Logowanie na komputery biblioteczne

Strona główna » Komputery i Internet » Logowanie na komputery biblioteczne
Logowanie na komputery biblioteczne

 

Instrukcja logowania

login: nazwa eKonta
(adres poczty elektronicznej, np. imie.nazwisko@student.put.poznan.pl)
hasło: hasło do eKonta

Osoby nie posiadające eKonta (np. osoby spoza PP) mogą zostać zalogowani (przez bibliotekarza dyżurnego) jako gość, z ograniczonymi prawami:

 • brak dostępu do e-zasobów licencjonowanych;
 • brak możliwości drukowania;
 • korzystanie tylko z przeglądarki IE.

Prowadzona jest ewidencja dostępu do komputerów poprzez konto gościa.

Instrukcja uzyskania dostępu do eKonta

Informacje do aktywacji eKonta i logowania znajdują się na Karcie Użytkownika eKonta.

Aby uzyskać Kartę Użytkownika, studenci i doktoranci powinni udać się osobiście do dziekanatu wydziału odpowiedniego dla swojego kierunku studiów.
Studenci powinni mieć przy sobie legitymację studencką, a doktoranci legitymację doktoranta.

Więcej informacji:
https://elogin.put.poznan.pl/?do=Help

 Dostęp i warunki korzystania z e-zasobów

Strona główna » E-zasoby » Dostęp i warunki korzystania z e-zasobów
Dostęp i warunki korzystania z e-zasobów

Nieuprawnione wykorzystywanie produktów licencjonowanych może spowodować odłączenie dostępu dla całej uczelni.

Dostęp

Z komputerów uczelnianych

Z wszystkich komputerów w sieci uczelnianej PP jest bezpośredni dostęp do e-zasobów (poprzez kliknięcie odnośnika do zasobu na stronie E-zasoby).

Biblioteka PP oferuje dostęp z komputerów bibliotecznych zlokalizowanych w Czytelni. Konieczne jest zalogowanie się na komputer za pomocą eKonta PP.

Osoby nie posiadające dostępu do eKonta (z i spoza PP) mogą, w wyjątkowych sytuacjach, skorzystać z e-zasobów licencjonowanych w obecności bibliotekarza dyżurnego.

Z komputerów domowych - poprzez system HAN

Dostęp do e-zasobów z komputera domowego mają osoby z PP (pracownicy, studenci) posiadający aktywną kartę biblioteczną BPP.

Dostęp: przez odnośniki do zasobów na stronie E-zasoby - użytkownik zostanie automatycznie przekierowany do formularza logowania.

Logowanie:

 • dla posiadaczy elektronicznej legitymacji studenckiej bez nadrukowanego kodu paskowego

  użytkownik: numer albumu (indeksu),

  hasło: numer PESEL;

 • dla posiadaczy elektronicznej legitymacji studenckiej z nadrukowanym kodem paskowym / karty bibliotecznej

  użytkownik: kod paskowy,

  hasło: numer PESEL.

Prosimy o uwagi na temat serwisu HAN do Oddziału Informacji Naukowej, tel. 61 665 2070, e-mail: elektroniczna [at] library.put.poznan.pl.

Ograniczenia użytkowania

Dozwolone korzystanie:

 1. przeszukiwanie, odtwarzanie i wgląd w e-zasoby;
 2. kopiowanie - z przestrzeganiem umów licencyjnych i praw autorskich (w tym drukowanie i zapisywanie na nośnikach elektronicznych) oraz przechowywanie tak długo, jak to jest niezbędne do ich indywidualnego użytku;
 3. wykorzystanie dla potrzeb badań lub prywatnych studiów, ale nie do stosowania w celach komercyjnych;
 4. włączanie do prezentacji z zachowaniem formuły cytowania lub z formułą "powielone za zgodą wydawcy..." - te formuły muszą pojawić się w sposób czytelny dla odbiorcy;
 5. włączanie do publikowanej pracy na warunkach licencjodawcy, jeśli takowe są wymagane.

Zabrania się:

 1. tworzenia lokalnych archiwów na podstawie udostępnionych e-zasobów (drukowanie lub przegrywanie na własny komputer całych numerów e-publikacji);
 2. używania programów automatycznie ściągających (spiderów) oraz nagminne kopiowanie tekstów - zgodnie z umową licencyjną  dozwolone jest drukowanie lub zapisywanie poszczególnych tekstów do celów własnych tj. prac naukowych ;
 3. usuwania i modyfikacji informacji o prawach autorskich i prawie własności, oznaczenia autora lub innych ograniczeń odpowiedzialności określonych na produktach lub na ekranie;
 4. sprzedaży, odsprzedaży, wynajmowania i przekazywania informacji w dowolnej formie osobom nieupoważnionym.