Wyszukiwanie literatury

Usługa dla pracowników i doktorantów PP

Osoby odpowiedzialne:

Biblioteka oferuje konsultacje ze środowiskiem naukowo-dydaktycznym w zakresie wieloaspektowych strategii wyszukiwawczych.

Oferujemy pomoc w:

  • tworzeniu retrospektywnych oraz bieżących wyszukiwań wieloaspektowych literatury w zasobach elektronicznych;
  • doborze e-zasobów do tematu, dziedziny i in.;
  • rozwiązywaniu szczegółowych problemów (dla zespołów oraz indywidualnych użytkowników) dotyczących zasobów elektronicznych, jak również narzędzi wspomagających dostęp i wyszukiwanie.

Usługi realizowane są w Oddziale Informacji Naukowej