikacje w wersji papierowej – jeśli Autor nie posiada wersji elektronicznej, dostarcza swoją publikację do
  Biblioteki, np. pocztą wewnętrzną, po zarejestrowaniu i zarchiwizowaniu publikacja zostanie oddana Autorowi.


Kierownik Zespołu ds. Systemu Informacji Naukowej
Łukasz Jeszke
kustosz dyplomowany
tel. 665 3521
email: lukasz.jeszke [at] put.poznan.pl


Redaktorzy odpowiedzialni za wprowadzanie publikacji (podział na instytuty)

Wydział Instytut E-mail redaktora
Architektury
 1. Architektury i Planowania Przestrzennego
 2. Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa
 3. Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego
 1. lukasz.adamski@put.poznan.pl
 2. lukasz.adamski@put.poznan.pl
 3. lukasz.adamski@put.poznan.pl
Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
 1. Automatyki i Robotyki
 2. Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej
 3. Matematyki
 4. Robotyki i Inteligencji Maszynowej
 1. maria.ignaszak@put.poznan.pl
 2. renata.tomaszczak@put.poznan.pl
 3. lukasz.adamski@put.poznan.pl
 4. renata.tomaszczak@put.poznan.pl
Informatyki i Telekomunikacji
 1. Informatyki
 2. Radiokomunikacji
 3. Sieci Teleinformatycznych
 4. Telekomunikacji Multimedialnej
 1. maria.ignaszak@put.poznan.pl
 2. lukasz.adamski@put.poznan.pl
 3. lukasz.adamski@put.poznan.pl
 4. lukasz.adamski@put.poznan.pl
Inżynierii Lądowej i Transportu
 1. Analizy Konstrukcji
 2. Budownictwa
 3. Inżynierii Lądowej
 4. Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
 5. Silników Spalinowych i Napędów
 6. Transportu
 1. maria.ignaszak@put.poznan.pl
 2. maria.ignaszak@put.poznan.pl
 3. maria.ignaszak@put.poznan.pl
 4. lukasz.adamski@put.poznan.pl
 5. lukasz.adamski@put.poznan.pl
 6. lukasz.adamski@put.poznan.pl
Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej
 1. Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej
 2. Fizyki
 3. Inżynierii Materiałowej
 1. alicja.szulc@put.poznan.pl
 2. alicja.szulc@put.poznan.pl
 3. alicja.szulc@put.poznan.pl
Inżynierii Mechanicznej
 1. Konstrukcji Maszyn
 2. Mechaniki Stosowanej
 3. Technologii Materiałów
 4. Technologii Mechanicznej
 1. lukasz.adamski@put.poznan.pl
 2. maria.ignaszak@put.poznan.pl
 3. maria.ignaszak@put.poznan.pl
 4. maria.ignaszak@put.poznan.pl
Inżynierii Środowiska i Energetyki
 1. Elektroenergetyki
 2. Energetyki Cieplnej
 3. Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych
 1. lukasz.adamski@put.poznan.pl
 2. lukasz.adamski@put.poznan.pl
 3. maria.ignaszak@put.poznan.pl
Inżynierii Zarządzania
 1. Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości
 2. Logistyki
 3. Zarządzania i Systemów Informacyjnych
 1. renata.tomaszczak@put.poznan.pl
 2. renata.tomaszczak@put.poznan.pl
 3. renata.tomaszczak@put.poznan.pl
Technologii Chemicznej
 1. Chemii i Elektrochemii Technicznej
 2. Technologii i Inżynierii Chemicznej
 1. renata.tomaszczak@put.poznan.pl
 2. renata.tomaszczak@put.poznan.pl
Biblioteka PP alicja.szulc@put.poznan.pl
Centrum Sportu alicja.szulc@put.poznan.pl
Centrum Języków i Komunikacji renata.tomaszczak@put.poznan.pl
Zdjecie: