Sprzęt i sieć

Stanowiska komputerowe w Bibliotece PP

Biblioteka PP oferuje stanowiska internetowe w czytelni.

Aby korzystać z komputerów bibliotecznych konieczne jest zalogowanie się

 

Zasady korzystania ze stanowisk internetowych w Bibliotece PP

 • korzystanie z Internetu na terenie biblioteki dozwolone jest wyłącznie w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych;
 • prawo korzystania z wszystkich zasobów elektronicznych mają pracownicy oraz studenci PP I, II i III stopnia;
 • inne osoby mogą korzystać ze zdalnych zasobów informacji:
  • będących własnością biblioteki,
  • zewnętrznych, rozproszonych, nielicencjonowanych.

Dostęp bezprzewodowy do uczelnianej sieci komputerowej

wifi logoBiblioteka oferuje dostęp bezprzewodowy do uczelnianej sieci komputerowej na swoim terenie. W czytelni dostępne są listwy zasilające do podłączenia laptopów.

Instrukcje konfiguracji WiFi

 

Wypożyczanie laptopów i tabletów

Oferujemy usługę wypożyczania laptopów i tabletów do korzystania na terenie Biblioteki PP (z wyłączeniem pokoju pracy zespołowej 024 na parterze).

Usługa jest dostępna dla pracowników i studentów PP I, II i III stopnia. Laptopy i tablety wypożyczane są w czytelni - I ptr. (stanowisko INFO 4).

 

Warunki wypożyczania laptopów i tabletów w Bibliotece PP

 1. Laptopy i tablety  mogą być wypożyczane pracownikom, doktorantom i studentom PP po zweryfikowaniu ważności ich legitymacji.
 2. Obowiązuje zakaz wynoszenia laptopów i tabletów poza teren biblioteki.
 3. Użytkownik przejmuje całkowitą odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt (laptop, tablet, zasilacz, kabel zasilający).
 4. Na wypożyczającym spoczywa całkowita odpowiedzialność za wszelkie działania w sieci w okresie użytkowania laptopa lub tabletu.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie jego danych osobowych w „Książce ewidencji wypożyczania laptopów i tabletów” przez okres jednego roku, dla potrzeb organów ścigania w przypadku wykrycia nadużyć w dostępie do sieci.
 6. Obowiązuje zakaz samodzielnego instalowania oprogramowania na wypożyczonym sprzęcie. Wszystkie życzenia i uwagi dotyczące użytkowanego laptopa lub tabletu należy zgłaszać pracownikowi dyżurującemu w bibliotece.
 7. Biblioteka PP nie odpowiada za dane pozostawione na dysku twardym.
 8. Pierwszeństwo wypożyczenia tabletu maja studenci z niepełnosprawnościami.

 

 

Instrukcje użytkowania sprzętu i obsługi oprogramowania

Zamieszczone tu materiały są własnością Biblioteki Politechniki Poznańskiej.

Jeśli nie zaznaczono inaczej udostępniane są na licencji CC:

licencja CC-BY-NC-NDUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Instrukcje użytkowania sprzętu