Zwrot wypożyczonych materiałów

Zwroty wszystkich wypożyczonych materiałów są możliwe przy ladzie w wypożyczalni w godzinach otwarcia biblioteki oraz poprzez Wrzutkę czynną 24/7

Przed upływem terminu zwrotu wypożyczone materiały można prolongować.

Czytelnicy, którzy wpłacili kaucję za książki uzyskają jej zwrot w wypożyczalni po przedłożeniu umowy kaucyjnej.

Nieterminowy zwrot wypożyczonych książek wiąże się z obowiązkiem uregulowaniem opłaty!

Powiadomienia przez e-mail

Osoby, które podały adres e-mail są powiadamiane o zbliżającym się terminie zwrotu materiałów.

Powiadomienia te są jedynie dodatkową informacją dla czytelnika - ich brak nie stanowi podstawy do zwolnienia od naliczonej opłaty za przetrzymanie wypożyczonych książek.

Czytelnik zobowiązany jest do przestrzegania terminów zwrotu wypożyczonych pozycji oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ich nieterminowy zwrot.