Tytuł
Kategoria
Opis
Nazwa Opis Kategoria Pochodzenie Przejdź do zasobu
Applied Science & Technology Source Ultimate

obszerna pełnotekstowa baza zawierająca publikacje z dziedziny informatyki oraz nauk stosowanych. Zakres tematyczny bazy obejmuje m.in. automatykę i robotykę, informatykę i bioinformatykę, sztuczną inteligencję, inżynierię biomedyczną, sieci neuronowe, logistykę, nanotechnologię, akustykę, aeronautykę. Baza zapewnia dostęp do wiodących czasopism naukowych i branżowych, publikacji towarzystw naukowych i technicznych, specjalistycznych publikacji branżowych, materiałów konferencyjnych i innych. Zawiera również specjalistyczny tezaurus dziedzinowy.

Zobacz opis
Zasoby światowe Otwórz
ICE Publishing Books and Journals

Baza 35 recenzowanych czasopism, ponad 1500 książek i archiwum około 36 000 artykułów naukowych sięgających 1836 roku. Wydawnictwo ICE Publishing od dawna znajduje się w czołówce badań w dziedzinie inżynierii lądowej i jest kluczowym źródłem informacji dla przemysłu i środowiska akademickiego. Kolekcja obejmuje 15 dziedzin tematycznych m.in. takich jak: inżynieria lądowa, energia, woda i ścieki, geotechnika, kontrakty, finanse i prawo. Link do listy tytułów w kolekcji: https://www.icevirtuallibrary.com/page/librarians/currentproducts/journals/complete-engineering-collection

Czas trwania testu: 14.05-14.06.2024

Zobacz opis
Zasoby światowe Otwórz
Reaxys Academic Edition

Bibliograficzno-faktograficzna baza zawierająca informacje z zakresu chemii organicznej, nieorganicznej i organometalicznej oraz nauk pokrewnych: inżynierii chemicznej i nauk biomedycznych. Umożliwia wyszukiwanie informacji nt. różnych typów reakcji i procedur chemicznych, syntezy nowych związków, metod identyfikacji związków oraz ich właściwości fizykochemicznych, bioaktywnych i toksykologicznych. Baza zapewnia wsparcie badań naukowych z dziedziny chemii i nauk pokrewnych, w tym badań nad nowymi lekami, materiałami i żywnością. Oprócz literatury naukowej zawiera patenty chemiczne i dane badawcze.

Zobacz opis
Zasoby światowe Otwórz