Szkolenie biblioteczne

"Szkolenie bilbioteczne" - zajęcia dla studentów I roku - omawiające podstawowe zasady korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych.

Wykładowca Kierunek Grupa Data / Godzina Sala* oznaczenia poniżej tabeli Tryb zajęć
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
Siakowski Marek Architektura stacjonarne 1.1-1.2
1.3-1.4
1.5-1.6
1.7-1.8
1.9-1.10
1.11-1.12
17.10.23 10:00-10:45
15.11.23 15:00-15:45
07.11.23 10:00-10:45
16.11.23 10:00-10:45
29.11.23 15:00-15:45
21.11.23 10:00-10:45
Ss stacjonarne
Architektura Wnętrz stacjonarne 1 23.10.23 12:45-13:30 Ss stacjonarne
Tomaszczak Renata Architecture (ang) stacjonarne A1
A2
22.11.23 15:00-15:45
28.11.23 13:30-14:15
Ss
Ss
stacjonarne
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I TRANSPORTU
Krajewska Sylwia Lotnictwo L1
L2
L3
L4
L5
L6
24.10.23 15:10-16:40
07.11.23 15:10-16:40
25.10.23 15:10-16:40
18.10.23 15:10-16:40
27.10.23 15:10-16:40
17.11.23 15:10-16:40
BT - 123
BT - 123
Ss
Ss
Ss
Ss
stacjonarne
Mechanika i Budowa pojazdów stacjonarne M1
M2
M3
M4
M5
26.10.23 15:10-15:55
20.10.23 15:10-15:55
06.11.23 15:10-15:55
23.10.23 15:10-15:55
19.10.23 15:10-15:55
BT - 123
Ss
BT - 121
BT - 123
BT - 123
stacjonarne
Mechanika i Budowa pojazdów niestacjonarne 1 i 2 21.10.23 18:30-20:00 Ss stacjonarne
Wagner Monika Budownictwo stacjonarne 1
2
3
4
5
6
7
8
17.10.23 13:30-14:15
16.10.23 11:45-12:30
19.10.23 13:30-14:15
24.10.23 16:50-17:35
13.11.23 13:30-14:15
24.10.23 14:15-15:00
16.10.23 13:30-14:15
19.10.23 08:45-09:30
Ss stacjonarne
Budownictwo niestacjonarne 1
2
3
15.10.23 12:15-13:00
15.10.23 13:30-14:15
15.10.23 08:45-09:30
Ss stacjonarne
Kwaśnik Paulina Transport stacjonarne T1
T2
T3
T4
20.10.23 13:30-14:15
19.10.23 15:10-15:55
14.11.23 15:10-15:55
26.10.23 15:10-15:55
Ss stacjonarne
Transport niestacjonarne 1 21.10.23 15:10-15:55 Ss stacjonarne
Tomaszczak Renata Budownictwo Zrównoważone (ang) stacjonarne BZ 24.10.23 15:10-15:55 Ss stacjonarne
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ
Krajewska Sylwia Inżynieria Biomedyczna stacjonarne 1
2
3
4
06.11.23 09:45-11:15
13.11.23 11:45-13:15
16.11.23 16:50-18:20
16.11.23 15:10-16:40
Ss stacjonarne
Rzepecka Magdalena Mechanika i Budowa Maszyn stacjonarne MIB1
MIB2
MIB3
MIB4
MIB5
MIB6
14.11.23 11:45-13:15
28.11.23 15:10-16:40
07.11.23 13:30-15:00
07.11.23 15:10-16:40
24.10.23 09:45-11:15
14.11.23 09:45-11:15
Ss stacjonarne
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji stacjonarne ZIP1
ZIP2
ZIP3
ZIP4
ZIP5
06.11.23 15:10-16:40
06.11.23 13:30-15:00
23.10.23 08:00-09:30
13.11.23 09:45-11:15
13.11.23 08:00-09:30
Ss stacjonarne
Kwaśnik Paulina Mechatronika stacjonarne MCH1
MCH2
MCH3
MCH4
23.10.23 13:30-15:00
09.11.23 15:10-16:40
08.11.23 15:10-16:40
06.11.23 08:00-09:30
Ss stacjonarne
Tomaszczak Renata Biomedical Engineering stacjonarne BE1 23.11.23 09:45-11:15 Ss stacjonarne
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI TECHNICZNEJ
Kupczak Aleksandra Inżynieria Materiałowa stacjonarne IM1 26.10.23 13:30-15:00 Ss stacjonarne
Fizyka Techniczna stacjonarne FT1
FT2
27.10.23 08:00-08:45
27.10.23 08:45-09:30
Ss stacjonarne
Edukacja Techniczno-Informacyjna stacjonarne ETI1
ETI2
09.11.23 08:00-08:45
09.11.23 08:45-09:30
Ss stacjonarne
WYDZIAŁ INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I ENERGETYKI
Siąkowski Marek Energetyka stacjonarne 1
2
3
24.10.23 11:45-12:30
09.11.23 10:30-11:15
18.10.23 16:50-17:35
Ss stacjonarne
Energetyka niestacjonarne 1 21.10.23 18:30-19:15 BT - 123 stacjonarne
Inżynieria Środowiska stacjonarne 1
2
3
27.10.23 13:30-14:15
16.10.23 12:00-12:45
08.11.23 16:50-17:35
Ss stacjonarne
WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA
Siąkowski Marek Logistyka stacjonarne 1
2
3
4
10.11.23 13:30-15:00
10.11.23 15:10-16:40
17.11.23 13:30-15:00
24.11.23 15:10-16:40
Ss stacjonarne
Logistyka niestacjonarne 1a-1b
2a-2b
18.11.23 18:30-19:15
25.11.23 18:30-19:15
Ss stacjonarne
Bajer Jakub Inżynieria Zarządzania stacjonarne IZ1
IZ2
IZ3
16.10.23 16:50-17:35
17.10.23 16:50-17:35
20.10.23 10:30-11:15
Ss stacjonarne
Inżynieria Bezpieczeństwa stacjonarne IB1
IB2
19.10.23 08:00-09:30
26.10.23 08:00-09:30
Ss stacjonarne
Inżynieria Zarządzania niestacjonarne IZ 14.10.23 18:30-19:15 Ss stacjonarne
Tomaszczak Renata Engineering Management (ang) stacjonarne EM1
EM2
20.11.23 11:45-12:30
27.11.23 11:45-12:30
Ss stacjonarne
WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
Tomaszczak Renata Inżynieria Chemiczna i Procesowa stacjonarne ICP1 21.11.23 11:45-13:15 BT - 123 stacjonarne
Technologia Chemiczna stacjonarne TCH1 13.11.23 08:45-09:30 WTCH - 102C stacjonarne
Inżynieria Farmaceutyczna stacjonarne IF1 24.11.23 16:00-17:30 BT - 123 stacjonarne
Technologia Obiegu Zamkniętego stacjonarne TOZ1 07.11.23 11:30-13:00 Ss stacjonarne
Chemical Technology (ang.) stacjonarne TCH1 14.11.23 13:30-14:15 Ss stacjonarne
WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
Bajer Jakub Informatyka stacjonarna C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
16.10.23 10:30-11:15
17.10.23 15:10-15:55
19.10.23 16:50-17:35
18.10.23 10:30-11:15
23.10.23 15:10-15:55
20.10.23 08:45-09:30
26.10.23 16:50-17:35
Ss stacjonarne
Informatyka niestacjonarna L1+L2
L3+L4
L5+L6
L7+L8
21.10.23 08:00-08:45
14.10.23 08:00-08:45
14.10.23 08:50-09:35
21.10.23 08:50-09:35
Ss stacjonarne
Bioinformatyka stacjonarna L1+L2
L3+L4
16.10.23 08:45-09:30
18.10.23 14:15-15:00
Ss stacjonarne
Tomaszczak Renata Sztuczna inteligencja (ang.) stacjonarna AI
AI
10.10.23 11:45-12:30
17.10.23 11:45-12:30
Ss stacjonarne

*Ss - sala seminaryjna (L.1.3.16) – I piętro (sala 116), korytarz przy Czytelni
*121 (L.1.3.21) - sala wykładowa na I piętrze
*123 (L.1.3.23) - sala wykładowa na I piętrze

 

Plan zajęć do pobrania

 

Prowadzący zajęcia w roku akademickim 2023/2024:

Wydział Architektury

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Wydział Inżynierii Zarządzania

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Wydział Technologii Chemicznej

 • mgr Renata Tomaszczak - zajęcia w języku polskim i angielskim
  tel. 61 665 3522
  e-mail: renata.tomaszczak@put.poznan.pl
  pok. 115 (I piętro - Oddział Informacji Naukowej)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

 • mgr Jakub Bajer
  tel. 61 665 3731
  e-mail: jakub.bajer@put.poznan.pl
  pok. 013 (parter - Oddział Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych)
 • mgr Renata Tomaszczak - zajęcia w języku angielskim
  tel. 61 665 3522
  e-mail: renata.tomaszczak@put.poznan.pl
  pok. 115 (I piętro - Oddział Informacji Naukowej)