Applied Science and Technology Source Ultimate - dostęp testowy

Applied Science and Technology Source Ultimate – dostęp testowy do bazy z zakresu sztucznej inteligencji i nauk stosowanych

Biblioteka zaprasza do skorzystania z dostępu testowego do bazy Applied Science and Technology Source Ultimate, która zawiera ponad 50 000 pełnotekstowych artykułów z  zakresu sztucznej inteligencji. Poza tematyką AI baza Applied Science & Technology Source Ultimate oferuje również dostęp do artykułów z innych zakresów tematycznych, tj. informatyki, robotyki, inżynierii biomedycznej, sieci neuronowych, akustyki, aeronautyki, logistyki czy inżynierii nuklearnej. Baza zapewnia dostęp do wiodących czasopism naukowych i branżowych, publikacji towarzystw naukowych i technicznych, specjalistycznych publikacji branżowych, materiałów konferencyjnych i innych. Zawiera również specjalistyczny tezaurus dziedzinowy.

Czas trwania testu: 11.03-11.05.2024r.

Dostęp: [LINK]

PL