Tytuł
Kategoria
Opis
Nazwa Przejdź do zasobu Opis Kategoria Pochodzenie
Academica Otwórz

Academica umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej – monografii, podręczników, artykułów oraz całych numerów czasopism. To dostęp do ponad 3.5 mln polskich publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. Pełny dostęp do publikacji jest możliwy od poniedziałku do soboty w godzinach otwarcia Biblioteki za pomocą terminalu znajdującego się w Czytelni.

Zasoby polskie
AGRO Otwórz

Bibliograficzna baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych i pokrewnych. Obejmuje tematy m.in. transportu i przetwórstwa żywności; technologii i obróbki drewna.

Zasoby polskie
American Chemical Society Publications (ACS) Otwórz

85 tytułów czasopism pełnotekstowych wydawcy American Chemical Society
Lista czasopism pełnotekstowych

Zasoby światowe
Arianta Otwórz

Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne. Baza zawiera linki do ok. 4500 tytułów czasopism, udostępniających pełne teksty, abstrakty lub spisy treści na swoich stronach WWW. W bazie dodano aktualną punktację czasopism zgodnie z wykazem MEiN.

Zasoby polskie
arXiv Otwórz

Elektroniczne archiwum naukowych preprintów, gromadzące ponad 2 mln artykułów z dziedziny fizyki, matematyki, informatyki, biologii i statystyki. Większość prac umieszczonych w arXiv jest publikowana w recenzowanych czasopismach naukowych.

Zasoby światowe
Association for Computing Machinery – Digital Library (ACM) Otwórz

Zawiera prestiżowe czasopisma, magazyny, materiały konferencyjne oraz biuletyny techniczne grup dyskusyjnych z dziedziny informatyki teoretycznej i technik informatycznych.
Lista dostępnych publikacji

Zasoby światowe
BASPAW Otwórz

Specjalistyczna baza bibliograficzno-abstraktowa tworzona w Instytucie Spawalnictwa, obejmująca artykuły z literatury światowej na temat spawalnictwa i dziedzin pokrewnych.

Zasoby światowe
BazEkon Otwórz

Bibliograficzno-pełnotekstowa baza danych rejestrująca artykuły blisko 600 polskich czasopism z zakresu nauk ekonomicznych, zarządzania, logistyki i pokrewnych. W bazie można również wyszukiwać cytowania.

Zasoby polskie
BazHum Otwórz

Bibliograficzna baza danych polskich czasopism z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Baza gromadzi dane bibliograficzne, rejestrując całą zawartość czasopism - od pierwszych numerów do bieżących. Twórcą kolekcji jest Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Zasoby polskie
BazTech – Polskie Czasopisma Techniczne Otwórz

Bibliograficzno-abstraktowa baza danych rejestrująca artykuły z ponad 700 polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska.

Zasoby polskie
BazTOL - Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych Otwórz

Dziedzinowy przewodnik po polskich zasobach sieciowych o kontrolowanej jakości (subject gateway).

Zasoby polskie
BIBLIO Bibliografia Publikacji Pracowników Politechniki Poznańskiej Otwórz

Baza zawiera bibliografię publikacji pracowników Politechniki Poznańskiej do roku 2012:
- publikacje naukowe
- dydaktyczne
- publikowane materiały konferencyjne
- recenzje publikacji zamieszczanych w czasopismach naukowych
- publikacje popularno-naukowe.
Publikacje pracowników PP od roku 2013 wprowadzane są do Systemu Informacji Naukowej.

Zasoby polskie
Bibliografia Kroniki Miasta Poznania Otwórz

Kronika Miasta Poznania - kwartalnik wydawany przez Wydawnictwo Miejskie Posnania. Obejmuje teksty wydawane w ramach czasopisma naukowego oraz różne serie wydawnicze, takie jak: wznowienia, zabytki, wspomnienia, kroniki staropolskie i inne.

Zasoby polskie
Bibliografia Regionalna Wielkopolski Otwórz

(baza Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu)
Bibliografia Regionalna Wielkopolski z lat 1980-1987 ukazała się w postaci roczników. Od 1999 r. bibliografia bieżąca prowadzona jest jako baza danych w SOWIE i drukowana z niej.

  • Bibliografia Regionalna Wielkopolski (kwartalnik)
    wydawana jest od 2000 r. systematycznie
  • Bibliografia Książki o Wielkopolsce wydane w 2001 roku, rocznik,
    wydana w 2002 r.
Zasoby polskie
Bibliografie Regionalne Otwórz

(baza Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie). Bibliografie regionalne rejestrują ogół piśmiennictwa dotyczącego danego regionu.

Zasoby polskie
Biblioteka Nauki Otwórz

Pełnotekstowa baza danych dostarczająca artykuły z polskich czasopism naukowych (ponad 1600 tytułów) oraz książek (ponad 1400 tytułów). Wszystkie publikacje są dostępne w całości za darmo w pełnym tekście. Baza oferuje publikacje ze wszystkich dyscyplin naukowych.

Zasoby polskie
CAB Abstracts with Full Text – test bazy dla nauk przyrodniczych Otwórz

Baza oferuje czasopisma pełnotekstowe (1250 tytułów) z zakresu nauk przyrodniczych stosowanych, w tym nauk o środowisku. Dostęp na platformie EBSCOHost. Pełna lista tytułów czasopism:  https://www.ebsco.com/m/ee/Marketing/titleLists/cab-coverage.xls

Zasoby światowe
Caltech THESIS Otwórz

Repozytorium pełnych tekstów prac doktorskich, inżynierskich, magisterskich i licencjackich studentów z California Institute of Technology (Caltech).

Zasoby światowe
CERN Dokument Server (CDS) Otwórz

Serwis oferuje dostęp do elektronicznych wersji publikacji z dziedziny fizyki cząstek elementarnych.

Zasoby światowe
CIS Newsletter Otwórz

Miesięcznik Międzynarodowych Centrów Informacyjnych Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (International Occupational Health and Safety Information Centres) Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour Organisation - ILO).

Zasoby światowe
CiteSeerX Otwórz

Zaawansowana wyszukiwarka i repozytorium pełnotekstowych artykułów naukowych głównie z informatyki i nauk pokrewnych. Indeksowane są również cytowania.

Zasoby światowe
Directory of Open Access Repositories - OpenDOAR Otwórz

Katalog repozytoriów Otwartego Dostępu (Open Access). Zawiera spis repozytoriów naukowych z całego świata. W katalogu tym można wyszukiwać repozytorium pod kątem tematycznym, zawartości czy typu. Korzystając z OpenDOAR możemy wyszukać miejsce dla upowszechniania naszego dorobku lub też uzyskania oglądu dorobku innych uczelni czy instytucji.

Zasoby światowe
DOAB (Directory of Open Access Books) Otwórz

Pełne teksty książek naukowych z różnych dziedzin wiedzy, opublikowanych przez ponad 500 wydawców.

Zasoby światowe
DOAJ (Directory of Open Access Journals) Otwórz

Około 19 tysięcy recenzowanych otwartych czasopism z róznych dziedzin wiedzy, w tym nauk technicznych i ścisłych.

Zasoby światowe
E-LIS - e-prints in library & information science Otwórz

Jedno z największych międzynarodowych repozytoriów publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i komunikacji. Zawiera materiały w 22 językach (w tym w języku polskim). Publikacje dostępne są bezlatnie w modelu Otwartego Dostępu (Open Access ). W repozytorium sądostępne między innymi publikacje pracowników Politechniki Poznańskiej oraz liczne materiały polskich badaczy.

Zasoby światowe
EBSCO Academic Research Source – test multidyscyplinarnej bazy książek i czasopism Otwórz

Baza oferuje książki elektroniczne (ponad 1900) oraz czasopisma w pełnym tekście (prawie 5000). Wśród ponad 540 wydawców są najbardziej uznane oficyny oraz wydawnictwa uczelniane. Szeroki obszar tematyczny; od nauk ścisłych i technicznych po humanistykę.

Zasoby światowe
EBSCOhost - Academic Search Ultimate Otwórz

Wielodziedzinowa baza zawierająca ok 19 tys. czasopism, monografii i materiałów konferencyjnych w tym ponad 13 tys. tytułów czasopism pełnotekstowych oraz 75 tys. filmów Associated Press.
Platforma EBSCOhost pozwala na wyszukiwanie w kilku bazach jednocześnie.

Zasoby światowe
EBSCOhost - eBooks Open Access Monograph Collection Otwórz

Multidyscyplinarna baza książek Open Access zawierając ponad 2 700 tytułów (z perspektywą na rosnącą ich liczbę). Pozycje zostały wybrane we współpracy z wydawnictwami uczelnianymi. Książki nie mają nałożonych ograniczeń technicznych – można je dowolnie pobierać.

Zasoby światowe
EBSCOhost - European Views of the Americas Otwórz

Bibliograficzna baza danych zawierająca ponad 32 000 rekordów na temat historycznych europejskich odkryć na terenie Ameryki, opisy rdzennych mieszkańców, klęsk żywiołowych, chorób i niewolnictwa.

Zasoby światowe
EBSCOhost - MEDLINE Otwórz

Baza z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, ochrony zdrowai i nauk biomedycznych wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny Stanów Zjednoczonych. Zawiera indeksy i abstrakty z ponad 5.200 czasopism naukowych.

Zasoby światowe
EBSCOhost - Teacher Reference Center Otwórz

Zawiera indeksy i abstrakty z ponad 200 czasopism recenzowanych naukowo. Tematyka bazy obejmuje m.in.: system ocen, opisy najlepszych praktyk, najnowsze badania pedagogiczne, opracowywanie programów nauczania i in.

Zasoby światowe
EBSCOhost – Agricola Otwórz

Baza z zakresu tematyki rolniczej i nauk pokrewnych zawierająca ponad 5,7 mln opisów bibliograficznych artykułów z czasopism, monografii, prac naukowych, patentów, raportów.

Zasoby światowe
EBSCOhost – Business Source Ultimate Otwórz

Baza z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Tematyka bazy obejmuje: księgowość, administrację, bankowość, ekonomię, finanse, zarządzanie i marketing oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Baza umożliwia dostęp do czasopism, książek i profili przedsiębiorstw.

Zasoby światowe
EBSCOhost – eBook Collection Otwórz

Wielodziedzinowa kolekcja obejmująca ponad 240 tys. książek elektronicznych na platformie EBSCOhost. Książki elektroniczne od ponad 600 różnych wydawców z możliwością dokupienia pojedynczych tytułów przez pracowników i jednostki PP. Lista książek zakupionych na własność.

Zasoby światowe
EBSCOhost – ERIC (Education Resources Information Center) Otwórz

Baza bibliograficzna zawierająca ponad 1,6 miliona opisów bibliograficznych oraz linki do 750 tys. pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych, z archiwami od 1966 roku.

Zasoby światowe
EBSCOhost – GreenFILE Otwórz

Baza z abstraktami oraz publikacjami Open Access. Obejmuje informacje dotyczące szeroko pojętego wpływu człowieka na środowisko.

Zasoby światowe
EBSCOhost – Health Source: Nursing/Academic Edition Otwórz

Baza zawiera abstrakty i cytowania z około 940 czasopism i ponad 170 czasopism pełnotekstowych z zakresu nauk medycznych, a w szczególności z pielęgniastwa i ochrony zdrowia.

Zasoby światowe
EBSCOhost – Health Source/Consumer Edition Otwórz

Baza z zakresu zdrowia publicznego zawierająca ponad 70 czasopism pełnotekstowych.

Zasoby światowe
EBSCOhost – Library, Information Science & Technology Abstracts Otwórz

Publikacje z zakresu bibliotekoznawstwa, klasyfikacji, katalogowania, bibliometrii, wyszukiwania informacji online, zarządzania informacją i in.

Zasoby światowe
EBSCOhost – MasterFILE Premier Otwórz

Wielodziedzinowa baza zawierająca ponad 1,5 tys. czasopism pełnotekstowych o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, z zakresu ochrony zdrowia, edukacji oraz zagadnień wielokulturowych.

Zasoby światowe
EBSCOhost – Newspaper Source Otwórz

Baza pełnotekstowa oferująca dostęp do 380 gazet amerykańskich i międzynarodowych w języku angielskim. Ponadto zawiera transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne: CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR i inne.
Zawartość bazy.

Zasoby światowe
EBSCOhost – Regional Business News Otwórz

Publikacje biznesowe z obszaru Stanów Zjednoczonych oraz Kanady.

Zasoby światowe
Elsevier/ScienceDirect Otwórz

4215 tytuły czasopism Elsevier Science, Academic Press, Harcourt Health Science dostępne na platformie ScienceDirect.
Lista czasopism dostępnych w licencji krajowej 2024-2026.
Pakiet książek zawierający 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych i serii poradników (handbooks) z lat 2011-2015.
Pakiety książek dostępne w licencji krajowej 2022-2024.

Zasoby światowe
Emerald Otwórz

Kolekcja Emerald Premier zawierająca 314 pełnotekstowych tytułów czasopism recenzowanych, głównie z zakresu zarządzania i martketingu oraz z najważniejszych dziedzin inżynierii, technologii, automatyki, materiałoznawstwa, przemysłu lotniczego i.in.

Zasoby światowe
Encyclopedia of Analytical Science Second Edition Otwórz

Pełnotekstowe artykuły zawierające informacje o technikach analitycznych mających zastosowanie w medycynie, naukach o środowisku, geologii i naukach o żywności.

Zasoby światowe
ETH E-Collection Otwórz

Kolekcja pełnych tekstów Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH Zürich). W kolekcji m.in.: materiały konferencyjne, prace dyplomowe i semestralne, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, materiały dydaktyczne, czasopisma i raporty roczne, raporty badawcze.

Zasoby światowe
Free Access Journals (HighWire) Otwórz Zasoby światowe
HyperChem Otwórz

Oprogramowanie do modelowania molekularnego pozwalające na przygotowanie i przeprowadzenie obliczeń oraz wizualizację wyników.

Zasoby światowe
IBUK Libra Otwórz

Ponad 5500 książek pełnotekstowych polskich wydawców z kolekcji nauk matematyczno-przyrodniczych, informatyki i nauk ekonomicznych oraz około 800 tytułów pełnotekstowych czasopism naukowych.
IBUK Libra przewodnik

Zasoby polskie
IEEE/IEE Electronic Library (IEL) Otwórz

Kolekcja zawierająca ponad 378 tytułów czasopism pełnotekstowych, 2 tys. materiałów konferencyjnych oraz ponad 2 tys.standardów IEEE/IEE.

Zasoby światowe