Dostęp i warunki korzystania z e-zasobów

Strona główna » E-zasoby » Dostęp i warunki korzystania z e-zasobów
Dostęp i warunki korzystania z e-zasobów

Nieuprawnione wykorzystywanie produktów licencjonowanych może spowodować odłączenie dostępu dla całej uczelni.

Dostęp

Z komputerów uczelnianych

Z wszystkich komputerów w sieci uczelnianej PP jest bezpośredni dostęp do e-zasobów (poprzez kliknięcie odnośnika do zasobu na stronie E-zasoby).

Biblioteka PP oferuje dostęp z komputerów bibliotecznych zlokalizowanych w Czytelni. Konieczne jest zalogowanie się na komputer za pomocą eKonta PP.

Osoby nie posiadające dostępu do eKonta (z i spoza PP) mogą, w wyjątkowych sytuacjach, skorzystać z e-zasobów licencjonowanych w obecności bibliotekarza dyżurnego.

Z komputerów domowych - poprzez system HAN

Dostęp do e-zasobów z komputera domowego mają osoby z PP (pracownicy, studenci) posiadający aktywną kartę biblioteczną BPP.

Dostęp: przez odnośniki do zasobów na stronie E-zasoby - użytkownik zostanie automatycznie przekierowany do formularza logowania.

Logowanie:

 • dla posiadaczy elektronicznej legitymacji studenckiej bez nadrukowanego kodu paskowego

  użytkownik: numer albumu (indeksu),

  hasło: numer PESEL;

 • dla posiadaczy elektronicznej legitymacji studenckiej z nadrukowanym kodem paskowym / karty bibliotecznej

  użytkownik: kod paskowy,

  hasło: numer PESEL.

Prosimy o uwagi na temat serwisu HAN do Oddziału Informacji Naukowej, tel. 61 665 2070, e-mail: elektroniczna [at] library.put.poznan.pl.

Ograniczenia użytkowania

Dozwolone korzystanie:

 1. przeszukiwanie, odtwarzanie i wgląd w e-zasoby;
 2. kopiowanie - z przestrzeganiem umów licencyjnych i praw autorskich (w tym drukowanie i zapisywanie na nośnikach elektronicznych) oraz przechowywanie tak długo, jak to jest niezbędne do ich indywidualnego użytku;
 3. wykorzystanie dla potrzeb badań lub prywatnych studiów, ale nie do stosowania w celach komercyjnych;
 4. włączanie do prezentacji z zachowaniem formuły cytowania lub z formułą "powielone za zgodą wydawcy..." - te formuły muszą pojawić się w sposób czytelny dla odbiorcy;
 5. włączanie do publikowanej pracy na warunkach licencjodawcy, jeśli takowe są wymagane.

Zabrania się:

 1. tworzenia lokalnych archiwów na podstawie udostępnionych e-zasobów (drukowanie lub przegrywanie na własny komputer całych numerów e-publikacji);
 2. używania programów automatycznie ściągających (spiderów) oraz nagminne kopiowanie tekstów - zgodnie z umową licencyjną  dozwolone jest drukowanie lub zapisywanie poszczególnych tekstów do celów własnych tj. prac naukowych ;
 3. usuwania i modyfikacji informacji o prawach autorskich i prawie własności, oznaczenia autora lub innych ograniczeń odpowiedzialności określonych na produktach lub na ekranie;
 4. sprzedaży, odsprzedaży, wynajmowania i przekazywania informacji w dowolnej formie osobom nieupoważnionym.

 E-zasoby

E-zasoby


Multiwyszukiwarka

Uwaga! Wyszukiwanie w licencjonowanych bazach bibliograficznych z komputerów domowych wymaga zalogowania się w multiwyszukiwarce.

 

Oceń jakość wyszukiwania informacji

 

Lista czasopism pełnotekstowych A-Z

Baza e-zasobów

Lista alfabetyczna

wszystkie | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z 

Lista wg rodzaju zasobu

Lista tematyczna

 

Dostęp z komputerów domowych (HAN) jest generowany automatycznie po kliknięciu na link e-zasobu (Jak się zalogować?).