Limity i terminy

Czytelnicy z Politechniki Poznańskiej

Użytkownik Ilość wypożyczeń Terminy zwrotu Prolongaty
MG W WK MG W
Pracownicy PP
30 wol.
(ilość może być zwiększona za zgodą dyrektora BPP)
Do uzgodnienia z wypożyczalnią
14 dni
Do uzgodnienia z wypożyczalnią
Emeryci i renciści PP
5 wol.
90 dni
90 dni
14 dni
-
-
Doktoranci PP
20 wol.
30 dni
90 dni
14 dni
1 x 30 dni
3 x 30 dni
Studenci PP
20 wol.
(30 wol. dla studiujących na kilku kierunkach)
30 dni
90 dni
14 dni
1 x 30 dni
3 x 30 dni
Studenci studiów podyplomowych PP
20 wol.
30 dni
90 dni
14 dni
1 x 30 dni
3 x 30 dni

Czytelnicy spoza Politechniki Poznańskiej

Użytkownik Ilość wypożyczeń Terminy zwrotu Prolongaty
MG W WK MG W
Absolwenci PP
5 wol.
30 dni
30 dni
14 dni
1 x 30 dni
1 x 30 dni
Czytelnicy szkół wyższych zrzeszonych w Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych
5 wol.
30 dni
30 dni
14 dni
-
-
Czytelnicy zapisani w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Bibliotece Raczyńskich;
3 wol.
14 dni
14 dni
14 dni
-
-
studenci, doktoranci i pracownicy innych szkół wyższych, które zawarły porozumienie z Politechniką Poznańską
3 wol.
30 dni
30 dni
14 dni
-
-
Inni czytelnicy
3 wol.
14 dni
14 dni
14 dni
-
-