Promocja

Spis Treści


Wydarzenia

2019

22 - 25 października, Biblioteka PP, Warsztaty naukowe w ramach Tygodnia Otwartej Nauki 2019:

 • Wirtualna Biblioteka Nauki i publikowanie otwarte - Prowadzący: Paweł Grochowski (ICM Uniwersytet Warszawski)
 • Europeana dla nauki. Warsztaty dla bibliotekarzy akademickich - Prowadząca: Natalia Jeszke (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)
 • ScienceDirect i Mendeley: publikacje naukowe na wyciągnięcie ręki - Prowadząca: Paulina Milewska (Elsevier)
 • Scopus: wsparcie dla naukowców - Prowadząca: Paulina Milewska (Elsevier)

12 - 13 września, 12. Forum Młodych Bibliotekarzy pod hasłem "Bibliotekarz DO POZNANIA", Współorganizator: Biblioteka Politechniki Poznańskiej

5 czerwca, Biblioteka PP, Szkolenie dotyczące korzystania z zasobów i narzędzi platformy Knovel. Prowadząca: Joanna Kukawska - przedstawiciel firmy Akme Archive

10 maja, Biblioteka PP, Wykład „Masońskie realia i legendy”. Spotkanie obecne w ramach Tygodnia Bibliotek. Prowadzący: Dr Marek Rezler - historyk i publicysta regionalny

2018

23 października, Biblioteka PP, Seminarium „Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) - możliwości publikowania w otwartym dostępie (OA)”. Prowadzący: przedstawiciel firmy Ebsco

22 października, Biblioteka PP, Seminarium szkoleniowe z narzędzi SciVal „Licencjonowane narzędzie oceny osiągnięć naukowych dostarczane przez firmę Elsevier”. Prowadzący: przedstawiciel firmy Elsevier

18 - 19 październikaZjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Organizator: Biblioteka Politechniki Poznańskiej

8 maja, Biblioteka PP, Wykład „Media cyfrowe - narzędzia intelektualnego rozwoju czy degradacji?”. Spotkanie obecne w ramach Tygodnia Bibliotek. Prowadzący: Dr hab. inż. Janusz Morbitzer - profesor nadzw. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

2017

21 grudnia, Politechnika Poznańska, Seminarium „System informacji Naukowej PP – źródła finansowania publikacji”. Spotkanie informacyjne dla pracowników PP. Prowadzący: prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska

22 listopada, Biblioteka UAM, Seminarium naukowe „Rekonstrukcja zabytkowych książek Biblioteki Politechniki Poznańskiej z lat 1678-1950 jako wyzwanie konserwatorskie”. Prowadząca: mgr Katarzyna Kubiś - Pracownia Restauracji Książki UAM

27 października, Biblioteka UAM, Seminarium naukowe „Książki z XVII i XVIII w. ze zbiorów specjalnych Biblioteki Politechniki Poznańskiej”. Prowadząca: mgr Katarzyna Kubiś - Pracownia Restauracji Książki UAM

23 października, Biblioteka PP, Seminarium Open Access „Praktyczne publikowanie w otwartym dostępie”. Prowadzący: mgr Łukasz Jeszke, Oddział Informacji Naukowej

27 czerwca, Biblioteka PP, Prezentacja ”Fałszywe czasopisma, drapieżni wydawcy – metody działania i skuteczne rozpoznanie”. Prowadzący: mgr Łukasz Jeszke - Oddział Informacji Naukowej Biblioteki PP

2016

8 grudnia, Biblioteka PP, Prezentacja "Publikowanie w otwartym dostępie Open Access". Prowadzący: Piotr Kępski - Główny Specjalista z Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

25 października, Biblioteka PP, Seminarium naukowe w ramach Tygodnia Wolnego Dostępu:

 • prezentacja "System Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej". Marcin Werla, Marcin Szymczak, Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe
 • wykład "O zbiorach specjalnych prawie wszystko". Katarzyna Kubiś, Jakub Skutecki, Rafał Wójcik, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

9 maja, Biblioteka PP, "Techniki motywowania dwóch pokoleń bibliotekarzy oraz ich znaczenie dla nowoczesnego zarządzania biblioteką akademicką". Prezentacja mgr Emilii Lepkowskiej i mgr Anny Szymczak w ramach Tygodnia Bibliotek

2015

18 listopada, Biblioteka PP, Prezentacja "Rozszerzone zasoby Web of Science i elementy platformy InCites w licencji krajowej". Prowadząca: dr Klementyna Karlińska-Batres

17 listopada, Biblioteka PP, warsztaty naukowe "Praktyczne aspekty zarządzania projektem finansowanym ze środków europejskich przez personel bibliotek szkół wyższych". Prowadzący: dr inż. Jacek Willecki

21 października, Biblioteka PP, wykład "Komunikacja naukowa. W stronę otwartości i współpracy". Prelegent: dr Emanuel Kulczycki
Prezentacja

13 maja, Biblioteka PP, wykład "Jak i dlaczego używać nowych mediów do promocji dorobku naukowego". Prelegent: dr Emanuel Kulczycki
Galeria zdjęćPrezentacja

18 marca, Biblioteka PP, seminarium pt. "Dobre praktyki w realizacji projektów bibliotecznych w perspektywie finansowej 2007-2013 i prognozy na przyszłość"

2014

16 grudnia, Biblioteka PP, seminarium pt. "Jak zwiększyć zasięg i wpływ czasopisma naukowego". Organizatorzy: Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Konsorcjum BazTech, ICM UW

12 grudnia, Biblioteka PP, seminarium pt. "Uniwersytet Sapienza w Rzymie, biblioteki i miasto - relacja z wyjazdu w ramach programu Erasmus". Spotkanie prowadziła pani Joanna Tomaszczak

22 października, Biblioteka PP, w ramach Tygodnia Open Access 2014, wykłady:

 • "Znaczenie informacji patentowej w prawie własności intelektualnej" - mgr inż. Agnieszka Netter, Ośrodek Informacji Patentowej Politechniki Poznańskiej
 • "Centralne repozytorium wiedzy Politechniki Poznańskiej - koncepcja, metodologia, organizacja" - dr inż. Beata Korzystka, mgr inż. Krzysztof Ober, Biblioteka Politechniki Poznańskiej

5-7 czerwca, Zielona Góra, Zgorzelec, Drezno, wyjazd szkoleniowo-integracyjny bibliotekarzy BPP

14 maja, Biblioteka PP, w ramach Tygodnia Bibliotek 2014, „Kopenhaga w trzech odsłonach: biblioteki, uczelnia, miasto” - relacja z wyjazdu w ramach programu Erasmus. Spotkanie prowadziła pani Beata Korzystka

7 maja, Biblioteka PP, prezentacja pt. „Biblioteka jest firmą. Warto zmienić myślenie...". Spotkanie prowadziły panie Karolina Popławska i Emilia Lepkowska

8 kwietnia, Biblioteka PP, seminarium pt. „O ochronie zbiorów specjalnych prawie wszystko”. Spotkanie prowadzili prelegenci z Biblioteki UAM: A. Jazdon, K. Kubiś i R. Wójcik

3 kwietnia, Biblioteka PP, szkolenie dotyczące korzystania z zasobów i narzędzi platformy Knovel. Prowadził przedstawiciel firmy Akme Archive, pani Joanna Kukawska

2013

22 listopada, Biblioteka PP, prezentację platformy IEEE Xplore oraz oferta publikacji w systemie Open Access i wytyczne dla potencjalnych autorów. Spotkanie prowadziła Pani Eszter Lukacs, trener z zespołu obsługi klienta IEEE

18 listopada, Biblioteka PP, "Biblioteczny Eros - Terra Incognita?". Prezentację prowadził Kiriakos Chatzipentidis

14 listopada, Biblioteka PP, Seminarium pt. Lyon w trzech odsłonach: biblioteka, politechnika, miasto - relacja z wyjazdu w ramach programu Erasmus. Spotkanie prowadziła pani Joanna Tomaszczak

12 listopada, Biblioteka PP, prezentacja oprogramowania MediaINFO - kompleksowe rozwiązanie do gromadzenia i udostępniania zasobów cyfrowych (http://http://mediainfo.geneza.com). Prezentację prowadzili: przedstawiciel firmy Geneza Pavol Batalik oraz dyrektor Slovak Chemical Library

22 października, Biblioteka PP, "Publikowanie cyfrowe w repozytorium naukowym i nie tylko.... w świetle prawa autorskiego". Spotkanie prowadziła Barbara Szczepańska, przedstawiciel Centrum Cyfrowego Projekt: Polska., koordynator ds. własności intelektualnej European Information for Libraries. Spotkanie odbyło się w ramach obchodów tygodnia „Open Access Week”

16 października, Biblioteka PP, Zasoby i narzędzia znajdujące się na platformie Web of Knowledge. Spotkanie prowadził przedstawiciel Thomson Reuters pan Marcin Kozakowski.

25 września, Biblioteka PP, Nowa platforma Knovel : Spotkanie dla bibliotekarzy z instytucji partycypujących w Konsorcjum Knovel. Prezentację prowadził przedstawiciel firmy AKME Archive, pani Joanna Kukawska

4 czerwca, Poznań, Prezydium Komisji Informacji Naukowej przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, oddział poznański Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,i Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Rola bibliotek w zakresie wspierania Wielkich Danych (Big Data). Wykład pani Marii A. Jankowskiej (PhD, Social Sciences Librarian, UCLA Charles E. Young Research Library, University of California, Los Angeles)

27 maja, Poznań, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Baza BIBLIO Politechniki Poznańskiej Państwowa. Prezentacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile

13 maja, Poznań, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Komunikacja w bibliotece akademickiej

17-19 kwietnia, Poznań, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Biblioteka Politechniki Krakowskiej, Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, II konferencja naukowa Konsorcjum BazTech : Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki

18 luty, Poznań, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, E-zasoby Biblioteki Politechniki Poznańskiej

17 stycznia, Poznań, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Universidad Politecnica de Madrid, Spain. Prezentacja uczestnika szkolenia LLP Erasmus

2012

17 grudnia, Poznań, Komisja Informacji Naukowej PAN; Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Seminarium : Zarządzanie informacją w nauce

14 grudnia, Poznań, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Instituto Superior Tecnico Universidade Tecnica de Lisboa, Portugal. Prezentacja uczestniczek szkolenia LLP Erasmus.

25 października, Poznań, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Wyszukiwanie i publikowanie w zasobach Open Access. Wykład z prezentacją z okazji Międzynarodowego Tygodnia Open Access (International Open Access Week)

13 - 15 września, Wrocław, Praga, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Wyjazd szkoleniowo-integracyjny bibliotekarzy BPP do Kudowy Zdroju i Pragi. W ramach wyjazdu zwiedzono Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (DCIN E www.bg.ue.wroc.pl/) oraz nową Narodową Bibliotekę Techniczną w Pradze (National Technical Library www.techlib.cz).

11 maja , Poznań, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Technische Universität Wien, TUW. Prezentacja uczestniczki szkolenia LLP Erasmus

11 maja, Poznań, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Biblioteka Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu. Prezentacja uczestniczki szkolenia LLP Erasmus. Seminarium z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek "Biblioteka ciągle w grze"

9 maja, Poznań, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Otwarte zasoby wiedzy kluczem do przejrzystości w nauce. Seminarium z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek "Biblioteka ciągle w grze"

2011

1-2 września, Poznań, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich; Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Biblioteka XXI wieku, nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje. Trzy lata po Kielcach - najnowsze realizacje

galeria zdjęć

11 maja, Poznań, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Wpływ komunikacji interpersonalnej na wizerunek biblioteki i relacje bibliotekarz-użytkownik. Seminarium z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek " Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam wchodzę"

10 maja, Poznań, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Specjalistyczna biblioteka naukowo-techniczna TIB/UB w Hanowerze - prezentacja uczestniczki szkolenia LLP Erasmus. Seminarium z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek " Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam wchodzę"

28 marca, Poznań, Komisja Informacji Naukowej PAN; Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Seminarium : Otwarte zasoby wiedzy dla nauki

2010

21 października 2010, Poznań, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Otwarte zasoby wiedzy w swobodnym modelu komunikacji naukowej : Seminarium z okazji Międzynarodowego Tygodnia Open Access ( Open Access Weak) pod hasłem LEARN, SHAEW, ADVANCE

23-25 września 2010, Kołobrzeg, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Seminarium bibliotekarzy Biblioteki Politechniki Poznańskiej

14 maja 2010, Poznań, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Barcelona w trzech odsłonach : biblioteka, politechnika, miasto. Prezentacja uczestniczek szkolenia LLP Erasmus w dniach 11-17 kwietnia 2010. Seminarium z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek "Biblioteka - słowa, dźwięki, obrazy"

12 maja 2010, Poznań, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Wieczór z Wielkopolską Biblioteką Cyfrową : Prezentacja zasobów i możliwości WBC. Seminarium z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek "Biblioteka - słowa, dźwięki, obrazy"

11 maja 2010, Poznań, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Panel dyskusyjny z prof. dr hab. Czesławem Cemplem : Jak widzimy miejsce informacji w twórczości i działalności naukowej. Seminarium z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek "Biblioteka - słowa, dźwięki, obrazy"

2009

15 grudnia 2009, Poznań, Biblioteka Główna PP, OTIK, Porównanie MS Office i Open Office : funkcje i konwersja dokumentów

23 września 2009, Poznań, Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, Spotkanie dyrektorów bibliotek ukraińskich uniwersytetów z pracownikami BG PP oraz z prezesem Zarządu Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych.

Naukowo-technicznąBibliotekę Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy Politechnikę Kijowską reprezentował dyrektor Vasil' Gerasimovič Drigajlo. Naukową Bibliotekę Uniwersytetu Narodowego Akademię Kijowsko-Mohyleńska reprezentowały: dyrektor Tetiana Yaroshenko oraz dyrektor ds. IT Oksana Bruy. Dyrektor Oleksandr Grigorovič Kirilenko reprezentował Naukową Bibliotekę im. M. Maksimowicza Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki. Centralną Bibliotekę Naukową Narodowego Uniwersytetu Charkowskiego im. Wasyla Karazina reprezentowała dyrektor Irina Kazimirivna Žuravlova. Bibliotekę Główną Politechniki reprezentowali kierownicy poszczególnych działów biblioteki i pracownicy Oddziału Informacji Naukowej. Na wspólnym spotkanie bibliotekarzy zorganizowanym z inicjatywy przedstawiciela firmy ABE Marketing zaprezentowaliśmy biblioteczno-informacyjną działalność Biblioteki PP oraz dyskutowaliśmy na temat organizacji i technologii prac w bibliotekach ukraińskich i poznańskiej.

17-18 września 2009, Kołobrzeg, Biblioteka Główna PP, Seminarium bibliotekarzy PP z okazji 90-lecia Biblioteki Głównej.
Prezentacje pracowników Biblioteki Głównej na seminarium :

 • Działalność Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej, dyrektor Halina Ganińska
 • Wypożyczenia międzybiblioteczne w warunkach nowoczesnej komunikacji, Łukasz Jeszke
 • Zintegrowany system biblioteczny w Politechnice Poznańskiej, Krzysztof Ober,

oraz wspomnienia pani Dyrektor z udziału Biblioteki Głównej w konferencjach IATUL
( w tym z: 30th IATUL Conference : Just for you: Quality through innovation,Leuven, Belgium, 1-4June 2009/Katholieke Universiteit Leuven)

25 czerwca 2009, Poznań, Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, Seminarium Komisji Informacji Naukowej PAN : E-zasoby i statystyki dla e-nauki

15 maja 2009, Poznań, Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, Seminarium z okazji obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek (8 maja) : Informacja biznesowa

11 maja 2009, Poznań, Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, Seminarium z okazji obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek (8 maja) : Badanie jakości i profilowanie usług biblioteczno-informacyjnych w informacyjnym modelu naukowej biblioteki technicznej

10 marca 2009, Poznań, Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, Seminarium : Jak stworzyć prawidłową bibliografię załącznikową

2008

11-13 września 2008, Świnoujście, II wspólna konferencja (Komisja Informacji Naukowej PAN, Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych) : Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych

30 czerwca 2008, Poznań, Seminarium Komisji Informacji Naukowej. Oddział w Poznaniu : Biblioteki akademickie - trendy w zasobach elektronicznych. Wykład prof. Marii Anny Jankowskiej, University of California, Los Angeles

16-17 czerwca, Wrocław, Wyjazd szkoleniowo-integracyjnego dla bibliotekarzy Politechniki Poznańskiej. W programie: zapoznanie się z systemem biblioteczno-informacyjnym Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej; zwiedzanie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich; zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem PTTK; spacer po Parku Krajobrazowym "Dolina Baryczy" i po ścieżkach przyrodniczych stawów w Miliczu

7 maja 2008, Poznań, Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, Seminarium z okazji obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek (8 maja), wykład dr hab. inż. Magdaleny Wyrwickiej (z Instytutu Inżynierii Zarządzania PP) nt. Kooperencja, klastry i inne dziwactwa we współczesnym zarządzaniu

2007

10 maja 2007, Poznań, Seminarium z okazji obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek ( 8 maja), TOL - TECHNIKA - ONLINE - informator o zasobach internetowych dla nauk technicznych; ELEKTROTECHNIKA: projekt.

7 maja 2007, Poznań, Seminarium z okazji obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek (8 maja), Portal Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej: integracja zasobów i usług.

13-14 luty 2007, Poznań, Urząd Patentowy RP; Danish Patent and Trademark Office; Biblioteka Główna PP; Komisja Europejska : Wzmacnianie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej : Warsztaty szkoleniowe.

Program warsztatów szkoleniowych obejmował zagadnienia dotyczące systemu ochrony własności przemysłowej w odniesieniu do wszystkich tytułów ochronnych i był skierowany do przedstawicieli przemysłu, samorządu regionalnego, izb gospodarczych i otoczenia około biznesowego z terenu województwa wielkopolskiego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej został zrealizowany przez ekspertów z Duńskiego i Polskiego Urzędu Patentowego oraz pracowników Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej. Ukończenie szkolenia zostało potwierdzone certyfikatami unijnymi z zakresu ochrony własności przemysłowej.

Zdjęcia z warsztatów

2006

14-16 września 2006, Kraków, Wyjazd szkoleniowo-integracyjnego dla bibliotekarzy Politechniki Poznańskiej. Zapoznanie się z systemem biblioteczno-informacyjnym Biblioteki Jagielońskiej i Biblioteki Głównej Politechniki Krakowskiej; zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem PTTK; zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce z przewodnikiem

2 września 2006, Karpicko k./ Wolsztyna, Seminarium: Usługi biblioteczne i informacyjne, dla studentów I roku - uczestników obozu integracyjno-szkoleniowego zorganizowanego przez Samorząd Studentów Politechniki Poznańskiej

2 czerwca 2006, Poznań, Nowe rozwiązania biblioteczno-informacyjne w nowych obiektach i bibliotekach kampusu UAM na Morasku (Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Biologii).

8-15 maja 2006, Poznań, Obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek (8 maja) poświęcono informacji, prezentując czytelnikom możliwości informacyjne naszej biblioteki i ich zakres. Dla uczniów szkół średnich (Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Komunikacji) Biblioteka Główna PP przygotowała seminarium i warsztaty pt. "Nie wiesz ? - Zapytaj w bibliotece".

2005

15-17 czerwca 2005, Poznań, Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, Biblioteka zorganizowała konferencję naukową z udziałem gości zagranicznych nt. Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji: działania i codzienność. Opracowano i wygłoszono 42 referaty.
Materiały zostały opublikowane: w postaci książki, upowszechnione w internecie oraz na CD-ROM.
Patronat medialny: Elektroniczna Biblioteka EBIB

20 luty - 20 czerwca 2005, Poznań, Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, Biblioteka pozyskała z amerykańskiej Fundacji Fullbright panią dr Marię Jankowską, prof. University Idaho w kategorii wykładowca. Pani profesor prowadziła kursy z zakresu :

 • Information science in the internet (36 godz.) dla bibliotekarzy PP
 • Users services and information literacy (36 godz.) dla specjalistów informacji PP
 • Scholarly communication and information - theory and practice (6 godz.) dla doktorantów WMRiT PP

2004

3 listopada 2004, Poznań, Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, Seminarium środowiskowe poznańskich bibliotek naukowych nt. Zaopatrzenie w literaturę specjalistyczną w zakresie nauk technicznych i ścisłych - we współpracy międzynarodowej Poznań - Hanower

Publikacje Biblioteki PP

2023

 1. Sylwia Krajewska, Prosta polszczyzna, Głos Politechniki Poznańskiej, nr 01(225), styczeń/luty 2023, str. 46-79
 2. Sylwia Krajewska, Uniwersalne projektowanie, Głos Politechniki Poznańskiej, nr 02(226), marzec/czerwiec 2023, str. 93-95
 3. Alicja Szulc, Renata Tomaszczak: Biblioteki we Frankfurcie nad Menem i muzeum Gutenberga w Moguncji – relacja z wyjazdu w ramach programu Erasmus+, Bibliotekarz, nr 9, 2023, s. 20-24

Rubryka w Głosie Politechniki Poznańskiej pn.: Otwarta Biblioteka (red. Sylwia Krajewska):

 1. Szuflandio, żegnaj!, nr 01(225), styczeń/luty 2023, str. 73-76
 2. I znowu nie o książkach…, nr 02(226), marzec/czerwiec 2023, str. 90-92

2022

Rubryka w Głosie Politechniki Poznańskiej pn.: Otwarta Biblioteka (red. Sylwia Krajewska):

 1. Z Biblioteką musiało się udać, nr 01(220), styczeń/luty 2022, str. 55-57.
 2. Biblioteka – świat w jednym miejscu, nr 02(221), marzec/czerwiec 2022, str. 45-47.
 3. Znajdź zasoby, nr 03(222), lipiec/sierpień 2022, str. 51-55.

2021

 1. Emilia Lepkowska: Kilka refleksji na temat bibliotek naukowych i ich działań on-line w czasie pandemii, Bibliotekarz, nr 2, str. 4-7, 2021.

Rubryka w Głosie Politechniki Poznańskiej pn.: Otwarta Biblioteka (red. Sylwia Krajewska):

 1. Trzy razy S, nr 01(215), styczeń/luty 2021, str. 37-39.
 2. Izba pamięci - reaktywacja, nr 02(216), marzec/kwiecień 2021, str. 47-49.
 3. Wakacji nadszedł czas, nr 03(217), maj/czerwiec 2021, str. 30-31.
 4. Open Access – wsparcie publikowania otwartego, nr 04(218), wrzesień/październik 2021, str. 34-35.
 5. Niestandardowe wypożyczanie, nr 05(219), listopad/grudzień 2021, str. 62-63.

2020

 1. Jacek Willecki: Library projects financed from non-university funds as a form of implementation of the strategy development of technical academic libraries in Poland, II International Conference Strategy Development of Libraries: from Idea to Implementation, 6-9 October 2020, Kiev, Ukraine, pp.6-19.
 2. Małgorzata Furgał, Karolina Popławska: Funkcjonowanie bibliotek w czasie pandemii, Edukacja i Biblioteka, nr 18, 2020.

Rubryka w Głosie Politechniki Poznańskiej pn.: Otwarta Biblioteka (red. Sylwia Krajewska):

 1. Początek roku w BPP, nr 01(210), styczeń/luty 2020, str. 30-32.
 2. E-Biblioteka PP, nr 02(211), marzec/kwiecień 2020, str. 11.
 3. Nowe otwarcie, nr 03(212), maj/czerwiec 2020, str. 23-27.
 4. Biblioteka w nowym roku akademickim, nr 04(213), wrzesień/październik 2020, str. 59-60.
 5. Wypożyczamy nie tylko książki, nr 05(214), listopad/grudzień 2020, str. 51-52.
 6. Biblioteka Politechniki Poznańskiej okiem użytkownika – wyniki ankiet, nr 05(214), listopad/grudzień 2020, str. 52-54.

2019

 1. Emilia Lepkowska: Oddziaływanie społeczne nauki, „Bibliotekarz”, 2019, [nr] 12, s. 4-6.

Rubryka w Głosie Politechniki Poznańskiej pn.: Otwarta Biblioteka (red. Sylwia Krajewska):

 1. Otwarta biblioteka, nr 06(209), listopad-grudzień 2019, str. 76-77.

2018

 1. Boeske Łukasz. Biblioteka Politechniki Poznańskiej eksponuje zbiory magazynowe : Głos Politechniki : 2018, Nr 1.
 2. Lepkowska Emilia. Wyjazd seminaryjno-szkoleniowy bibliotekarzy BPP : Głos Politechniki : 2018, Nr 1.
 3. Gumny Marek. Akademickie Koło Naukowe Krótkofalowców Politechniki Poznańskiej – SP3PET nadaje ze Spitsbergenu : Głos Politechniki [oprac. Gumny Jerzy, Działowski Wojciech, Matuszewski Łukasz] - 2018, Nr 4.
 4. Lepkowska Emilia. Wyjazd seminaryjno--szkoleniowy bibliotekarzy PP : Głos Politechniki : 2018, Nr 5.
 5. Boeske Łukasz. Biblioteka „humansize” : Biuletyn EBIB : 2018, Nr 189.
 6. Willecki Jacek. Rozwój cyfrowych zasobów kultury finansowany ze środków europejskich w ramach projektów bibliotek i innych podmiotów sektora kultury : Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa? : praca zbiorowa. Poznań, 2018.
 7. Willecki Jacek. Fundraising biblioteczny jako nowa perspektywa finansowania rozwoju bibliotek akademickich : Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Białystok, 29-30 czerwca 2017 r.
 8. Korzystka Beata: Przegląd wybranych metod rozwijania kompetencji informacyjnych użytkowników bibliotek akademickich, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy”, 2018, nr 2(52), s. 160-176.
 9. Lepkowska Emila, Pujanek Iwona, Jeszke Łukasz: Współczesny kontekst projektowania usług w bibliotece akademickiej, konferencja „Biblioteka dla Dydaktyki II”, Chorzów, 11 czerwca 2018.
 10. Lepkowska Emilia, Pujanek Iwona, Jeszke Łukasz: Projektowanie usług bibliotecznych w realiach technologicznych, III Konferencja poznańskich bibliotek naukowych Biblioteka i jej otoczenie - doświadczenia i wyzwania, Poznań, 12 września 2018.
 11. Karolina Popławska, Jakub Bajer: System Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej jako narzędzie komunikacji z użytkownikiem w relacji bibliotekarz - pracownik naukowy, 24-25 maja 2018, Nowy Sącz, XVIII Ogólnopolska konferencja naukowa uczelni niepublicznych i publicznych: Biblioteka przyszłości – wyzwania - trendy –zagrożenia, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University.
 12. Lepkowska Emilia: Wyjazd seminaryjno-szkoleniowy bibliotekarzy BPP, „Głos Politechniki”, nr 5 (203), listopad-grudzień 2018, s. 38-39.
 13. Jacek Willecki: Rozwój cyfrowych zasobów kultury finansowany ze środków europejskich w ramach projektów bibliotek i innych podmiotów sektora kultury, 2018, Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa?, Prace Naukowe Biblioteki Uniwersyteckiej, Nr 33, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, s. 269-280.
 14. Emilia Lepkowska, Jeszke Łukasz, Pujanek Iwona: Przegląd współczesnych usług w bibliotece akademickiej, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy”, 2018, nr 2(52), s. 146-159.

2017

 1. Lepkowska Emilia, Tyrchan Anna. Techniki motywowania dwóch pokoleń bibliotekarzy oraz ich znaczenie dla nowoczesnego zarządzania biblioteką akademicką : X Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem: Zarządzanie jakością. Nowe rozwiązania w działalności biblioteczno-informacyjnej. Gdańsk, 2017.
 2. Karolina Popławska, Jakub Bajer. System Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej jako przykład współpracy między jednostkami naukowymi : Czytelnicy - zasoby informacji i wiedzy : tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej [oprac. Kozak Michał, Szymczak Marcin, Werla Marcin] - Lublin, 2017.
 3. Korzystka Beata, Bajer Jakub. Jak Biblioteka Politechniki Poznańskiej wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom swoich Czytelników : Projektowanie informacji w przestrzeni biblioteki [oprac. Ober Krzysztof] - Kraków, 2017.
 4. Boeske Łukasz. SF w Bibliotece Politechniki Poznańskiej : Głos Politechniki : 2018, Nr 4
 5. Boeske Łukasz. Aplikacje mobilne pomiędzy regałami : Biuletyn EBIB : 2017, Nr 173
 6. Boeske Lukasz. Zapiski na rewersie : Poradnik Bibliotekarza : 2017, Nr 7-8
 7. Krawiec Monika. Misja Biblioteki Politechniki Poznańskiej w środowisku lokalnym : IX Konferencja Naukowa Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich "Rola biblioteki w środowisku lokalnym". Wrocław, 2017.
 8. Willecki Jacek. Wsparcie rozwoju otwartego dostępu do zasobów nauki w publicznych szkołach wyższych w Polsce finansowane ze środków europejskich i krajowych : Forum Bibliotek Medycznych : 2017, R. 10, Nr 1 (19).
 9. Willecki Jacek. Systemy biblioteczne szkół wyższych jako obszar finansowania projektów ze środków dotacji bezzwrotnych w aktualnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej : Forum Bibliotek Medycznych : 2017, R. 10, Nr 1 (19).
 10. Willecki Jacek. Aktywność prorozwojowa bibliotek akademickich związana z działaniami na rzecz nauki i upowszechnianiem nauki, finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010-2015 : Przegląd Biblioteczny : 2017, R. 85, Nr Z. 1.

2016

 1. Lepkowska Emilia, Popławska Karolina. Biblioterapia a użytkownicy niepełnosprawni w Bibliotece Politechniki Poznańskiej : Przegląd Biblioterapeutyczny / Bibliotherapy Review : 2016, T. 5, Nr 1.
 2. Lepkowska Emilia. Wyjazd seminaryjno-szkoleniowy bibliotekarzy BPP : Głos Politechniki : 2016, Nr 1.
 3. Lepkowska Emilia. Wyjazd seminaryjno-szkoleniowy bibliotekarzy BPP : Głos Politechniki : 2016, Nr 5.
 4. Willecki Jacek. Rozwój e-zasobów naukowych bibliotek uniwersyteckich finansowany ze środków europejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020 : Przegląd Biblioteczny : 2016, R. 84, Nr Z 3.
 5. Willecki Jacek. Developmental projects of university libraries providing access to scientific e-resources financed from national and EU funds : Puls Uczelni : 2016, T. 10, Nr Z. 1.
 6. Willecki Jacek. Działalność upowszechniająca naukę realizowana przez biblioteki naukowe w aspekcie zmian Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadzonych w 2015 roku : Forum Bibliotek Medycznych : 2016, R. 9, Nr 1 (17).
 7. Willecki Jacek. Cyfryzacja zasobów naukowych z bibliotek uniwersyteckich finansowana z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 : Forum Bibliotek Medycznych : 2016, R. 9, Nr 1 (17).
 8. Willecki Jacek. Projekty biblioteczne uczelni publicznych finansowane ze środków krajowych i europejskich znajdujących się w dyspozycji instytucji szczebla krajowego i regionalnego w Polsce : Studia o Książce i Informacji : 2016, Vol. 35

2015

 1. Jeszke Łukasz, Lepkowska Emilia. Informacja naukowa i potrzeby komunikacyjne użytkowników w świetle nowoczesnych usług bibliotecznych : Rola biblioteki akademickiej w rozwoju komunikacji naukowej. Szczecin, 2015

2014

 1. Lepkowska Emilia, Popławska Karolina. Wizerunek Biblioteki Politechniki Poznańskiej w kontekście działań promocyjnych i etyki zawodu bibliotekarza : Strefa kultury, strefa nauki : współczesny obraz biblioteki. Gdańsk 2014.
 2. Pomianowicz Joanna. NOWA ODSŁONA serwisu internetowego Biblioteki PP : Głos Politechniki : 2014, Nr 4.
 3. Popławska Karolina. Wizerunek Biblioteki Politechniki Poznańskiej w kontekście działań promocyjnych i etyki zawodu bibliotekarza : Strefa kultury, strefa nauki : współczesny obraz biblioteki. Gdańska, 2014

2013

 1. Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki : II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 : streszczenia referatów, Poznań, 2013.

2009

 1. Szulc, Jan. Czasopisma drukowane i elektroniczne oraz kolekcje książek elektronicznych i zbiorów dokumentacji patentowej 2009-2011 / [oprac. Jan Szulc, Marek Gumny, Karolina Popławska, Iwona Pujanek, Beata Korzystka, Halina Hoffmann, Joanna Matkowska-Peszko]. - Poznań : BG PP, 2009. - 44 s. - (Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; nr 15)

2008

 1. Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych / pod red. Haliny Ganińskiej. - Poznań : BG PP, 2008. - 189 s.
 2. Nowicka, Hanna. O czym piszemy w "Głosie Politechniki" : artykuły i informacje bibliotekarzy PP w latach 1995--2007 / oprac. Hanna Nowicka. - Poznań : BG PP, 2008. - 2 s. - (Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; nr 14)

2006

 1. Szulc, Jan. Czasopisma drukowane i elektroniczne w latach 2005-2008 : zasób (prenumerata, wymiana, dary), dostęp do dziedzinowych czasopism, dostęp do innych czasopism oraz do e-dzienników / oprac. Jan Szulc, Marek Gumny, Urszula Błaszczak : BG PP, 2006. - 46 s. - (Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; nr 13)

2005

 1. Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji : działania i codzienność : materiały konferencyjne ; Poznań, 15-17 czerwca 2005 / Halina Ganińska [red.]. T. 1-2. - Poznań : BG PP, 2005. - 2 t. (322; 118 s.) + CD-ROM

2004

 1. Ganińska, Halina. Centrum Wykładowe, Biblioteka Techniczna, Centrum Kultury Studenckiej / Halina Ganińska; pod red. Bogdana Maruszewskiego. - Poznań : Wydaw. PP, 2004. - 15 s.
 2. Szulc, Jan. Czasopisma drukowane i elektroniczne w latach 2003-2004 : prenumerata, wymiana, dary, dostęp do czasopism elektronicznych / [oprac. Jan Szulc, Marek Gumny, Urszula Błaszczak, Karolina Popławska]. - Poznań : BG PP, 2004. - 56 s. - (Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; nr 12)

2003

 1. Polarczyk, Mariusz. Biblioteki jednostek organizacyjnych Politechniki Poznańskiej : informator / [oprac.] Mariusz Polarczyk. - Poznań : BG PP, 2003. - 38 s. - ( Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; nr 11)
 2. Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej [Dokument Elektroniczny]. - Poznań : BG PP, 2003. - http://library.put.poznan.pl/pl_old/3_11_2
 3. Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Jednostki Organizacyjnej Politechniki Poznańskiej [Dokument elektroniczny]. - Poznań : BG PP, 2003. - http://library.put.poznan.pl/pl_old/3_11_3

2001

 1. Naukowa biblioteka techniczna na początku XXI wieku : vademecum / pod red. Haliny Ganińskiej. - Poznań : BG PP, 2001. - 42 s. - (Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; nr 10)
 2. Pujanek, Iwona. Serwisy informacyjne, bazy danych, multimedia : informator / [oprac. Iwona Pujanek, Urszula Błaszczak, Jan Szulc]. - Poznań : BG PP, 2001. - (Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; nr 8)
 3. Szulc, Jan. Czasopisma drukowane i elektroniczne w latach 2001-2002 : prenumerata, wymiana, dary, dostęp do czasopism elektronicznych / [oprac. Jan Szulc, Marek Gumny, Mariusz Polarczyk]. - Poznań : BG PP, 2001. - 53 s. - (Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; nr 9)

2000

 1. Ganińska, Halina. Centrum Wykładowe, Biblioteka / [oprac. tekst.] Halina Ganińska. - Poznań : Wydaw. PP, 2000. - [14] s.
 2. Gumny, Marek. Czasopisma drukowane i elektroniczne w 2000 roku : prenumerata, wymiana, dary, dostęp do czasopism elektronicznych / [oprac. Marek Gumny, Jan Szulc]. - Poznań : BG PP, 2000. - 61 s. - (Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; nr 7)

1998

 1. Ganińska, Halina. Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej : informator / Halina Ganińska, Elżbieta Jasiewicz, Zofia Kaczmarczyk. - Poznań : Wydaw. PP, 1998. - 45 s.
 2. Ignaszewska, Barbara. Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych zagranicznych zaprenumerowanych na rok 1998 przez Bibliotekę Główną i biblioteki instytutowe / [oprac. Barbara Ignaszewska, Jan Szulc]. - Poznań : BG PP, 1998. - 21 s. - ( Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; nr 6)
 3. Pujanek, Iwona. Elektroniczny serwis informacyjny / [oprac. Iwona Pujanek]. - Poznań : BG PP, 1998. - [11 s.]. - ( Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; nr 5)
 4. Świat biblioteki elektronicznej w klasycznej bibliotece naukowej : możliwości rozwoju, uwarunkowania i ograniczenia : materiały konferencyjne ; Poznań, 19-20 marca 1998 / pod red. Haliny Ganińskiej. - Poznań : BG PP, 1998. - 270 s.

1997

 1. Ignaszewska, Barbara. Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych zagranicznych zaprenumerowanych na rok 1997 przez Bibliotekę Główną i biblioteki instytutowe / [oprac. Barbara Ignaszewska, Jan Szulc]. - Poznań : BG PP, 1997. - 36 s. - ( Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; nr 2)
 2. Pujanek, Iwona. Bazy danych w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej : informator / [oprac. Iwona Pujanek]. - Poznań : BG PP, 1997. - 12 s. - ( Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; nr 1)
 3. Sobiesińska - Polerowicz, Monika. Wykaz książek zgromadzonych w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej od lipca do września 1997 / [oprac. Monika Sobiesińska - Polerowicz]. - Poznań : BG PP, 1997. - 45 s. - ( Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; nr 4)
 4. Sobiesińska - Polerowicz, Monika. Wykaz książek zgromadzonych w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej od stycznia do czerwca 1997 / [oprac. Monika Sobiesińska - Polerowicz]. - Poznań : BG PP, 1997. - 65 s. - ( Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; nr 3)

1992

 1. Regulamin Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej [Dokument elektroniczny]. - Poznań : BG PP, 1992.

1980

 1. Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej w służbie Uczelni : sesja ; Poznań, 30 maja 1980. - Poznań : BG PP, 1980. - [58] s. pag. varia

1979

 1. Bogucki, Roman. Wykaz lektury dla studiujących na Wydziale Chemicznym / oprac. Roman Bogucki. - Poznań : Wydaw. PP, 1979. - 41 s.

1978

 1. Bogucki, Roman. Wykaz lektury dla studiujących na Wydziale Budownictwa Lądowego z Oddziałem Architektury / oprac. Roman Bogucki. - Poznań : Wydaw. PP, 1978. - 70 s.

1977

 1. Rogala, Antonina. Informacje o Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej / Antonina Rogala. - Wyd. 6. - Poznań : Wydaw. PP, 1977. - 24 s.

1972

 1. Bogucki, Roman. Wykaz lektury dla studiujących na Wydziale Budownictwa Lądowego / oprac. Roman Bogucki. - Poznań : Wydaw. Uczel. PP, 1972. - 55 s.
 2. Bogucki, Roman. Wykaz lektury dla studiujących na Wydziale Chemicznym / oprac. Roman Bogucki. - Poznań : Wydaw. Uczel. PP, 1972. - 32 s.
 3. Bogucki, Roman. Wykaz lektury dla studiujących na Wydziale Elektrycznym / oprac. Roman Bogucki. - Poznań : Wydaw. Uczel. PP, 1972. - 51 s.
 4. Bogucki, Roman. Wykaz lektury dla studiujących na Wydziale Mechanicznym Technologicznym / oprac. Roman Bogucki. - Poznań : Wydaw. Uczel. PP, 1972. - 66 s.

1968

 1. Szeptycka, Anna. Informacje dla korzystających ze zbiorów Biblioteki / Anna Szeptycka, Antonina Rogala. - Wyd. 5. - Poznań : Wydaw. Uczel. PP, 1968. - 23 s.

1967

 1. Gołąb, Włodzimierz. Wykaz słowników znajdujących się w księgozbiorze Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej / Włodzimierz Gołąb. - Poznań : Wydaw. Uczel. PP, [1967]. - 82 s.

1966

 1. Bogucki, Roman. Wykaz lektury dla studentów Wydziału Budownictwa Lądowego / oprac. Roman Bogucki. - Poznań : Wydaw. Uczel. PP, 1966. - 75 s.
 2. Bogucki, Roman. Wykaz lektury dla studentów Wydziału Budowy Maszyn / oprac. Roman Bogucki. - Poznań : Wydaw. Uczel. PP, 1966, 86 s.
 3. Bogucki, Roman. Wykaz lektury dla studentów Wydziału Elektrycznego / oprac. Roman Bogucki. - Poznań : Wydaw. Uczel. PP, 1966. - 67 s.
 4. Bogucki, Roman. Wykaz lektury dla studentów Wydziału Mechanizacji Rolnictwa / oprac. Roman Bogucki. - Poznań ; Wydaw. Uczel. PP, 1966. - 48 s.
 5. Rogalanka, Antonina. Instrukcja dla asystentów prowadzących biblioteki katedr i zakładów Politechniki Poznańskiej / Antonina Rogalanka . - Poznań : [ZG PP], 1966. - XV s.

1965

 1. Szeptycka, Anna. Informacje dla korzystających ze zbiorów Biblioteki / Anna Szeptycka, Antonina Rogala. - Wyd. 4. - Poznań ; Zakł. Graf. PP, 1965. - 29 s.

1962

 1. Bogucki, Roman. Wykaz lektury dla studentów Wydziału Budownictwa Lądowego / oprac. Roman Bogucki. - Poznań : Wydaw. Uczel. PP, 1962. - 50 s.
 2. Bogucki, Roman. Wykaz lektury dla studentów Wydziału Budowy Maszyn / oprac. Roman Bogucki. - Poznań : Wydaw. Uczel. PP, 1962. - 61 s.
 3. Bogucki, Roman. Wykaz lektury dla studentów Wydziału Elektrycznego / oprac. Roman Bogucki . - Poznań : Wydaw. Uczel. PP, 1962. - 51 s.
 4. Bogucki, Roman. Wykaz lektury dla studentów Wydziału Mechanizacji Rolnictwa / oprac. Roman Bogucki. - Poznań : Wydaw. Uczel. PP, 1962. - 33 s.

1961

 1. Szeptycka, Anna. Informacje dla korzystających ze zbiorów Biblioteki / Anna Szeptycka. - Wyd. 3. - Poznań : PP, 1961. - 24 s.

1957

 1. Szeptycka, Anna. Informacje dla korzystających ze zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej / Anna Szeptycka. - Wyd. 2. - Poznań : PP, 1957. - 13 s.

1955

 1. Szeptycka, Anna. Informacje dla korzystających ze zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej / Anna Szeptycka. - Poznań : PP, 1955. - 13 s.

 

Do 2009 r. oprac. Hanna Nowicka

Opisy bibliograficzne wykonano z autopsji i na podstawie źródeł informacji pośredniej: bazy Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Poznańskiej BIBLIOkatalogu on-line Biblioteki PP. Opisy sporządzono stosując obowiązkowe elementy opisu bibliograficznego, niezbędne do identyfikacji i zgodne z obowiązującymi normami. W bibliografii zastosowano układ chronologiczny a w obrębie roku układ alfabetyczny. W obrębie periodycznych biuletynów informacyjnych zastosowano układ alfabetyczny. W miarę możliwości dokonano uzupełnień. Wykaz bibliograficzny uzupełniają: Wykaz ważniejszych skrótów i skrótowców i Wykaz skrótów nazw wydawnictw.

Bibliografie. Wykazy nabytków. Biuletyny

 1. Bibliografia artykułów i notatek prasowych o Politechnice Poznańskiej / Politechnika Poznańska. Biblioteka Główna. - [R. 1, za rok 1973--R. 8, za rok 1981--1983]. - Poznań : Wydaw. PP, 1974--1985. - Rocz.
 2. Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Poznańskiej BIBLIO [R. 1, za lata 1936--]. [Dokument elektroniczny]. - Poznań : BG PP, 1994-- . - http://library.put.poznan.pl/bib/
 3. Bibliografia zawartości wydawnictw ciągłych Politechniki Poznańskiej. - [R. 1, za lata 1970--1975-R. 2, za lata 1956-1980] Poznań : Wydaw. PP, 1979--1987. - Niereg.
 4. Biuletyn BG PP [Dokument elektroniczny]. - [R.1--]. - Poznań : BG PP, 2006--. - Niereg. - http://library.put.poznan.pl/pl_old/3_10_3
 5. Biuletyn Biblioteczny / Biblioteka Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu. - [R. 1--R.7]. - Poznań : B.Sz.I. w Poznaniu, 1949 --1955. - Mies., 1949--1950, Kwart., 1951. - Cd. Wykaz Ważniejszych Nabytków / Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej. - Cd. Biuletyn Biblioteki Głównej / Politechnika Poznańska. Biblioteka Główna
 6. Biuletyn Biblioteki Głównej / Politechnika Poznańska. Biblioteka Główna. - R. 14, nr 1--R. 20, nr 3-4. - Poznań : Wydaw. PP, 1961--1968. - Kwart. - Poprz.: Wykaz Ważniejszych Nabytków / Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej
 7. Czasopisma Biblioteki Głównej / Politechnika Poznańska. Biblioteka Główna. - Cz. 1, A-J--Cz. VI, za lata 1971-1975. - Poznań : Wydaw. Uczel. PP, 1963-1978. - Niereg. - W 1968, Indeks Rzeczowy do cz. 1, 2, 3.
 8. Wykaz Czasopism / Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej. - [R. 1-R. 5]. - Poznań : BG PP, 1956--1960. - Rocz. - Cd. Wykaz Wydawnictw Ciągłych / Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej
 9. Wykaz Czasopism Zagranicznych z dziedziny techniki i nauk ścisłych prenumerowanych i otrzymywanych bieżąco w latach 1962-1964 przez biblioteki Poznania. - [R.1 --R.8]. - Poznań : ZG PP, 1965-1985. - Niereg.
 10. Wykaz książek zagranicznych, które wpłynęły do Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej w okresie styczeń - czerwiec 1995. -[R.1-R.2]. - Poznań : BG PP, 1995-1997, Półrocz.
 11. Wykaz Nabytków Druków Zwartych z Krajów Kapitalistycznych Gromadzonych w Bibliotekach Politechnik w Polsce. - Nr 1--Nr 25. - Poznań : BG PP, 1981, 1986-1988, 1990-1994. - Niereg.
 12. Wykaz Publikacji Zawartych w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej za lata 1956-1969. - [R. 1]. - Poznań : BG PP, 1976. - Niereg. - Cd.: Bibliografia zawartości wydawnictw ciągłych
 13. Wykaz skryptów wyższych uczelni, które wpłynęły do Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej w okresie od dn. 1.10.1984 . - [R.1-R.10]. - Poznań : BG PP, 1984-1997. - Niereg.
 14. Wykaz Ważniejszych Nabytków / Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej. - [R. 1-R.5]. - Poznań : BG PP, 1956-1960. - Kwart. - Poprz.: Biuletyn Biblioteczny / Biblioteka Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu. - Cd.: Biuletyn Biblioteki Głównej / Politechnika Poznańska Biblioteka Główna
 15. Wykaz Wydawnictw Ciągłych / Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej. - [R. 1-R. 10]. - Poznań : BG PP, 1961--1980. - Niereg. - Poprz.: Wykaz Czasopism / Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej
 16. Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej. - Nr 1--. - Poznań : BG PP, 1997--. - Niereg.
 17. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Bibliografia. - Nr 1-Nr 17. - Poznań : Wydaw. Uczel. PP, 1962-1989. - Niereg.

 

Projekty. Granty

Program Społeczna odpowiedzialność nauki: Import publikacji naukowych z lat 2001-2004 do Systemu Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej

Celem projektu, finansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”, jest kontynuacja prac związanych z wprowadzaniem opisów publikacji naukowych pracowników Politechniki Poznańskiej do bazy Systemu Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej (SIN PP). Działania projektowe zakładają wprowadzenie do SIN 6 120 opisów publikacji autorstwa pracowników PP z lat 2001-2004. Opisy te, widoczne dotąd w zamkniętej już bazie Biblio, zasilą system SIN. Umożliwi to dostęp do dokumentacji dorobku publikacyjnego pracowników PP, w konsekwencji zaś jego upowszechnienie.
Realizację projektu przewidziano na okres: grudzień 2021 – listopad 2023.
Zadania finansowane są w ramach projektu SON, budżet projektu wynosi 146 220,00 PLN, dofinansowanie – 127 368,00 PLN wkład własny Biblioteki Politechniki Poznańskiej 18 852,00 zł PLN.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki - SONB/SP/513237/2021

 

Upowszechnienie międzynarodowego dorobku nauk technicznych globalnemu środowisku akademickiemu, społecznemu i biznesowemu poprzez wdrożenie e-dostępu do zbiorów specjalnych Biblioteki Politechniki Poznańskiej

Celem głównym projektu realizowanego w okresie od 01 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku jest zbudowanie systemu dostępu otwartego, elektronicznego i "na miejscu w Czytelni" do zbiorów specjalnych technicznych dwóch typów księgozbiorów szczególnie cennych ze względu na wartość naukową, dydaktyczną, historyczną i intelektualną dla regionu, kraju i Europy w ramach księgozbioru z lat 1678-1950. Projekt zakłada realizację 3 zadań: Zadanie 1 -„Utrzymanie zbiorów specjalnych technicznych z lat 1678-1950 o wyjątkowej wartości naukowej, historycznej i intelektualnej, dotychczas nie udostępnianych w Bibliotece Politechniki Poznańskiej”, Zadanie 2 – „Opracowanie zbiorów specjalnych technicznych Biblioteki Politechniki Poznańskiej z lat 1678-1950 o wyjątkowej wartości naukowej, historycznej i intelektualnej, dotychczas nie udostępnianych w Bibliotece”, Zadanie 3 – „Udostępnienie elektroniczne i promocja zbiorów specjalnych z lat 1678-1950 o wyjątkowej wartości naukowej, historycznej i intelektualnej, dotychczas nie udostępnianych w Bibliotece Politechniki Poznańskiej”. Zadania projektu są finansowane w ramach umowy 514/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczanych na działalność upowszechniającą naukę. Budżet projektu wynosi 140 000, 00 PLN, w tym wkład własny Biblioteki Politechniki Poznańskiej wynosi 3 000,00 PLN.

Repozytorium Naukowe Politechniki Poznańskiej

Repozytorium Naukowe PP to zbiór zasobów online objętych jednym systemem wyszukiwawczym (dLibra), którego głównym zadaniem jest upowszechnianie i promocja dorobku edukacyjnego i intelektualnego Uczelni.

Głównym celem repozytorium jest bieżące dokumentowanie i archiwizowanie dorobku piśmienniczego i wydawniczego pracowników, doktorantów oraz prac dyplomowych studentów.

Repozytorium umieszczone jest na serwerach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej (WBC) jako odrębnie wydzielona kolekcja.

NUKat

Udział w realizacji projektu NUKat / Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego. Biblioteka współpracuje w zakresie katalogowania, tworzenia haseł wzorcowych i melioracji katalogu komputerowego BPP zgodnie z zaleceniami NUKat.

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Udział w projekcie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej w zakresie digitalizacji materiałów dydaktycznych.

BazTech, BazTOL

Udział w projekcie BazTech, w ramach którego polskie biblioteki i instytuty naukowe wspólnie tworzą:

 • Bibliograficzno-abstraktową bazę danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech
 • Portal dziedzinowy z zakresu nauk technicznych BazTOL (udział i koordynacja projektu)
  (od 1 stycznia 2022 r. zasoby portalu nie są aktualizowane)

TOL

Projekt własny: Informator o zasobach internetowych dla nauk technicznych Technika OnLine (TOL).

Projekt zamknięty.

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Poznańskiej

Interfejs użytkownika do zasobu materiałów dydaktycznych, które wcześniej były dostępne w zakładce [materiały dydaktyczne] na stronie domowej biblioteki.

Zasób obejmuje:

 • materiały dydaktyczne pozyskane od ich autorów (pracowników, emerytów i doktorantów PP) - na podstawie umowy licencyjnej;
 • materiały dydaktyczne digitalizowane od 2002 roku w ramach projektu Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej (WBC), koordynowanego przez Poznańską Fundację Bibliotek Naukowych;
 • elektroniczne wersje materiałów drukowanych ze zbiorów biblioteki najczęściej wykorzystywanych przez studentów i pracowników PP (podstawa prawna art. 28. 3) ustawy z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) - digitalizowane i udostępniane od roku akademickiego 2006/2007;
 • dokumenty autorstwa pracowników PP rozproszone na serwerach jednostek organizacyjnych PP;
 • Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej - teksty udostępniane w Internecie.

Projekt zamknięty - przekształcony w Repozytorium Naukowe Politechniki Poznańskiej.

 

Biblioteka w mediach

TV

 • 24 października 2017 w Pulsie Dnia (WTK) ukazał się materiał na temat społecznej zbiórki książek dla pacjentów szpitali dziecięcych. Zbiórka została zorganizowana z okazji 100-lecia SBP.
  Więcej: PULS DNIA Z WTORKU 24 PAŹDZIERNIKA (początek ok. 25 min. 30 sek.) [dostęp: 6 listopada 2017]
 • 23 października 2017 w Teleskopie (TVP3) ukazał się materiał na temat społecznej zbiórki książek dla pacjentów szpitali dziecięcych. Zbiórka, organizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Biblioteki regionu Wielkopolskiego, odbyła się w Bibliotece Politechniki Poznańskiej i Bibliotece Uniwersyteckiej.
  Więcej: TELESKOP 18:30 (początek ok. 19 min.) [dostęp: 26 października 2017]
 • 12 lutego 2015 w Teleskopie (TVP3) ukazał się wywiad z Sowmyą, 16-letnią dziewczyną z Bahamów, która studiuje na Politechnice Poznańskiej. Materiał został nakręcony w Bibliotece Politechniki Pioznańskiej.
  Więcej: 16-latka z Bahamów studiuje na Politechnice Poznańskiej [dostęp 3 grudnia 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://regionalna.tvp.pl/18832169/16latka-z-bahamow-studiuje-na-politechnice-poznanskiej
 • 28 października w Teleskopie (TVP3) ukazała się relacja z uroczystości otwarcia nowo doposażonego stanowiska dla studentów z dysfunkcją wzroku w Bibliotece Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2
  Więcej:
  TELESKOP 17:33 (początek ok. 2.50 min.)
  TELESKOP 18:46 (początek ok. 17 min.)
  [dostęp 28 października 2014]
 • 14 listopada 2010 r. w Teleskopie (TVP3) ukazała się relacja z uroczystości otwarcia Biblioteki Technicznej i Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2
 • 14 listopada 2010 r. w telewizji WTK wyemitowano relację z otwarcia nowo wybudowanej Biblioteki Technicznej i Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2
 • 6 października 2009 r. w telewizji WTK wyemitowano krótką relację o pracy Wypożyczalni Biblioteki Głównej PP w pierwszych dniach po inauguracji nowego roku akademickiego 2009/2010. Wywiadu udzieliła dyrektor, mgr Halina Ganińska. Na zakończenie pokazano budowę nowej biblioteki Politechniki Poznańskiej.
 • 22 kwietnia 2008 r. w Teleskopie (TVP3) ukazała się relacja z
  uroczystości ukończenia pierwszego etapu budowy nowej  biblioteki oraz wywiad z dyrektorem Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej, mgr Haliną Ganińską, o nowoczesnych rozwiązaniach technicznych w nowobudowanej siedzibie biblioteki.
  Więcej : Super biblioteka politechniczna [dostęp 23 kwietnia 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://ww6.tvp.pl/780,20080422701676.strona
 • 27 marca 2007 Prorektor PP ds. kształcenia prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski udzielił wywiadu w Teleskopie (TVP3) i w telewizji WTK o elektronicznych legitymacjach studenckich, które w ramach eksperymentu otrzymało 35 studentów PP. Legitymacje mają pełnić rolę dowodu, karty bibliotecznej i biletu miesięcznego.
 • 15 czerwca 2005 r. w Teleskopie (TVP3) wyemitowano krótki reportaż z pierwszego dnia międzynarodowej konferencji Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji : działania i codzienność, zorganizowanej przez Bibliotekę Główną PP z okazji roku jubileuszowego "Biblioteka Politechniki Poznańskiej 1919-1945-2005".

Radio

Relacje i wywiady z z uroczystości otwarcia nowo doposażonego stanowiska dla studentów z dysfunkcją wzroku w Bibliotece Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 można było usłyszeć:

 • Polskie Radio Merkury Poznań: WIADOMOŚCI 28.10.2014 18:00
 • Polskie Radio Merkury Poznań: WIADOMOŚCI 29.10.2014 10:01
 • Radio ESKA Poznań: WIADOMOŚCI 28.10.2014 16:02
 • Radio ESKA Poznań: WIADOMOŚCI 29.10.2014 06:00
 • Radio ESKA Poznań: WIADOMOŚCI 29.10.2014 07:03
 • Radio TOK FM: INFORMACJE 30.10.2014 21:02

Prasa

(Dziennik, Gazeta Wyborcza, Głos Wielkopolski)

 • Akcja "Z szuflady absolwenta" // Polska Głos Wielkopolski. – 21.02.2018

  Dostępny w World Wide Web:
  https://gloswielkopolski.pl/akcja-z-szuflady-absolwenta-politechnika-poznanska-szuka-pamiatek/ar/12944986

 • Politechnika Poznańska szuka pamiątek / KARC // Polska Głos Wielkopolski. – 20.02.2018

  O zbieraniu historycznych pamiątek związanych z Politechniką Poznańską na 100-lecie jej istnienia.

 • Tydzień bibliotek 2017 oraz Jubileusz 100-lecia SBP Oddziału Poznańskiego // www.sbp.pl [dostęp 22 maja 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://www.sbp.pl/artykul/?cid=18530&prev=540

 • SF w Bibliotece Politechniki Poznańskiej / Łukasz Boeske // Głos Politechniki. – 2017, nr 4. O zawartości nowej biblioteczki w Bibliotece Politechniki Poznańskiej

 • Wyjazd seminaryjno-szkoleniowy Bibliotekarzy PP / Emilia Lepkowska // Głos Politechniki. – 2016, nr 5

  Relacja z wyjazdu seminaryjno-szkoleniowego pracowników Biblioteki PP do Gorzowa Wielkopolskiego, Szczecina i Świnoujścia

 • Z cyklu Skarby Poznańskich Bibliotek. Spełnienie marzeń : Biblioteka Politechniki Poznańskiej / Grażyna Wrońska // IKS. – 2016

  O udogodnieniach dla korzystających z Biblioteki i ciekawych zbiorach nie tylko dla inżynierów.

 • Noc Naukowców? Oj, będzie kryminał... / Agnieszka Kwiatkowska // Gazeta Wyborcza - 2015, nr 216

  Relacja z 9. edycji Nocy Naukowców na poznańskich uczelniach

  wydanie internetowe:
  Noc Naukowców? Oj, będzie kryminał... / Agnieszka Kwiatkowska // wyborcza.pl [dostęp 3 grudnia 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,8067586,20150916PO-DLO,Noc_Naukowcow_Oj_bedzie_kryminal,.html

 • Najdłuższa noc w świecie nauki / Marta Danielewicz // Polska Głos Wielkopolski - 2014, nr 216

  O ósmej edycji Nocy Naukowców na Politechnice Poznańskiej

 • Politechnika dla niepełnosprawnych nie tylko studentów/Maria Bielicka // Gazeta Wyborcza – 2014, nr 252

  O nowocześnie wyposażonym stanowisku dla studentów z dysfunkcją wzroku w Czytelni Biblioteki PP

 • Niewidomy Kamil studiuje informatykę na Politechnice Poznańskiej. Uczelnia pomaga. / Maria Bielicka // gazeta.pl [dostęp 28 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://m.poznan.gazeta.pl/poznan/1,106517,16879949,Niewidomy_Kamil_studi...

  O udoskonalonym stanowisku stanowisku dla studentów z dysfunkcją wzroku w Czytelni Biblioteki PP

 • Na polibudzie więcej usłyszą, zobaczą i …polecą / Krzysztof Nowicki // codziennypoznan.pl [dostęp 28 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.codziennypoznan.pl/na-polibudzie-wiecej-uslysza-zobacza-i-pol...

  O nowocześnie wyposażonym stanowisku dla studentów z dysfunkcją wzroku w Czytelni Biblioteki PP

 • Politechnika bardziej przyjazna na niepełnosprawnych studentów / Miarecki // www.lepszypoznan.pl [dostęp 28 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.lepszypoznan.pl/2014/10/28/politechnika-bardziej-przyjazna-na...

 • Wrzutka ułatwi życie na politechnice. - / Katarzyna Dobroń // Polska Głos Wielkopolski. – 2013, nr 33

  O wrzutni, urządzeniu umożliwiającym czytelnikom samodzielny zwrot książek 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę w bibliotece Politechniki Poznańskiej

 • Mapa poznańskich miejsc przyjaznych matkom. – (Magazyn Rodzinny) / Katarzyna Dobroń // Polska Głos Wielkopolski. – 2013, nr 28

  O uczelniach, które przygotowują udogodnienia specjalnie z myślą o studenckich dzieciach, w tym o Stefie Malucha w bibliotece Politechniki Poznańskiej

 • Nagrody dla bibliotekarzy – za multimedia i bookcrossing. – ( Fakty 24 / Wielkopolska) / MAZ // Polska Głos Wielkopolski. – 2012, nr 268

  O przyznaniu pani Urszuli Błaszczak, kierownikowi Oddziału Informacji BPP Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego ufundowanej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego (Wyróżnienie przyznawane jest wielkopolskim bibliotekarzom za wybitne osiągnięcia zawodowe, dorobek naukowy i dokonania, które służą rozwojowi bibliotek w naszym województwie)

 • Wyższa jakość studiowania : w zbudowanym za unijną dotację kampusie studenci Politechniki Poznańskiej mają komfortowe warunki do nauki. – ( Promocja WRPO ) / Iwona Połoz // Monitor Wielkopolski : dod. Gazeta Wyborcza. – 2012, nr 138.7563

  O realizacji przez uczelnię projektu „Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej”, które okazało się bezkonkurencyjnym przedsięwzięciem w kategorii kapitał ludzki konkursu „Aktywny Europejczyk 2011”. Wymierne efekty: w ubiegłym roku z czytelni skorzystało 21 566 osób, a z wypożyczalni 90 tysięcy. Liczba pobrań licencjonowanych zasobów elektronicznych biblioteki to 146 525.

 • Rozpoczyna się Tydzień Bibliotek. – (Dzisiaj w Poznaniu) / AJ // Polska Głos Wielkopolski. – 2012, nr 106

  O atrakcjach zorganizowanych  w poznańskich bibliotekach w ramach Tygodnia Bibliotek (w tym o Bibliotece Politechniki Poznańskiej)

 • Rosną naukowe gmachy. - (Fundusze europejskie. Poznań) / Jakub Łukaszewski // Gazeta Wyborcza. - 2011, nr 224.7345

  O inwestowaniu w infrastrukturę dydaktyczną wielkopolskich uczelni z funduszy strukturalnych UE ( w tym budowie Biblioteki Politechniki Poznańskiej)

 • Biblioteka jak centrum rozrywki. - ( Wydarzenia. Poznań) / Jakub Łukaszewski // Gazeta Wyborcza. - 2011, nr 206.7328

  O konferencji odbywającej się na Politechnice Poznańskiej "Biblioteka XXI w.", podczas której dyskutowano o nowoczesnych rozwiązaniach stosowanych w bibliotekach i nowych funkcjach bibliotek, a także o uroczystym otwarciu biblioteki politechniki.

 • Nowa biblioteka Politechniki. - ( Fakty 24 / Wielkopolska) / MAZ // Polska Głos Wielkopolski. - 2011, nr 204

  O uroczystości otwarcia nowej Biblioteki Politechniki Poznańskiej, która zainaugurowała konferencję "Biblioteka XXI wieku, nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje"

 • Warta, czyli Piotrowo. - (Poznań) / Natalia Mazur //Gazeta Wyborcza. - 2011, nr 10.7133

  Rektor uczelni prof. dr hab. inż. Adam Hamrol opowiada o historii i perspektywach rozwoju rozbudowywanego przez uczelnię Kampusu Warta (w tym o budynku Biblioteki PP)

 • Biblioteka Politechniki z pięknym widokiem na Wartę! / SAW // Gazeta Wyborcza. - 2010, nr 266

  O uroczystym otwarciu Biblioteki Technicznej i Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej przez rektora uczelni prof. dr hab. inż. Adama Hamrola

 • Politechnika ma nową bibliotekę na kampusie / KS // Polska Głos Wielkopolski. - 2010, nr 266

  O uroczystym otwarciu Biblioteki Technicznej i Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej przez rektora uczelni prof. dr hab. inż. Adama Hamrola

 • Unijne inwestycje na uczelniach : dzięki funduszom UE zmienia się wygląd wielkopolskich uczelni, m.in. Politechniki Poznańskiej oraz Akademii Wychowania Fizycznego. - ( Promocja WRPO) / [b. aut.] // Monitor Wielkopolski : dod. Polska Głos Wielkopolski. - 2010, nr 133

  O rozbudowie wielkopolskich uczelni wyższych m.in. z dotacji UE, w tym o budowie Biblioteki Technicznej Politechniki Poznańskiej

 • Uczelnie zmieniają miasto : licznymi inwestycjami szkoły wyższe nadają architektoniczny ton Poznaniowi : co budują uczelnie w Poznaniu / Maria Nowak // Polska Głos Wielkopolski. - 2009, nr 287

  O inwestycjach poznańskich uczelni wyższych, w tym budowie biblioteki technicznej Politechniki Poznańskiej

 • Politechnika Poznańska buduje Bibliotekę Nową nad rzeką / Maria Nowak // Polska Głos Wielkopolski. - 2009, nr 233

  O finiszu budowy nowej biblioteki technicznej na Piotrowie i rozwiązaniach technicznych w budynku inteligentnym, w pełni sterowanym elektronicznie

 • Politechnika Poznańska w przestrzeni współczesnego Poznania. - (Nasze obiekty) / Grażyna Kodym-Kozaczko, Elżbieta Dolińska // Politechnika Poznańska : 90 lat polskiego wyższego szkolnictwa technicznego w Poznaniu : jubileusz Politechniki Poznańskiej : [dod.] Polska Głos Wielkopolski - 2009, nr 229

  O zespołach budynków dydaktycznych Politechniki Poznańskiej i istniejących wcześniej uczelni technicznych ( w tym o budynku biblioteki technicznej)

 • Politechnika Poznańska, czyli Poznański Uniwersytet Techniczny. - (Uczelnia obecnie) / Krystyna Długosz, Tomasz Łodygowski // Politechnika Poznańska : 90 lat polskiego wyższego szkolnictwa technicznego w Poznaniu : jubileusz Politechniki Poznańskiej : [dod.] Polska Głos Wielkopolski. - 2009, nr 229

  O potencjale dydaktycznym Politechniki Poznańskiej ( w tym o Bibliotece Głównej jako jednostce międzywydziałowej)

 • Bezpośrednie i pośrednie spotkania z Politechniką. - (Spotkania) / Aleksandra Rakowska // Politechnika Poznańska : 90 lat polskiego wyższego szkolnictwa technicznego w Poznaniu : jubileusz Politechniki Poznańskiej : [dod.] Polska Głos Wielkopolski. - 2009, nr 229

  O kontaktach z Uczelnią w zespołach budynków dydaktycznych, administracji i biblioteki, ale przede wszystkim o korzystaniu z osiągnięć naszych naukowców.

 • Byliśmy, jesteśmy i będziemy Politechniką : zamiast klasycznych wydziałów powstaną interdyscyplinarne grupy uczonych / Maria Nowak // Polska Głos Wielkopolski. - 2009, nr 227

  Wywiad z rektorem prof. Adamem Hamrolem o drugiej młodości wiekowej Politechniki Poznańskiej (również o budowie nowoczesnej biblioteki technicznej) z okazji 90-lecia Politechniki Poznańskiej

 • Kampus Politechniki rośnie aż po Cybinę : biblioteka uczelniana będzie elektroniczna : powstanie unikatowe centrum międzywydziałowe / Maria Nowak // Polska Głos Wielkopolski. - 2009, nr 214

  O planach rozbudowy kampusu Politechniki Poznańskiej na Piotrowie (biblioteki technicznej i laboratoriów dla informatyki, komleksu międzywydziałowego dla współpracy w dziedzinie nanoinżynierii, biomechaniki i mechatroniki, oraz wydziału technologii chemicznej)

 • Poznańskie uczelnie inwestują : rozbudowują, remontują nowoczesne wnętrza, bazę dydaktyczną, a wszystko dla tysięcy studentów / Beata Marcińczyk, Bogna Kisiel // Polska Głos Wielkopolski. - 2009, nr 163

  O inwestycjach poznańskich uczelni, w tym o budowie biblioteki technicznej PP

 • Uczelnie inwestują, biorąc z kasy Unii / Bogna Kisiel, Beata Marcińczyk // Polska Głos Wielkopolski. - 2009, nr 145

  O inwestycjach poznańskich uczelni, w tym o budowie biblioteki technicznej PP

 • Biblioteka z wrzutnią i kabinami : Politechnika Poznańska świętowała ukończenie pierwszego etapu budowy biblioteki technicznej / Ewa Dziewolska, Natalia Mazur // Gazeta Wyborcza. - 2008, nr 96 [dostęp 23 kwietnia 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://miasta.gazeta.pl/poznan/1,36001,5145984

  O uroczystości zawieszenia wiechy na nowym gmachu uczelni, w którym będzie się mieścić biblioteka techniczna na miarę XXI wieku, dostępna wg wymogów Unii Europejskiej dla wszystkich Wielkopolan.

 • Biblioteka na palach : ozdobą będzie beton i żelbet architektoniczny : system SelfCheck odciąży bibliotekarzy / Maria Nowak // Polska Głos Wielkopolski. - 2008, nr 96 [dostęp 23 kwietnia 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.glos.com/.php?ida=4008

  O zakończeniu pierwszego etapu budowy biblioteki Politechniki Poznańskiej na Piotrowie i przyszłości biblioteki z najnowocześniejszym i pierwszym w Poznaniu systemem wypożyczania książek SelfCheck.

 • Politechnika przywróci Wartę Poznaniowi : przy rzece powstaną zielone bulwary i ścieżki rowerowe : a na dachach nowych domów - tarasy / OLA // Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 249

  O planie zagospodarowania dla terenów Politechniki Poznańskiej przy Warcie: 65 ha powierzchni ( w tym o budowie nowej biblioteki PP)

 • Poznańska Dolina Krzemowa zostanie pozbawiona dotacji : Finanse : 200 milionów złotych do stracenia / Tomasz Cylka // Głos Wielkopolski. - 2007, nr 202

  O zmianie przepisów unijnego dofinansowania z 85 na 40 procent wartości projektu ( Budowa Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii pod znakiem zapytania)

 • Wielkopolska Dolina Krzemowa zostanie pozbawiona 50 milionów euro dotacji? / Tomasz Cylka // Głos Wielkopolski. - 2007, nr 202

  O zmianie przepisów unijnego dofinansowania z 85 na 40 procent wartości projektu ( Budowa Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii pod znakiem zapytania)

 • Wielkopolska bez pieniędzy na drogi / Lech Bojarski // Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 200

  O drogach na które Wielkopolska nie dostała dofinansowania z UE i o projektach na które dostaliśmy pieniądze ( Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu -70 mln euro)

 • Pieniądze z Unii rozdzielone : Dotacje : Lata 2007-2013 zmienią Wielkopolskę dzięki funduszom z Brukseli / Tomasz Cylka // Głos Wielkopolski. - 2007, nr 199

  O 30 najważniejszych projektach ( w tym o Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych) do sfinansowania przez Unię Europejską w Wielkopolsce w latach 2007-2013.

 • Poznań nad rzeką znów będzie leżał / Marta Tylenda // Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 126

  O zabudowie terenów nad Wartą (m.in. o budowie biblioteki i Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Politechniki Poznańskiej)

 • Uwolnij swoją książkę : Trwa tydzień bibliotek / AP // Głos Wielkopolski, 2007, nr 108

  O ogólnoświatowej akcji "Uwolnij książkę" w bibliotekach poznańskich, w tym Bibliotece Głównej PP

 • Elektroniczne legitymacje / Maj // Głos Wielkopolski, 2007, nr 74

  O elektronicznych legitymacjach dla studentów, które będą dowodem, kartą biblioteczną i biletem miesięcznym.

 • Prapremiera elektronicznej legitymacji studenckiej : Trzy w jednym, czyli plastik z hologramen / Sylwia Sałacka, Katarzyna Kolska // Gazeta Wyborcza, 2007, nr 74

  O elektronicznych legitymacjach dla studentów, które będą dowodem, kartą biblioteczną i biletem miesięcznym.

 • Internetowa dolina Warty / Leszek Waligóra // Głos Wielkopolski, 2006, nr 295, s. 3

  O budowie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych (biblioteki)

 • Dla bibliotekarzy. - ( Nagrody / Wyróżnienia im. Andrzeja Wojtkowskiego ) / ap // Głos Wielkopolski. - 2006, nr 249

  Dyrektor Halina Ganińska laureatem Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego przyznawanej bibliotekarzom przez wielkopolski okręg Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za całokształt zasług w dziedzinie bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa.

 • Rosną mury kilku uczelni / Mariola Dymarczyk // Głos Wielkopolski. - 2006, nr 113

  Plany rozbudowy poznańskich szkół wyższych, w tym biblioteki PP

 • Politechnika ma plany rozbudowy : Poligród sięgnie po brzeg Warty / Kolska Katarzyna // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 245

  Plan zagospodarowania terenu Politechniki i rozbudowy obiektów, w tym biblioteki

 • Kampus Poznań : Biblioteka, budynki dydaktyczne, Centrum Kultury Studenckiej./ (dym.) // Głos Wielkopolski. - 2005, nr 216

  Budowa obiektów na poznańskich uczelniach, w tym biblioteki PP

 • Sesja jubileuszowa [Biblioteki Politechniki Poznańskiej] / (NAT) // Gazeta Wyborcza. - Poznań. - 2005, nr 139

  Zapowiedź Sesji Jubileuszowej Biblioteki Głównej PP [w ramach międzynarodowej konferencji Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji: działania i codzienność]

 • 120 milionów mniej : Kłopotów Wielkopolski z unijnymi dotacjami ciąg dalszy / Tomasz Cylka // Głos Wielkopolski. - 2005, nr 97

  Podział funduszy z Unii Europejskiej i niekorzystne decyzje m.in. dla budowy biblioteki Politechniki Poznańskiej

 • Czarne euro / Tomasz Cylka // Głos Wielkopolski. - 2005, nr 97, s. A2

  Kryteria wielkopolskiego RKS przy podziale unijnych dotacji [dla Politechniki na budowę biblioteki]

 • Stanisław Badoń : Wspomnienie (1926-1997) / Halina Ganińska // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 66, s. 20

  Wspomnienie o Stanisławie Badoniu, dyrektorze Biblioteki PP

 • Zabrakło na więcej : Nowe centrum politechniki / cza // Głos Wielkopolski. - 2004, nr 260

  Uroczyste otwarcie nowego centrum wykładowego PP i o podziale funduszy z budżetu Unii Europejskiej na powstanie Biblioteki technicznej PP

 • Marszałku, daj na bibliotekę! / KK // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 260

  Uroczyste otwarcie nowego centrum wykładowego. Pominięcie Politechniki przy podziale funduszy z budżetu Unii Europejskiej na powstanie nowej biblioteki

 • Poznań. Walczą o Bibliotekę / KK // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 254

  PP protestuje przeciwko decyzji RKS, który nie przyznał środków na budowę Biblioteki Techniczne

 • Protest : Fundusze. Nie dla Politechniki / cza // Głos Wielkopolski. - 2004, nr 254

  Debata na temat dokonanego przez RKS podziału środków i fatalnej bazie PP

 • O rozwoju i masonerii / Jacek Bartkowiak, Wojciech Olszak // Głos Wielkopolski. - 2004, nr 254

  Debata na temat dokonanego przez RKS podziału środków i fatalnej bazie PP

 • Podział / Roman Kamiński // Głos Wielkopolski. - 2004, nr 254

  O Regionalnym Komitecie Sterującym i podziale funduszy