Finansowanie

Spis Treści

Koszty

Zasadniczo należy pamiętać o zapewnieniu finansowania publikacji wydawanych w Otwartym Dostępie. Stroną finansującą wydanie publikacji w tym modelu jest autor, który powinien szukać środków w swojej instytucji naukowej czy w ramach projektów, w których uczestniczy. Częściowo zadania te wspiera MNiSW lecz nigdy nie będzie to pokrywało całkowitego zapotrzebowania.

Opłata ACP (Article Processing Charge)

Jest to opłata za publikację artykułu w modelu otwartego dostępu pobierana od autora przez wydawnictwo. Wysokość opłaty za artykuł jest zróżnicowana. Mediana (za OpenAPC dataset) to 2400 Euro netto dla czasopism hybrydowych (wydawanych w modelu tradycyjnym z częścią artykułów otwartych) i 1500 Euro netto dla czasopism całkowicie otwartych. Koszt opublikowania książki w modelu OA to 1900 Euro.

Wsparcie finansowe

Springer Open Choice

Program został wznowiony z pulą 1363 artykułów na rok 2024r. Na ten moment wykorzystano 320 artykułów.

Autor korespondencyjny musi być afiliowany w instytucji zgłoszonej do licencji (Politechnika Poznańska jest jedną z tych instytucji).

Jest to narodowy program publikacji naukowych trwający od 2010 roku, w ramach którego MNiSW finansuje wolny dostęp dla autorów publikujących w wybranych czasopismach wydawnictwa Springer. Projektem tym zarządza ICM.

Program przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w polskich instytucjach akademickich zgłoszonych do licencji krajowej Springer (w tym Politechniki Poznańskiej).

Więcej informacji można uzyskać na stronie

Wirtualnej Biblioteki Nauki.


Program publikowania otwartego w czasopismach Elsevier

Program został wznowiony z limitem 1013 artykułów na rok 2024r. Na ten moment wykorzystano 231 artykułów.

Do programu kwalifikują się artykuły, które zostały przesłane do czasopism od 2024 roku, lista czasopism objętych programem pozostaje ograniczona co jest powiązane z zmniejszonym zakresem licencji na dostęp do czasopism.

Autor korespondencyjny musi być afiliowany w instytucji zgłoszonej do licencji (Politechnika Poznańska jest jedną z tych instytucji).

Wszelkie dodatkowe informacje, w tym dane dotyczące kosztów (wysokość opłat APC i możliwych opłat dodatkowych) oraz rozliczeń są dostępne na stronie ICM

Osoba do kontaktu w sprawie otwartego publikowania w Elsevier i zatwierdzająca artykuły:

mgr Łukasz Jeszke
Biblioteka PP
Oddział Informacji Naukowej
tel. 61 665 3521
e-mail: lukasz.jeszke@put.poznan.pl


Program publikowania otwartego IEEE

Pula artykułów została wyczerpana.

Program został wznowiony z ograniczonym limitem 10 artykułów na 2023 rok (dodatkowo zostały 2 niewykorzystane vouchery z roku 2022) dla całej uczelni. Zmniejszenie liczby artykułów związane jest z brakiem dofinansowania MEiN.

Tytuły czasopism w programie i informacje ogólne o OA w IEEE dostępne są tutaj:

https://open.ieee.org/

Zatwierdzanie publikacji OA:

 • po zaakceptowaniu artykułu do publikacji na platformie IEEE autor otrzymuje link do systemu RightsLink,
 • w systemie RightsLink autor wybiera licencję i sposób płatności,
 • w procesie płatności za artykuł autor wybiera:„Seek Funding From Poznan University of Technology”,
 • pracownik Biblioteki zatwierdza artykuł zgłoszony przez autora (autor korespondencyjny musi być pracownikiem PP),
 • po zatwierdzeniu zgłoszenia przez pracownika Biblioteki autor musi w systemie RightsLink zaakceptować fakturę na kwotę $0, aby zakończyć proces.

O przydzieleniu finansowania decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkie dodatkowe informacje są dostępne na stronie ICM

Osoba do kontaktu w sprawie otwartego publikowania w IEEE i zatwierdzająca artykuły:

mgr Łukasz Jeszke
Biblioteka PP
Oddział Informacji Naukowej
tel. 61 665 3521
e-mail: lukasz.jeszke@put.poznan.pl


Program publikowania otwartego Emerald

Program został wznowiony z limitem 3 artykułów dostępnym tylko dla naszej uczelni. Artykuły można "otwierać" wstecznie stąd wydawca będzie się kontaktował z autorami artykułów opublikowanych w modelu tradycyjnym.

O Przydzieleniu finansowania decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem koniecznym jest by autor korespondencyjny był pracownikiem Politechniki Poznańskiej oraz zgłaszał artykuł używając adresu e-mail z domeny put.poznan.pl.

Zgłaszanie artykułu odbywa się poprzez system ScholarOne, gdzie wskazujemy właściwą afiliację w polu „primary affiliation”. Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#emerald_oa

 

Program koordynowany jest przez ICM (wbn@icm.edu.pl)

Uwaga: W przypadku wyczerpania limitu autor otrzyma automatycznie dwie możliwości do wyboru:

 • publikowanie tradycyjne (Emerald Copyright), bez opłaty,
 • publikowanie Open Access na koszt autora

Program publikowania otwartego ACS

Na rok 2024 przyznano nową pulę 392 artykułów. Pula ulegnie rozszerzeniu o 6 artykułów po dołączeniu 2 nowych uczestników w 1. kwartale 2024r.

Politechnika Poznańska, jako członek konsorcjum American Chemical Society, jest w grupie uczelni, które mogą skorzystać z bezpłatnego publikowania OA w wybranych czasopismach tego wydawcy (lista czasopism https://vls.icm.edu.pl/zasady/2022/ACS/ACS_2022_Publications_Summary.xlsx). O przydzieleniu finansowania decyduje kolejność zgłoszeń (brana jest pod uwagę data „Manuscript Acceptance Date” lub „Revised”).

Warunkiem koniecznym jest by autor korespondencyjny był pracownikiem Politechniki. Na etapie zgłaszania artykułu do recenzji należy w formularzu online wybrać afiliację z dostępnej listy oraz zaleca się podane adresu e-mail z domeny uczelnianej. Po akceptacji artykułu wypełniając Journal Publishing Agreement (JPA) powinna być dostępna opcja bezpłatnego publikowania w otwartym dostępie.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki [https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#acs_oa].


MDPI Institutional Membership Program

Uprzejmie informujemy o przystąpieniu Biblioteki Politechniki Poznańskiej do projektu MDPI Institutional Membership Program. MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) to szwajcarska baza typu Open Access, w której można publikować artykuły odpłatnie lub nieodpłatnie - w zależności od rodzaju wybranego czasopisma. Artykuły prezentowane w bazie są recenzowane przez zespół specjalistów. Przystąpienie biblioteki do projektu umożliwia wszystkim naszym pracownikom skorzystanie z 10% zniżki za publikację artykułu w bazie MDPI.

W celu dodania swojego artykułu do bazy prosimy:

 • zarejestrować się i założyć swoje konto (zakładka Register znajdująca się w prawym górnym rogu strony)
 • zalogować się na swoje konto
 • z zakładki Submissions Menu wybrać opcję Submit Manuscript i dodać artykuł

W celu uzyskania rabatu za publikację artykułu prosimy:

 • po dodaniu artykułu do bazy wybrać opcję Display Submitted Manuscripts
 • z prezentowanej listy instytucji wybrać Poznan University of Technology (poglądowy zrzut ekranu)

Bezpłatne publikowanie w otwartym dostępie

Czasopisma

Czasopisma w Directory of Open Access Journals indeksuje praktycznie wszystkie znaczące czasopisma z otwartym dostępem, w tym wiele wydawanych całkowicie bezpłatne (zwykle są to czasopisma uczelniane). Baza co prawda nie prowadzi oceny merytorycznej czasopism ale indeksuje je tematycznie i sprawdzane są kryteria formalne oraz techniczne (dla najlepszych tytułów przyznaje się znak DOAJ Seal).

Jasno oznaczane są także czasopisma, które wymagają opłaty APC. Te cechy pozwalają znaleźć wiarygodne czasopismo otwarte, gdzie opłata APC nie jest wymagana – zachęcam do skorzystania z instrukcji wyszukiwania takich tytułów czasopism.

Repozytoria

Kolejnym darmowym i zalecanym rozwiązaniem - oprócz otwartych czasopism naukowych – jest publikowanie w repozytoriach naukowych. Mogą to być repozytoria instytucjonalne, krajowe czy dyscyplinarne.

Poniżej przedstawiamy kilka darmowych i uznanych repozytoriów (prowadzonych przez wiarygodne instytucje), popularnych wśród naukowców:

 • arXiv.org
  Renomowane repozytorium dedykowanie takim dziedzinom, jak fizyka, matematyka, informatyka, elektrotechnika, statystyka czy ekonomia. Repozytorium prowadzi amerykańska uczelnia Cornell University ale jest dostępne dla każdego. Funkcjonuje od wielu lat w środowisku naukowym.
 • Zenodo
  Repozytorium fundowane i organizowane przez CERN oraz Komisję Europejską. Umożliwia deponowanie także danych badawczych. Dodatkowo wszelkie publikacje otrzymują bezpłatnie numer DOI.
 • CEON - Repozytorium Centrum Otwartej Nauki
  Dla krajowego środowiska naukowego powstało ogólnopolskie repozytorium prowadzone przez ICM i Centrum Otwartej Nauki. Spełnia wszelkie kryteria dla formuły Otwartego Dostępu.