Przekroczenie terminu zwrotu

Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów powoduje naliczanie opłaty - 0,20 zł na dzień za jedną książkę.

Opłatę za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów można uregulować przy ladzie w wypożyczalni lub przelewem online po zalogowaniu się na aktywne konto czytelnika.