Czytelnia

Prawo do korzystania z materiałów bibliotecznych dostępnych na terenie czytelni posiadają wszystkie zainteresowane osoby, niezależnie od posiadanego statusu studenckiego lub pracowniczego

Zasady szeregowania i udostępniania zbiorów czytelni

 • Księgozbiór czytelni
  • w wolnym dostępie (sygnatura CzO…) Został podzielony na 12 działów oznaczonych literami od A do P. W obrębie każdego z działów, z wyjątkiem działu P - Posnaniana, wyodrębniono poddziały. W obrębie każdego poddziału książki zostały ustawione w kolejności sygnatur.
  • z magazynu (sygnatura A…) Jest udostępniany przez bibliotekarza dyżurnego (stanowisko INFO 4) - po wypełnieniu rewersu.
 • Sygnatura OIN
  Został podzielony na 12 działów oznaczonych literami od A do P. Tylko w obrębie działu L wyodrębniono poddziały. Jest udostępniany przez bibliotekarza dyżurnego (stanowisko INFO 4) - po wypełnieniu rewersu.
 • Prace doktorskie
  Są udostępniane przez bibliotekarza dyżurnego (stanowisko INFO 4) - po wypełnieniu rewersu.
 • Czasopisma
  Dostępne w czytelni oraz ułożone alfabetycznie. Na regałach ułożone są numery z 4 ostatnich lat. Starsze roczniki są przechowywane w magazynie i przez bibliotekarza dyżurnego (stanowisko INFO 4) - po wypełnieniu rewersu.
 • Normy
  Są udostępniane przez bibliotekarza dyżurnego (stanowisko INFO 4) - po wypełnieniu rewersu.

Zobacz: Oznaczenia katalogowe

Zamówienia na materiały biblioteczne z magazynów

 • są realizowane po złożeniu zamówienia na rewersie,
 • nie później niż 30 min. przed zamknięciem czytelń,
 • rezerwuje się w czytelniach na życzenie czytelnika przez 7 dni.